دانلود فایل (دانلود تحقیق بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص)

دانلود بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص;تحقیق بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص;مقاله بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص;بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص

دانلود بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص تحقیق بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص مقاله بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ 40 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 40 صفحه

مقدمه : اساسی ترین کاربرد ترمودینامیک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است .
در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم.
بنابراین ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند.
باید توجه داشت که ترمودینامیک به تنهایی نمی تواند سرعت رسیدن به حالت تعادل را تعیین کند .
1-تعادل : یک فاز به عنوان بخشی از یک سیستم تعریف می شود که دارای خصوصیات و ترکیب شیمیایی یکنواخت و همگنی بوده و از نظر فیزیکی از دیگر بخشهای سیستم جداشدنی است .
اجزای تشکیل دهنده یک سیستم خاص عناصر مختلف یا ترکیب های شیمیایی است که سیستم را بوجود می آورد و ترکیب شیمیایی یک فاز یا یک سیستم را می توان با مشخص کردن مقدار نسبی هر جزء تشکیل دهنده تعیین کرد .
به طور کلی دلیل رخداد یک دگرگونی این است که حالت اولیه یک آلیاژ نسبت به حالت نهایی ناپایدارتر است اما پایداری یک فاز چگونه تعیین می شود ؟
این پرسش به وسیله ترمودینامیک پاسخ داده می شود .
برای دگرگونی هایی که در دما و فشار ثابت رخ می دهد پایداری نسبی یک سیستم از انرژی آزاد گیبس G آن سیستم مشخص می شود .
انرژی آزاد گیبس یک سیستم به صورت زیر تعریف می شود : ( 1-1 ) G=H-TS که H آنتالپی T دمای مطلق و S آنتروپی سیستم است .
آنتالپی میزان گنجایش حرارتی سیستم مورد نظر است و به وسیله رابطه زیر بیان می شود.
( 2-1 ) H=E+PV که E انرژی درونی سیستم P فشار و V حجم سیستم است .
انرژی درونی مجموع انرژی های پتانسیل و جنبشی اتم های درون یک سیستم است.
در جامدات انرژی جنبشی تنها ناشی از حرکت ارتعاشی اتم ها است در حالی که در مایعات و گاز ها انرژی جنبشی افزون بر حرکت ارتعاشی اتم ها انرژی انتقالی و انرژی دورانی اتم ها و مولکول ها و گاز ها انرژی جنبشی افزون بر حرکت ارتعاشی اتم ها انرژی انتقالی و انرژی دورانی اتم ها و مولکول های داخل یک مایع یا گاز را نیز در برمیگیرد .
انرژی پتانسیل نیز بر اثر اندرکنش ها یا پیوند بین اتم های درون یک سیستم به وجود می آید .
هنگامی که یک دگرگونی یا واکنش رخ می دهد حرارت جذب شده یا حرارت آزاد شده به تغییرات در انرژی درونی سیستم ارتباط پیدا می کند اما تغییرات حرارت تابعی از تغییر حجم سیستم نیز بوده و عبارت PV نمایانگر این موضوع است بنابراین در فشار ثابت تغییرات H نشانگر حرارت جذب شده یا آزاد شده است.
هنگامی که یک فاز متراکم (جامد یا مایع) را بررسی می کنیم و عبارت PV در مقایسه با E مقدار بسیار کوچکی است که آن را نادیده می گیرند و .
عبارت دیگری که در رابطه مربوط به G پدیدار می شود آنتروپی ( S ) بوده که بیانگر میزان بی نظمی سیستم است .
هنگامی یک سیستم را در ( حالت ) تعادل می دانند که در پایدارترین حالت خود قرار گرفته باشد یعنی با گذشت زمان هیچ تغییری در سیستم ایجاد نشود .
یک نتیجه مهم از قوانین ترمودینامیک کلاسیک این است که در دما و فشار ثابت یک سیستم بسته ( یعنی سیستمی که جرم و ترکیب شیمیایی آ

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 40دانلود فایل (دانلود تحقیق باطری 17ص)

دانلود باطری 17ص;تحقیق باطری 17ص;مقاله باطری 17ص;باطری 17ص

دانلود باطری 17ص تحقیق باطری 17ص مقاله باطری 17ص باطری 17ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

باطری 1-كلیات باطری یك منبع تولید كننده جریان الكتریسیته می باشد كه جریان مورد نیاز مصرف كننده ها را تامین می كند.
در حقیقت باطری و دینام تواما جریان مصرف كننده ها را تامین كنند.
دینام و باطری هر دو تولید كننه ی جریان می باشند ولی دلیل استفاده از هر دو در یك مجموعه به خاطر این است كه دینام تا زمانی كه موتور كار می كند جریان تولید می كند.
زیرا نیروی خود را از موتور می گیرد و با خاموش شدن موتور دینام از كار می افتد اگر در زمانی كه دینام جریان تولید نمی كند بخواهیم مصرف كننده ای را به كار اندازیم از باطری استفاده می كنیم چون نیروی باطری به صورت یك انرژی ذخیره شده می باشد.
مخصوصا برای راه اندازی موتور و به كار انداختن استارت از جریان باطری استفاده می كنیم.
در خودرو ها از باطری های سرب اسیدی قابل شارژ استفاده می شود.
2-اساس كار باطری یك باطری از دو فلز غیر هم جنس و یك محلول الكترولیت تشكیل شدهاست الكترولیت مورد استفاده در باطری اتومبیل هامحلول اب و اسید سولفوریك و دو فلز غیر هم جنس ان سرب و پراكسیدسرب می باشد (صفحات).
اسید سولفوریك مقدار كمی اب در خود دارد زیرا برای تهیه ی اسید سولفوریك گاز so3 را با اب تركیب كرده اسید سولفوریك ساخته می شود H2SO4 So3 +H2o = معمولا حدود 2% اسید سولفوریك اب میباشد حال اگر اسید سولفوریك 98% را با اب تركیب كنیم واكنش زیر در اثر تركیب اسید با اب انجام می شود .
H2SO4 +2H2O = SO4 + 2H3O 3- فعل و انفعالات باطری الف- فعل و انفعالات باطری در زمان دشارژ یا تخلیه زمانی كه از باطری استفاده میكنیم فعل و انفعالاتی در ان رخ می دهد كه باعث تخلیه ی باطری می شود این فعل وانفعالات بدین شرح است : در زمان تخلیه اسید موجود در الكترولیت با صفحات و اكسیژن صفحه مثبت با الكترولیت تركیب می شوند.
نتیجه ی كار این است كه در زمان تخلیه كامل باطری جنس صفحه مثبت و منفی هر دو سولفات سرب(pbso4)و جنس الكترولیت اب خالص ((H2oمی باشد.
در زمان تخلیه ی باطری گرد سفید رنگی روی صفحات ان دیده می شود .
این همان سولفاتی است كهدر اثر واكنش اب و اسید با صفحات حاصل شده است.
ب-فعل و انفعالات در زمان شارژ یا پر شدن زمانی كه باطری را شارژ می كنیم فعل و انفعالات داخل باطری عكس می شود .
موقع تخلیه از باطری برق گرفته می شود.
در این حین فعل وانفعالات داخل باطری رخ می دهد.
هنگام شارژ برق مستقیم وارد باطری می شود پس فعل وانفعالات داخل یاطری هم عكس زمان تخلیه می شود .
یعنی دقیقا عكس فعل و انفعالاتی كه موقع دشارژ اتفاق افتاده بود در زمان شارژ باطری رخ می دهد بدین ترتیب كه اسید صفحات به اب ئ به كسیژن به صفحه مثبت بر می گردد و دوباره باطری اماده ی كار می شود .
با وارد كردن برق مستقیم به باطری یاطری شارژ می شود و این امر به خاطر عكس شدن فعل وانفعالات داخل باطری می باشد .
زمانی كه باطری شارژ است صفحه مثبت رنگ قهوه ای شكلاتی و صفحه منفی رنگ خاكستری دارد باید دقت كرد كه اگر باطری تخلیه

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 17دانلود فایل (دانلود تحقیق بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص)

دانلود بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص;تحقیق بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص;مقاله بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص;بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص

دانلود بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص تحقیق بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص مقاله بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی 16ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 27 صفحه

»بازنگری تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی« عملیات قارچی روی تراشه‌های چوب قبل از خمیرسازی مكانیكی موجب ذخیره انرژی برق و بهبود خواص استحكام كاغذ و كاهش محتوای pitchآن می‌شود عملیات قارچی برروی گیاهانی غیر جوبی مفید است و pitch آن را كاهش می‌دهد و از سولفیت، ارگانوسولو و تجزیه تولید خمیر كاغذ استفاده می‌گردد.
نتایج مقدماتی با خمیر كاغذ یبوكر افت امیدوار كننده است ولی یك ارزیابی عمیق لازم می‌باشد نتایج آزمایشات تراشه چوب اخیراً در آزمایشگاه محصولات جنگلی در مقایسه با موارد بدست آمده توسط بیوراكتورهای مقیاس آزمایشگاه جالب بودند اقتصاد فرآیند جالب هستند و فرآیند با خمیر كاغذ موجود و كارخانجات مربوط با مقدار تغییرات انطباق دارد.
صنعت خمیر كاغذ از روش‌های خمیرسازی شیمیایی با تركیبی از اینها برای تولید خمیرهای دارای ویژگی‌های مطلوب استفاده می‌كنند خمیرسازی مكانیكی شامل استفاده از نیروی مكانیكی برای جداكردن الیاف چوب است.
فرآیندهای مكانیكی تولید بالا می‌باشند( تا 95%) و كاغذ دارای قابلیت چاپ عالی می‌باشد.
این فرآیندها براساس روش مصرف انرژی الكتریكی هستند و كاغذ دارای استحكام كمتر محتوای pitch بالاتر و سرعت برگشت رنگ بالا( زردشدن كاغذ) در مقایسه با فرآیندهای شیمیایی می‌باشدخمیرسازی شیمیایی شامل استفاده از مواد شیمیایی برای تجزیه لیگنین دیواره‌های سلول جوب و انتشار الیاف پرسلولز است.
فرآیندهای خمیرسازی شیمایی خمیرهای دارای استحكام بالاتر را تولید می‌نماید ولی این فرآیندها تولید كمی دارند40 تا 50 % و خیلی پرهزینه می‌باشند.
بیوپایپ كردن عملیات برروی مواد لیگنوسلولزی با قارچ‌های تجزیه كننده لیگنین قبل از خمیرسازی دارای پتانسیل برای غلبه‌كردن بر بعضی از مشكلات همراه با روشهای خمیرسازی شیمیایی و مكانیكی می‌باشد متن زیر به شرح و تحقیق خمیرسازی بیوشیمایی و بیومكانیكی و یافته‌های اصلی می‌پردازد.
خمیرسازی بیومكانیكی چوب: پس زمینه استفاده از قارچهای پوسیدگی(مفید) برای لیگنین‌زدایی بیولوژیكی چوب شاید توسط لاوسون و استیل از شركت خمیر و كاغذ ویرجینیای غربی در نظر گرفته شود.
این محققان یك بررسی مقالات را منتشر كردند كه درباره تجزیه قارچی لیگنین می‌باشد در دهه 1970 اریكسون از آزمایشگاه محصولات جنگلی سوئد یك بررسی جامع را انجام داد كه نشان داد كه عملیات قارچی می‌تواند منجر به صرفه‌جوئیهای انرژی و بهبودهای استحكام برای خمیرسازی مكانیكی شود.
آن تحقیق‌ها یك سری مقالات رامنتشر كرد كه به تجزیه قارچی درباره لیگنین اشاره دارد.
اگر چه این تحقیق با مشكلات محدودی مواجه بود ولی آگاهیهای با ارزشی را فراهم كرد عمل‌آوری خمیر مكانیكی درشت با آنزیم‌هایی از قبیل سلولازها و همی سلولازها قبل از تصفیه نیز منجر به صرفه‌جویی‌های انرژی الكتریكی و بهبود خواص استحكام كاغذ شده است.
جزئیات می‌تواند در مقالات متعددی یافت شود مقالات ذكر شده در این بازنگری نشان می‌دهد كه عملیات قارچی برروی تراشه‌های چوب برای خمیرسازی مكانیكی می‌تواند فواید گوناگونی داشته باشد یك ارزیابی جامع خمیر‌سازی در 1987 در آزمایشگاه محصولات جنگلی تحت نظر كنسرسیوم بیوپایپ انجام گرفت.
كنسرسیوم شامل FPL دانشگاه‌های میسنوتاوویكانكین به 22 شركت خمیر و كاغذ خاتم

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 27دانلود فایل (دانلود تحقیق بارگذاری جرثقیل ها 76 ص)

دانلود بارگذاری جرثقیل ها 76 ص;تحقیق بارگذاری جرثقیل ها 76 ص;مقاله بارگذاری جرثقیل ها 76 ص;بارگذاری جرثقیل ها 76 ص

دانلود بارگذاری جرثقیل ها 76 ص تحقیق بارگذاری جرثقیل ها 76 ص مقاله بارگذاری جرثقیل ها 76 ص بارگذاری جرثقیل ها 76 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 76 صفحه

بارگذاری جرثقیل ها مقدمه: جرثقیلها وسایلی هستند كه به منظور نقل و انتقال بارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرند در كارخانجات معمولاً یك جرثقیل ثابت بر روی سازه (و یا در مواقعی كه بار سنگینی است بر روی ستونی مجزا درنظر گرفته می شود) تا نقل و انتقالات مورد نظر توسط آن صورت گیرد در اینجا ما می خواهیم بدانیم كه بار ناشی از جرثقیل كه بدست سازه داده می‌شود چگونه و به چه میزان است.
در این رابطه این موضوع حائز اهمیت است كه جرثقیل بارها را حركت می دهد و توقف های ناگهانی دارد.
لذا حركت و توقف ناگهانی آن موجب می‌شود كه بارها اثرات افزایش یافته ای را در سازه به وجود می آورند.
جرثقیلی كه در كارخانجات مورد استفاده قرار می گرد تشكیل شده است از یك (جرثقیل كوچك) یا دو عضو باربر اصلی كه اصطلاحاً پل های جرثقیل نام دارند و برروی تیرهای زیرسری می نشستند و حركت جرثقیل را در جهت طولی سالن و (احیاناً فضای باز كارخانه) تامین می كنند.
نیروهای زیرسری اشاره شده در واقع ریل هایی هستند كه پل های جرثقیلی براحتی برروی آنها لغزیده و حركت طولی جرثقیل را تامین می نمایند.
حركت بعدی همان حركت عرضی است كه توسط وسیلة متحرك دیگری به نام ارابه، كه خود بر روی پل های اشاره شده قرار دارد انجام می شود.
در داخل ارابة اشاره شده موتور بالابرندة بار واقع است كه این موتور توسط كابلهای مربوط بار را روی زمین بلند كرده و در جهت قائم حركت می دهد.
پس ملاحظه می شود كه مجموعة سه گانه فوق (موتور+ارابه+پل) قدرت مانور لازم را برای نقل و انتقال بار در جهت طولی، عرضی و قائم در فضای كارخانه را تأمین می كنند.
این مجموعه بر روی تیرهای زیر سری (ریل) سوار می‌شوند.
در اینجا هدف تعیین اندازة بارهای وارده از طرف جرثقیل به تیرهای زیر سری می باشد.
بطور كلی در بارگذاری جرثقیل ها سه گروه بار در پیش رو داریم: وزن ارابه P وزن كالسكه وزن پلهای جرثقیل بارهای وارده در طرح و تعیین اسكلت فلزی محاسبات اسكلت فلزی با تعیین تنشهای بوجود آمده در یك وسیله در خلال كاركردنش آغاز می گردد.
این تنها بر اساس بارهای تعریف شده، در زیر محاسبه خواهد شد.
الف) بارهای اصلی وارده به قطعات اسكلت فلزی با فرض اینكه به صورت بار ساكن در خطرناكترین وضعیت بارگذاری قرار گرفته اند.
ب) بارهای ناشی از حركات عمودی ج) بارهای ناشی از حركات افقی د) بارهای ناشی از تأثیرات جوی اینك بارهای مختلف، فاكتورهای مورد نیاز و روش عملی كاربرد محاسبات را به ترتیب بیان می نمائیم.
بارگذاری: وزن بار بالا برده شده بعلاوه وزن لازم دیگر مثل (بلوك قرقره ها، قلابها، كالسكه، چنگك) می باشد.
بار برده: وزن مرده قطعات عمل كننده به عنوان یك عضو از اسكلت كه شامل بار گاری نشود.
بارهای اصلی: بارهای ناشی از وزن مرده قطعات بارهای ناشی از بار كاری تمام قطعات متحرك فرض می شوند كه در خطرناكترین وضعیت قرار گرفته اند.
هر قطعه از اسكلت فلزی بر اساس موقعیتش و مقدار كاری كه بازای آن ماكزیمم تنش در قطعه مورد نظر به وجود می آید طراحی می شود.
بارهای در ارتباط با حركات عمودی این بارها از برداشتن بار كاری زیاد یا كم بطور ناگهانی از شتاب حركات بالابری و از بارگذاری ضربه ای عمودی در امتداد مسیر حرك

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 76دانلود فایل (دانلود تحقیق باربری از چاه)

دانلود باربری از چاه;تحقیق باربری از چاه;مقاله باربری از چاه;باربری از چاه

دانلود باربری از چاه تحقیق باربری از چاه مقاله باربری از چاه باربری از چاه

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 39 صفحه

باربری از چاه توان و راندمان باربری از چاه نسبت بارمرده به بار مفید در باربری با قفس 3/1 تا 7/1 و در باربری با اسکیپ 1/1 تا 4/1 به یک است که ارقام کوچکتر نسبت بهتری در باربری است .
مثلا برای باربری 10 تن سنگ معدن در نوع باربری با اسکیپ 22 تن ودر نوع باربری با قفس 24 تن باربری انجام می گیرد .
به این وزن که وزن کل (بارمفید و بارمرده ) نام دارد بایستی وزن کابل و اتصالها اضافه شود .
کابلهای باربری از چاه در چاههای کم عمق (تا 200 متر)با مقاومت کششی 160 کیلوگرم برمیلیمتر مربع انتخاب می شود و برای هر 200 متر طول اضافی ، 5 کیلوگرم بر میلیمتر مربع به قدرت کشش کابل اضافه می شود .
ضریب اطمینان کابلها 7 محاسبه می شود.
در منحنیهای شکل 21 اختلاف وزن کل قفس و اسکیپ نشان داده شده است .
محاسبه توان باربری چاه با توجه به تعداد رفت و آمد قفس باربری در ساعت و میزان بارمفید هر کشش صورت می گیرد .
تعداد رفت و آمد قفس (یا اسکیپ) به عمق چاه و متوسط سرعت باربری و همچنین زمان لازم برای بارگیری و باراندازی بستگی دارد .
عمق چاههای باربری در معادن ایران تا 450 متر است و سرعتهای 1، 2 و 3 و احتمالا 4 متر برثانیه برای باربری انتخاب می شود زیرا این سرعتها تجربه شده است .
میزان بار مفید هر کشش به ظرفیت واگن (یا اسکیپ) مورد باربری و تعداد طبقات قفس و دو طرفه بودن باربری بستگی دارد .
هرگاه در ساعت ، 25 کشش باربری صورت گیرد و در هر حرکت 2 تن (دو طبقه یک تنی ) بار مفید جابجا شود توان باربری ساعتی 50 تن خواهد شد .
در این حالت تعداد 25 کشش در ساعت و نیز حدود 15 ثانیه برای بارگیری قفس منظور شده است .
منحنیهای دیاگرام توان باربری چاه را برای ساعتهای مختلف در شرایط ذکر شده نشان می دهد.
شکل 22 رابطه بین عمق چاه ، سرعت باربری و تعداد کشش را نشان می دهد.
تاثیر توقفها مدت توقف برای بارگیری به قفس در مقابل بارگیری به اسکیپ متفاوت است .
بدین معنی که در بارگیری و همچنین باراندازی با قفس این مدت نسبتا زیاد است و حدود 4 ثانیه برای هر تن بار مفید می باشد ، در صورتی که در باربری با اسکیپ زمان لازم 6/0 تا 2/3 ثانیه وقت برای هر تن بار لازم است ، زمان تخلیه نیز به همین منوال است .
برای بارگیری یک اسکیپ با ظرفیت 10 تن حدود 20 ثانیه وقت لازم است ، در باربری با قفس راندن واگن روی قفس حدود 12 ثانیه و جابجا کردن طبقات قفس حدود 10 ثانیه وقت لازم دارد .
اگر تعداد طبقات زیادتر از 2 باشد به همان اندازه مدت لازم برای جابجا کردن قفس بیشتر می شود .
با اضافه شدن مدت توقف از راندمان کل باربری کاسته می شود.
اهمیت سرعت هرگاه L طول مسیر باربری در چاه و max V حداکثر سرعت باربری b متوسط شتاب یا شتاب منفی (ترمز) در یک باربری باشد اگر مدت زمان متوسط شتاب یا ترمز 1T باشد پس در موقع باربری به مدت 1T2-T با حداکثر سرعت باربری انجام می گیرد .
مدت زمان کل باربری است .
منحنی نمایش سرعت در زمان این گونه باربریها در شکل 23 مشخص شده است.
در قسمت الف از منحنی بلافاصله پس از شتاب و رسیدن سرعت به حداکثر عمل ترمز گیری انجام می شود در حالت ب به مدت 2T=1T2 –T باربری با سرعت max V انجام می گیرد .
انتگرال من

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 39دانلود فایل (دانلود تحقیق انواع کمک فنرها 10 ص)

دانلود انواع کمک فنرها 10 ص;تحقیق انواع کمک فنرها 10 ص;مقاله انواع کمک فنرها 10 ص;انواع کمک فنرها 10 ص

دانلود انواع کمک فنرها 10 ص تحقیق انواع کمک فنرها 10 ص مقاله انواع کمک فنرها 10 ص انواع کمک فنرها 10 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 10 صفحه

انواع کمک فنرها دو تیوپه تکتیوپه با مخزن بیرونی دو تیوپه : در این مدل از کمک فنر ، که همان نوع بررسی شده در بالاست ، یک تیوپاصلی وجود دارد که پیستون در آن حرکت می نماید و تیوپ دوم که تیوپ ذخیره نام دارد ، در گرداگرد تیوپ اصلی قرار گرفته تاسیال مازاد را در خود جای دهد .
کمک های دو تیوپه انواع متنوعی دارند ، که برخی از لحاظ تکنولوژی منحصر به یک یا چند کارخانه بوده و دارای قیمتهای بالا و کارآییهای خاصی نیز می باشند ، اما انواع متداول آن به شرح زیر می باشند : دو تیوپهگازی : گسترش کمک فنرهای گازی باعث ایجاد برتری عمده ای در رانندگی با خودروهای مجهز به این نوع کمک فنر گردیده .
این نوع از کمک فنر به مشکلات موجوددر کنترل و هدایت خودروهایی که مجهز به شاسی و بدنه یکپارچه هستند یا فاصله چرخهایشان کم است یا نیاز به فشاربالای باد تایرها دارند ، خاتمه بخشیده .
اینکار تنها با افزودن مقداری گاز نیتروژن با فشار کم در تیوپ ذخیره انجام می گیرد .
این در حالی است که تصور عامه بر این است که در کمک های گازی تنها از نوعی گاز استفاده می شود و از روغن خبری نیست .
اما چنین نیست، در این نوع کمک فنر ، گاز ( نیتروژن ) تنها حجم بسیار کمی از حجم مواد موجود در کمک را شامل می شود .
فشار نیتروژن درون تیوپ ذخیره نیزما بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ psi می باشد .
یکی دیگر از محاسن نیتروژن جلوگیری از ایجاد کف در کمک فنر است ، این کف ( Foam ) که حاصل ترکیب شدن روغنبا هوا ( در کمک فنرهای دو تیوپه هیدرولیکی بجای نیتروژن ، هوا وجود دارد ) است ، قابل فشرده شدن می باشد ، از اینرو باعث اخلال در کار کمک شده و نرمی و راحتی رانندگی را از بین می بردهمچنین واکنشهای کمک فنررا باتاخیر مواجه میکند .
اما در انواع گازی ، نیتروژن تحت فشارقابلیت ترکیب شدن با روغن رادارا نیست.
در صورتی هم که مقادیر کمی هوا در پروسه تولید یا در حین کارکرد کمک وارد آن شده باشد، بدلیل وجود فشار نیتروژن تنها به صورت حباب در روغن پخشمی شود .
دیگر مزیت کمک فنرهای گازی ،بازگشتجزئی آنها پس از فشرده شدن است ، این امر که بدلیل بیشتر بودن سطح مقطع زیر پیستون نسبت به سطح بالای پیستون ( بدلیل وجود میله )‌ و وجود فشاربالای نیتروژنوارد بر سطح بزرگتر ( زیر پیستون ) اتفاق می افتد ، باعثبالا رفتن ضریب فنر شده، و تا حدی از پایین رفتن سر خودرو هنگام ترمز گیری ،پایین رفتن عقب خودرو در هنگام شتاب گیری و چپ شدن و انحراف خودرو جلوگیری می نماید.
دو تیوپههیدرولیکی: عینا مشابه نوع گازی می باشند ، با این تفاوت که در آنها بجای نیتروژن تحت فشار کم ، از هوا در فشار معولی استفاده می شود ، که مشکلاتی نظیر ایجاد کفدر آنها اجتناب ناپذیر است ( نوع هیدرولیکی ، نسل اول کمک فنرهای دو تیوپه محسوب می شوند ، که همینک جای خود را به انواع گازی سپرده اند ) .
دو تیوپهFoam Cell: در این نوع بجای اینکه اجازه داده شود گاز نیتروژن در تماس باسیال هیدرولیکی ( روغن ) قرار گیرد ، سلولهایی ازنیتروژن اشباع شده بکار می رود ، این نوع نیز همانند نوع گازی ، از ایجاد کف هوا و روغن جلوگیری می نماید

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 10دانلود فایل (دانلود تحقیق انواع مدارهای هیدرولیکی 35ص.DOC)

دانلود انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC;تحقیق انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC;مقاله انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC;انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC

دانلود انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC تحقیق انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC مقاله انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC انواع مدارهای هیدرولیکی 35صDOC

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 39 صفحه

1.
اصول اولیه 1.
1 انواع مدارهای هیدرولیکی: برای موتورهای هیدرولیکی کلا سه مدار اصلی گردش جریان سیال وجود دارد.
مدار باز -A – مدار بستهB مدار نیمه بسته -C در شکل های نشان داده شده انواع مدار های باز و بسته با بعضی جزئیات برسی شده اند.
مدار نیمه بسته به حالتی بین مدار باز و بسته میباشد .
در مواردی که به نیروی فشاری با مقدار نیمی نیمی از دریچه نیاز است اطلاق میشود.
مدار باز : معمولا در مواردی که پمپ مکنده در مسیر خود تحت فشار جو باعث باز شدن سطح میشود گفته میشود .
برقراری تعادل بین فشار هوا در مخزن هیدرولیک و فشار اتمسفر به طور کامل بر عهده پمپ مکنده است.
بنا بر این نباید هیچ مقاومت (اصتحکاک ) در مدخله لوله باشد زیرا ممکن است باعث افت فشار شود.
پیستون های محور خودکار هستند (در موارد خاص ) هرچند یک فشار کم باعث میشود که به عنوان یک بخش مکنده عمل کنند.
در وضعیتی که مدار هیدرولیکی باز است سیال (روغن هیدرولیک ) بخش سیستم کنترل دریچه ها را تغذیه میکند و بعد از بازگشت به مخزن هیدرولیک مسیری این چنین را دوباره طی میکند.
خصوصیات مورد نظر در مدارهای باز این چنین هستند : لوله های مکنده با عرض کم و قطر بزرگ سیستم کنترل دریچه ها و اندازه مناسب آنها و نمایش اندازه جریان فیلتر- خنک کننده- گزارش اندازه جریان اندازه مخزن – نوان چند برابر جریان پمپ برحسب لیتر پمپ واسطه (مجاور ) برای موقعی که فشار کم است محدود کننده سرعت با پیش مکنده نگه داشتن فشار اعمالی با تعبیه دریچه های مدار های باز به طور عموم در بسیاری از وسایل صنعتی و تجهیزات سیار ( برای ماشین ابزار ) در دستگاه های پرس و.
.
.
به کار می روند.
مدار های باز مرحله به مرحله سیستم هیدرولیک را کامل میکنیم .
حدود اصلی مدار با پمپ و موتور هیدرولیک ساده ترین نوع مدار .
ورود – خروج-اعمال نیرو .
مدار با کنترل جهت جریان دریچه ها که اجازه بازگشت جریان و عکس شدن جهت چرخش و جهت حرکت را به کاربر میدهد.
تغییر در سرعت خروجی با نصب یک کنترل کنننده جریان سیال برای مدار حاصل شده است.
در اینجا پمپ ثابت است و کنترل کننده جریان سیال با یک پمپ متغییر تنظیم شونده تعویض شده است .
پس دریچه ها وظیفه بیشتری دارند .
امکان دنده خلاص برای کاربر میسر است.
ازفیلتر خنک کننده دیگر مزایا استفاده شده است.
مدار بسته : یک سیستم هیدرولیکی را وقتی بسته میگوییم که سیال از موقعیت استفاده ( اعمال فشار ) به پمپ باز گردد یک ماگزیموم فشار و یک مینیموم فشار ( کم و زیاد ) داریم که بستگی به جهت با ر اعمال شده دارد فشار زیاد حاصل از کاهش فشار در آنسوی دریچه هاست.
که سیال هیدرولیک در مدار جایگزین میشود و جریان می یابد.
فقط نشتی در پمپ و موتور باید برطرف شود.
این کمبود سیال معمولا به وسیله یک پمپ فلنچ دار ( یکسو ) که مستقیما سیال مورد نظر را به پمپ اصلی میرساند بر طرف میشود.
این پمپ سیال را از مخزن کوچک به دریچه باز دیدی که فشار در آن کم است تحویل میدهد.
مقدار سیال اضافه شده در پمپ تشدید کننده و باعث باز شدن مدار میشود و در باز گشت سیال اضافه به مخزن بازگردانده میشود.

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 39دانلود فایل (دانلود تحقیق انواع مختلف پیچها)

دانلود انواع مختلف پیچها;تحقیق انواع مختلف پیچها;مقاله انواع مختلف پیچها;انواع مختلف پیچها

دانلود انواع مختلف پیچها تحقیق انواع مختلف پیچها مقاله انواع مختلف پیچها انواع مختلف پیچها

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

شرح انواع مختلف پیچها: در بیشتر واحدهای صنعتی از پیچ ها برای سوار كردن و اتصال قطعات روی یكدیگر و نیز تنظیم دستگاههای صنعتی و یا جهت انتقال حركت استفاده می شود.
در كمتر دستگاهی است كه از پیچها استفاده نمیشود بهمین دلیل است كه اهمیت آنها در صنعت بسیار زیاد میباشد.
مواردیكه از پیچها استفاده میشود عبارتند از: ماشینهای ابزار، انواع گیره ها، وسائط نقلیه، ابزرار و ادوات جنگی و كشتی ها، هواپیماها، ساختمانهای فلزی، میز و صندلی، ماشینهای چاپ و ریسندگی و بافندگی.
تراشیدن پیچها بوسیله ماشین تراش و یا سایر دستگاههای دیگری نیز صورت میگیرد كه البته برحسب نوع دقت و اندازة آن در دستگاه مخصوص بخود تراشیده یا ساخته میشوند.
شكل (142) تراشیدن پیچ را بوسیله ماشن تراش نشان میدهد كه با داشتن مشخصات كامل پیچ و با در نظر گرفتن اصول پیچ تراشی و مراحل آن میتوان آنرا تراشید.
ولی بطور كلی تراشیدن پیچ با ماشین تراش بدون شك یكی از مشكلترین عملیاتی است كه انجام میگیرد.
منظور از تراشیدتن پیچ ایجاد شیار مارپیچی با فرم دندانه و زاویه مشخصی روی محیط استوانه ای ایجاد میگردد میباشد.
علاوه بر آن نیز میتوان همین عمل را در داخل سوراخهای داخلی انجام داد.
شرح اجزاء مختلف پیچ و طریقه تراشیدن آنها: قبل از اینكه به تراش پیچها اقدام نمائیم لازم است كه اجزاء مختلف آنرا بشناسیم برای این منظور بطور خلاصه بشرح هر یك بصورت زیر میپردازیم.
قطر خارجی Mujor D – بزرگنرین قطر پیچ و یا مهره را قطر خارجی آن گویند كه عبارت است از اندازه سر دندانه تا سر دندانه مقابل كه آنرا با حرف OD نمایش میدهند.
ارتفاع یا گودی دندانه Depth of T – ارتفاع دندانه عبارت است از فاصله قائم میان سر دندانه تا ته دندانه پیچ كه آنرا با علامت h مشخص مینمایند.
قطر داخلی Minor D كه كوچكترین قطر پیچ و یا مهره را قطر داخلی گویند كه اندازه آن عبارت است از فاصله ته دندانه تا ته دندانه مقابل آن یا بعبارت دیگر برابر است با تفاضل قطر بزرگ دو برابر ارتفاع دندانه كه با حرف I نشان میدهند.
شكل (143) اجزاء مختلف پیچ را نشان میدهد.
تعداد دندانه Nimber of T.
– همانطور كه در شكل پیدا است تعداد دندانه عبارت است از تعداد دندانه در یك اینچ روی محیط در طول پیچ كه برای تعیین آن خط كش یا كلیس را روی پیچ مطابق شكل قرار داده و سپس دنداغنه های بین یك اینچ را میشماریم كه معمولاً آنرا با حرف N نمایش میدهیم.
علاوه بر آن میتوان با طرق مختلف دیگری آنرا اندازه گیری نمود كه عبارت از استفاده از شابلن باین ترتیب كه شابلن مورد نظر را روی دندانه ها قرار داده و در صورتیكه نوری از بین دندانه ها نشاهده نشد تعداد دندانه هائیكه روی شابلن نوشته شده است همان تعداد دندانه پیچ خواهد بود.
گام یا تقسیم دندانه Pitch – فاصله نوك یك دنده تا دنده مجاور و یا فاصله یك نقطه از ته دنده تا نقطه مشابه از ته دنده دیگر را گام یا تقسیم دنده گویند كه با علامت P مشخص میكنند.
تارك یا پهنای سر دنده Crest – سر دندانه پیچ های یكنواخت ملی دارای سطح باریكی است كه طرفین یك دندانه را بهم متصل میسازد با f علامت گذاری شده است.
پهنای ته دندانه root – كف شیتر بین دو دندانه محور كه طرفین آنها را بهم متصل

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 24دانلود فایل (دانلود تحقیق انواع فرمان اتومبیل 16ص)

دانلود انواع فرمان اتومبیل 16ص;تحقیق انواع فرمان اتومبیل 16ص;مقاله انواع فرمان اتومبیل 16ص;انواع فرمان اتومبیل 16ص

دانلود انواع فرمان اتومبیل 16ص تحقیق انواع فرمان اتومبیل 16ص مقاله انواع فرمان اتومبیل 16ص انواع فرمان اتومبیل 16ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

فرمان اتومبیل را بیشتر بشناسیم متعلقات فرمان روی اوس یا اکسل جلو درسمت راست و یا چپ اتومبیل بسته می شود و توسط چرخهای جلوهدایت اتومبیل به دلخواه راننده صورت میگیرد.
بدین معنی که حرکت غربیالک توسط راننده و میله اصلی فرمان به هزار خاری و میله های رابط فرمان و بعد به سگدست منتقل شده و در نتیجه حرکت رفت وبرگشتی یا سمت چپ و راست غربیالک فرمان باعث گردش اتومبیل می شود.
انواع فرمان:ساختمان فرمان به انواع مختلف ساخته می شود که معروفترین آنها عبارتنداز :- مارپیچ حلزونی 2- چرخ حلزونی(تاج خروسی) 3-ساچمه ای گردان 4- شانه ای 5- هیدرولیکی ساختمان فرمان: -1 غربیالک یا فلکه (رل) 2- میله اصلی که انتهای آن به صورت مارپیچ می باشد 3- جعبه فرمان 4- لوله حفاظ میله اصلی 5- دو عدد بلبرینگ یا کاسه ساچمه 6- دنده چرخ حلزونی یا دنده تاج خروسی که با مارپیچ فرمان درگیر است 7- پیچ تنظیم خلاصی فرمان 8- اهرم یا بازوی هزار خاری دنده حلزونی یا تاج خروسی 9- دو عدد میل فرمان کوتاه 10- میل فرمان بلند(رابط دو میل فرمان کوتاه) 11- دو عدد شغال دست 12- دو عدد سگدست 13-سیبکها 14- میل تعادل 15- نمدی فرمانطرز کار فرمان :هنگامیکه راننده برای چرخاندن فرمان نیرو وارد میکند این نیرو توسط غربیالک جهت پیدا می کندو توسط میل فرمان اصلی وارد جعبه فرمان شده و توسط مارپیچ میله به چرخ حلزونی یا تاج خروسی که مانند کرانویل و پنیون عمل می کند انتقال میابد سپس از چرخ حلزونی به اهرم یا بازوی حلزونی و از آن به میل فرمان کوتاه سمت چپ انتقال میابد پس از آن از میل فرمان کوتاه توسط سیبک به شغالدست منتقل می شود و شغالدست نیز سگدست رذا که چرخ روی آن سوار است میچرخاندو باعث چرخ زدن اتومبیل میشود.
از طرف دیگر نیرو از میل فرمان کوتاه سمت چپ توسط میل فرمان بلند به میل فرمان کوتاه سمت راست منتقل میشود بنابرین سمت چپ و راست هر دو با هم گردش می کنند تا اتومبیل در پیچ ها بتواند به راحتی بچرخد .
تنظیم بودن زوایای هندسی و فاصله چرخ های جلو در عمل فرمان تاثیر فراوان دارد.
برای تسهیل در هنگام گردش اتومبیل ویا دورزدن یا پارک نمودن در جاهای کم فاصله و همچنین برای جلوگیری از سر خوردن و انحراف اتومبیل به یک سمت تنظیم دستگاه فرمان به دفت و اهمیت بیشتری احتیاج دارد.
زوایای هندسی :1- زاویه تواین یا سر جمعی چرخها 2- زاویه تو اوت3- زاویه کمبر4- زاویه کسترزاویه تواین(TOE IN) :فاصله جلوی چرخهای جلو نسبت به فاصله عقب چرخها مقداری کمتر است.
چرخهای اتومبیل در حال حرکت بسمت بیرون تمایل پیدا میکند و این امر باعث لغزش چرخها به سمت راست و چپ میگردد و چرخها را باید با زاویه ساخت زیرا این کار باعث میگردد که در حین حرکت خودرو چرخها بصورت موازی قرار گیرند و تعادل برقرار گردد و از سنگینی حرکت فرمان و انحراف خودرو جلوگیری شود.
و زاویه تواین در ماشینهای محور عقب کاربرد دارد.
زاویه تواوت ( ) :این زاویه به مقدار بسیار کهی در خودرو قرار دارد وتمایل چرخها به بیرون زاویه تواوت می باشد و این زاویه بمقدار کمی در خودرو لازم است زیرا در یسر پیچها چرخ داخلی دایره کوجکتری نسبت به چرخ بیرونی دارد و چنانچه این زاویه ضفر گردد احتمال اینکه چرخها در حرکت به سمت داخل گشیده شوند هست .
و این زاوی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 17دانلود فایل (دانلود تحقیق انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص)

