دانلود فایل (ترجمه مقاله The electricity market in a renewable energy system)

ترجمه مقاله The electricity market in a renewable energy system;The electricity market in a renewable energy system;بازار برق;Søren Djrup Jakob Zinck Thellufsen Peter Sorknæs

مقاله تحت عنوان ترجمه مقاله The electricity market in a renewable energy system ترجمه روان شده است نیسندگان Søren Djørup* Jakob Zinck Thellufsen Peter Sorknæs

مقاله تحت عنوان ترجمه مقاله The electricity market in a renewable energy system
ترجمه روان شده است. ن.یسندگان: Søren Djørup* Jakob Zinck Thellufsen Peter Sorknæs

مقاله تحت عنوان ترجمه مقاله The electricity market in a renewable energy systemترجمه روان شده است. ن.یسندگان: Søren Djørup* Jakob Zinck Thellufsen Peter Sorknæs

توضیح: فقط فایل ورد ترجمه شده برای دانلود قرار گرفته و فایل با متن اصلی در فایل قرار نگرفته است.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *