دانلود فایل (مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان به همراه نقشه های کامل بنا)

مسجد جامع گرگان;دانلود تحقیق مسجد جامع گرگان;آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان;طرح مرمت مسجد جامع گرگان

مطالعه شناخت آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 245 صفحه

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت مسجد جامع گرگان در قالب pdf (قابل کپی به word)در 245 صفحه به همراه نقشه های کامل بنا و معرفی بافت تاریخی گرگان

مسجد جامع گرگان( استر اباد قدیم) در بازار نعلبندان که از محلات بافت قدیم گرگان است و در حالحاضر وسعت آن (با احتساب سالن اجتماعات الحاقی ضلع شرقی که قبلا بخشی از گورستان تاریخی مجموعهبوده است)سه هزار و پنجاه و هشت متر مربع ،3058 متر مربعاست.

محمد حسن خان اعتماد السلطنه دربارهبنای مسجد جامع استرآباد می نویسد:

«این مسجددر سنه 814ساخته شده ولی بانی آن معلوم نیست. ازبعضی از معمرین استرآباد چنین مسموع شده که بانی مسجد اهل تسنن و از تراکمه معروف به طایفه (ایمر)بوده. مناره مسجد با متنی به خط کوفی بنایی به همراه تزییناتی به شیوه آجرکاری دوره سلجوقی است»
– بر اساس اسناد موجود این بنا و شبستان های آن در دوران تیموریان ، صفویان،(شاه عباس اول996 – 1039ه.ق و شاه عباس دوم 1052- 1077 ه.ق)و افشاریه مرمت شده است. بنای امروزی مسجد جامع،شامل صحن مرکزی، دو ایوان و چهار شبستان اطراف آن است.

تعداد نوزده کتیبه سنگ نوشته تاریخی در ایوان غربی گواه بر تعمیرات، موقوفات و فرامین حكام دردوره های تاریخی مختلف است. از آثار به جا مانده دیگر در مسجد، دو لنگه در به همراه چهار چوب آن و منبرچوبی نفیس است.
این بنا در18 تیر ماه1311 شمسی به شماره181 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. می توانگفت مسجد جامع گرگان پس از شهر تاریخی جرجان، دیوار دفاعی گرگان، برج قابوس، تورنگ تپه و برجرادکان در زمره آثار شاخص استان گلستان است.
مرمت های تاریخی و معاصر در راستای تلاش برای حفاظت از این یادمان ارزشمند نشان از اهمیّتمسجد جامع و لزوم تداوم حیات کالبدی آن داشته است. در ادامه ی روند مرمت این یادمان تاریخی و بهعلت آسیب های شكل گرفته در آن که بیشترین نمودش در ایوان غربی مسجد به وجود آمده پروژه پیش روتعریف و انجام پذیرفته است. شروع مرمّت های زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان از سال90- 1391در قالب طرح و اجرا بوده است و با تمرکز بر مرمت اضطراری ایوان غربی و ساماندهی و احیای بخش هاییشبستان ضلع غربی و مناره ارزشمند مسجد، در4 فاز اجرایی تداوم داشته است…