دانلود انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص;تحقیق انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص;مقاله انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص;انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص

دانلود انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص تحقیق انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص مقاله انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها 15 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

انواع سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپها VVT ۱.
سازوكار تغییر زاویه بادامك زمانبندی متغیر سوپاپ از نوع تغییر زاویه بادامك ساده‌ترین، ارزانترین، و متداول‌ترین سازوكاری استكه درحال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.
اساسا این سازوكار زمانبندی سوپاپها را با تغییر دادن زاویه زمانبندی میل بادامك تغییر می‌دهد.
به عنوان مثال در سرعت زیاد میل بادامك تنفس به اندازه 30 درجه چرخانده می‌شود تا سوپاپ هوا زودتر بازشود.
این حركت با استفاده از عملگر هیدرولیكی اعمال شده و مقدار جابجایی موردنیاز توسط سیستم كنترل الكترونیك موتور مراقبت و تنظیم می‌شود.
توجه داشته باشید كه سازوكار تغییر زاویه بادامك نمی‌تواند زاویه بازبودن سوپاپ را تغییر دهد و فقط دیر یا زود باز شدن سوپاپ تنفس را تغییر می‌دهد.
در نتیجه اگر سوپاپ هوا زود باز شود، زود هم بسته می‌شود و اگر دیر باز شود، دیرهم بسته می‌شود.
همچنین نمی‌تواند كورس بازشدن سوپاپ را نیز تغییر دهد.
با این وجود ساده‌ترین، و ارزانترین شكل سازوكار زمانبندی متغیر سوپاپ محسوب می‌شود.
زیرا برخلاف سایر سازوكارها كه برای هر سیلندر یك عملگر مستقل نیاز دارد، این سازوكار برای هر میل بادامك تنها به یك عملگر هیدرولیكی نیاز دارد.
تغییر پیوسته یا گسسته زاویه میل‌بادامك ساده‌ترین سازوكار تغییر زاویه بادامك فقط 2 یا 3 نقطه ثابت برای تغییر زاویه دارد، مثلا زاویه 0 و 30 درجه.
سیستم بهتر سازوكار تغییر پیوسته زاویه بادامك می‌باشد كه هر زاویه‌ای بین 0 تا 30 درجه را برحسب سرعت پوشش می‌دهد.
واضح استكه بدین ترتیب زمانبندی بهنیه برای هرسرعتی قابل تنظیم است، ضمن آنكه تغییرات نیز با پیوستگی صورت می‌گیرد كه مزیت مهمی است.
برخی طراحیها مانند سیستم: BMW: VANOS (VAriable NOckenwellenspreizung Variable Camshaft Lobe Separation) برروی هر دو میل بادامك تنفس و تخلیه سازوكار تغییر پیوسته زاویه بادامك قرار دارد و موجب می‌شود تا قیچی سوپاپ یا همپوشانی بیشتری بدست آمده و بازدهی بیشتری حاصل شود.
به همین دلیل است كه خودروی M3 3.
2 از نمونه قبلی خود M3 3.
0كه فقط روی میل بادامك تنفس عملگر تغییر پیوسته زاویه بادامك دارد، بازدهی بیشتری داشته و قدرت 100 اسب بخار در هر لیتر تولید می‌كند.
در سری E46این سازوكار برروی میل بادامك تنفس 40 درجه و بروی میل بادامك دود 25 درجه تغییر زاویه ایجاد می‌كند.
فهرست انواع خودروها با سازوكار زمانبندی متغییر سوپاپها Advantage: Cheap and simple continuous VVT improves torque delivery across the whole rev range.
Disadvantage: Lack of variable lift and variable valve opening duration thus less top end power than cam-changing VVT.
Who use it ? Most car makers such as:  Audi 2.
0-litre – continuous inlet  Audi 3.
0 V6 – continuous inlet 2-stage exhaust  Audi V8 – inlet 2-stage discrete  BMW Double Vanos – inlet and exhaust continuous  Ferrari 360 Modena – exhaust 2-stage discrete  Fiat (Alfa) SUPER FIRE – inlet 2-stage discrete  Ford Puma 1.
7 Zetec SE – inlet 2-stage discrete  Ford Falc

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 16