فهرست
پیشگفتار
چکیده
هدف تحقیق
روش تحقیق و شیوه پژوهش
الف( مراحل تحقیق
ب( فنون تحقیق
7 مطالعات پیش نیاز و گردآوری مدارک پایه
-1-1 گردآوری عکسهای هوایی ، نقشه منطقه و محدوده مطالعاتی، نقشه های توپو گرافی ، زمین شناسی، پهنه بندی زلزله و
-1 بستر طبیعی شهر
-2 جغرافیای تاریخی
-3-1-1 توپوگرافی منطقه
-4-1-1 زمین شناسی منطقه (موقعیت ناحیه گرگان در زمین شناسی ایران)
-1-4-1-1 زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
-2-4-1-1 چین ها
-3-4-1-1 گسل ها
-5-1-1 پهنه بندی زلزله (لرزه خیزی منطقه)
-6-1-1 پوشش گیاهی
-7-1-1 رژیم آبهای سطحی
-8-1-1 اقلیم
-1-8-1-1 بارندگی
-2-8-1-1 وزش باد
-3-8-1-1 دما
-4-8-1-1 رطوبت نسبی
-2-1 بررسی جایگاه صنعت جهانگردی در بنا و محدود آن
-1-2-1 بازار نعلبندان
-2-2-1 مدرسه دارالشفا
-3-2-1 مدرسه زنجیره دار(محمد تقی خان هزار جریبی)
-4-2-1 مدرسه مرحوم حاجی ملارضایی
-5-2-1 مدرسه دقیقی
-6-2-1 تكیه نعلبندان
-7-2-1 تکیه پاسرو
-8-2-1 بقعه معصوم زاده (امامزاده نور)
-9-2-1 بقعه میرکتول
-11-2-1 عمارت و باغ كنسولگری روس
-11-2-1 کاروان سرای میدان عباسعلی
-12-2-1 حمام قاضی
-3-2 بررسی طرح های بالادست و برنامه های مدیریت شهری در توسعه منطقه مطالعاتی (خلاصه)
-1-3-2 کاربری پیشنهادی بافت فرسوده
-2-3-2 محورهای حرکتی و معابر
-3-3-2 اصول و اهداف
-4-3-2 پیشنهادات
-5-3-2 ضوابط ساختمانی و توصیه های حفاظت و احیا در بافت قدیم
-6-3-2 حریم حفاظتی آثار و منظر شهری بافت قدیم
2 مطالعات شناخت مسجد جامع گرگان
-1-1-2 پیدایش شهر
-2-1-2 وجه تسمیه گرگان
-3-1-2 ساختار اجتماعی و فرهنگی
-1-3-1-2 بررسی ویژگیهای جمعیتی بافت قدیم گرگان
-2-3-1-2 اقشار اجتماعی ساکن در بافت قدیم
-3-3-1-2 ویژگیهای فرهنگی بافت پیرامون مسجد
-4-3-1-2 روابط اجتماعی خرد و كلان
-5-3-1-2 زبان
-6-3-1-2 مذهب
-4-1-2 ساختار شهر
-1-4-1-2 تحولات كالبدی تا دوره شهرسازی معاصر
-1-1-4-1-2 دوره اول
-2-1-4-1-2 دوره دوم
-3-1-4-1-2 دورهی سوم
-2-4-1-2 ساختار م حله های استرآباد
-1-2-4-1-2 محله میدان
-2-2-4-1-2 محله نعلبندان
-3-2-4-1-2 محله سبزه مشهد
-3-4-1-2 دروازههای استرآباد
-2-2 جمع آوری اسناد و مدارک و کتیبه های تاریخی بنا
-2-2-2 تاریخچه مسجد
-1-3-2-2 محله پای سرو
-2-3-2-2 مسجد جامع در عكس هوایی سال 1335
-3-3-2-2 موقعیت مسجد جامع در نقشه سال 1391
-4-2-2 اسناد تصویری به دست آمده از مسجد جامع
-5-2-2 نقشه های قبلی مسجد جامع
-3-2 ثبت کامل مستندات اقلامی یافت شده و گزارش آن به اداره کل میراث فرهنگی
-4-2 مطالعات سیر تحول تاریخی بنا (بر اساس اسناد مصور ونتایج گمانه ها و متون تا پهلوی)
-1-4-2 کالبد مسجد درصفویه .
-2-4-2 مداخلات کالبدی دوره قاجار
-3-4-2 مداخلات کالبدی دوره پهلوی
-4-4-2 جمع بندی
-5-2 بررسی مداخلات صورت گرفته در بنا
-1-5-2 توسعه شبستان ها
-2-5-2 بخشهای خدماتی جدید
-3-5-2 بازسازی سقف
-4-5-2 اجرای کاشی در نماهای داخلی و بیرونی
-1-4-5-2 کاشیکاری ایوان شرقی
-2-4-5-2 كاشیكاری نمای ایوان غربی
-3-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری ایوان ورودی ضلع جنوبی
-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان ها
-1-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان جنوب غربی
-2-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان شمال غربی
-3-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان شمال شرقی
-4-4-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری شبستان جنوب شرقی
-5-4-5-2 تعمیرات و کاشی کاری ورودی ضلع شمالی
-5-5-2 مرمت سال 1385
-6-5-2 مرمت سال 1391
-1-6-5-2 مرمت مناره

-2-6-5-2 مرمت اضطراری ایوان غربی:
-3-6-5-2 مرمت سقف شبستان جنوب غربی
-4-6-5-2 ساماندهی معبر و نمای ضلع شمالی مسجد و ساخت درب چوبی این ضلع
-5-6-5-2 ساماندهی سقف شبستان ها
-7-5-2 مرمت سال93-92
-8-7-5-2 مرمت شبستان جنوب غربی
-2-7-5-2 ساماندهی حوض صحن مرکزی
-3-7-5-2 مرمت درهای شبستان شمال غربی
-4-7-5-2 اجرای حفاظ شیشه سکوریت پیرامون مناره
-6-2 بررسی و مطالعات آب و فاضلاب و آب های سطحی
-7-2 شناسایی تأسیسات الکتریکی، آبرسانی فاضلاب و مخابرات به کار رفته در محدوده بنا
-1-2 مطالعه و بررسی نحوه قرارگیری بنا در محیط پیرامون و چگونگی استقرار و ارتباط با بناهایهمجوار
-1-2 ارزیابی و شناسایی و بررسی بافت کالبدی و توصیف شبکه معابر پیرامون و نحوه دسترسی ها .
-81-2 بررسی آلاینده های محیطی و بصری در محدوده بنا و نحوه تاثیر آن در بنای تاریخی و جاذبه های گردشگری (از نظر بهداشت محیط و منظر)
-88-2 مطالعه و بررسی نمونه های مشابه و بررسی تطبیقی لازم از حیث تاریخی و سایر عملیات اجرایی موفق و نا موفق
-8-88-2 مسجد جامع بابل
-2-88-2 مسجد جامع ساری
-3-8-8-2 جمع بندی
-82-2 مطالعات امکان حادثه خیزی اثر (سیل، زلزله و …) بر اساس مطالعات طرح های بالادست
-8-82-2 پدیده های بحران ساز
-2-82-2 بحران زمین لرزه
-8-2-82-2 آثار زلزله
-3-82-2 بحران آتش سوزی
-8-3-82-2 آسیب های احتمالی آتش در بناهای تاریخی
-2-3-82-2 آتش سوزی در مسجد جامع گرگان و نمونه های تطبیقی شمال کشور
-3-3-82-2 اثرات آتش:
-4-3-82-2 جمع بندی
-4-82-2 بحران توسعه
-8-4-82-2 مدیریت محیط کالبدی _ فرهنگی شهر
-2-4-82-2 آسیب شناسی وضع موجود

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 245


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *