دانلود فایل (راهنمای نرم افزار لاتک)

راهنمای نرم افزار لاتک;راهنمای نرم افزار LATEX;راهنمای نرم افزار زی پرشین;راهنمای نرم افزار حروف چینی لاتک

فصل بندی کتاب چیزهایی که باید بدانید حروف چینی متن حروف چینی فرمول های ریاضی ابزارهای ویژه تولید شکل های ریاضی تنظیم شخصی لاتک

فصل بندی کتاب:
چیزهایی که باید بدانید
+ حروف چینی متن
+ حروف چینی فرمول های ریاضی
+ ابزارهای ویژه
+ تولید شکل های ریاضی
+ تنظیم شخصی لاتک

فصل بندی کتاب:

+چیزهایی که باید بدانید

+ حروف چینی متن

+ حروف چینی فرمول های ریاضی

+ ابزارهای ویژه

+ تولید شکل های ریاضی

+ تنظیم شخصی لاتک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 135دانلود فایل (آموزش یکپارچه سازی سیستم های انرژی با نرم افزار GAMS)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی مسئله توزیع اقتصادی;پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش یکپارچه سازی سیستم های انرژی با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 28دانلود فایل (آموزش بهینه سازی سیستم های ذخیره انرژی با نرم افزار GAMS)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی مسئله توزیع اقتصادی;پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش بهینه سازی سیستم های ذخیره انرژی با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 29دانلود فایل (آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی مکانیک)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;کاربرد gams در مهندسی مکانیک;GAMS برای مهندسی مکانیک;بهینه سازی مسائل مکانیک;طراحی بهینه راکت;طراحی بهینه لوله ستونی;طراحی بهینه دیسک ترمز;طراحی بهینه دنده;طراحی بهینه کمپرسور گاز;طراحی بهینه فلای ویل کشش پلاستیکی;کاربرد گمز در مهند

آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی مکانیک

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یاد گیری مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی مرتبط با مهندسی مکانیک مفید است

برخی از سر فصل ها :

طراحی بهینه پرتو های جوش

طراحی بهینه کمپرسور انتقال گاز

طراحی بهینه دنده

بهینه سازی ظرفیت تولید گاز

طراحی بهینه دیسک ترمز

طراحی بهینه لوله ستونی

طراحی بهینه Flyweel

طراحی بهینه راکت

و ….

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 70دانلود فایل (آموزش کنترل بهینه با نرم افزار GAMS)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;کاربرد gams در مهندسی کنترل; GAMS برای مهندسی کنترل;کنترل بهینه با گمز;کنترل بهینه با نرم افزار گمز;آموزش کنترل بهینه;کنترل بهینه کاربرد گمز در کنترل;گمز برای مهندسی کنترل;آموزش GAMS برای کنترل

آموزش کنترل بهینه با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یاد گیری مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی مرتبط با کنترل مفید است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 36دانلود فایل (آموزش بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه با نرم افزار GAMS)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی;مسئله توزیع اقتصادی پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 29دانلود فایل (آموزش برنامه ریزی مشارکت واحد ها با نرم افزار GAMS)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی;مسئله توزیع اقتصادی پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش برنامه ریزی مشارکت واحد ها با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 24دانلود فایل (بهینه سازی غیرخطی پیوسته با نرم افزار GAMS)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;بهینه سازی غیرخطی پیوسته;آموزش بهینه سازی غیرخطی پیوسته

بهینه سازی غیرخطی پیوسته با نرم افزار GAMS

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یادگیری مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

آموزش به زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 70دانلود فایل (آموزش توزیع اقتصادی دینامیکی با نرم افزار گمز)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;آموزش دیسپاچینگ با گمز;آموزش بهینه سازی قدرت با گمز;توزیع اقتصادی با گمز;توزیع نیروگاه با گمز;دیسپاچ با گمز;بهینه سازی دیسپاچینگ نیروگاه ها;نیروگاه ها با نرم افزار گمز;مدلسازی توزیع اقتصادی مسئله توزیع اقتصادی;پخش بار اقتصادی با گمز

آموزش توزیع اقتصادی دینامیکی با نرم افزار گمز

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت مدلسازی و اراِئه نتایج برای پایان نامه و مقاله مناسب است

زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 24دانلود فایل (آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی شیمی)

آموزش نرم افزار گمز;بهینه سازی با نرم افزار گمز;آموزش کار با نرم افزار گمز;آموزش کدنویسی گمز;آموزش گمز;کاربرد gams در مهندسی شیمی;GAMS برای مهندسی شیمی;برنامه ریزی بهینه راکتور طراحی بهینه سیستم خنک کننده;بهینه سازی عملکرد واحد اکلیلاسیون;کنترل بهینه مخزن اختلاط;طراحی بهینه شبکه تبادل حرارت جداسازی غیر حاد;کاربرد گمز در مهندسی شیمی

آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی شیمی

آموزش نرم افزار GAMS برای مهندسی شیمی

این آموزش کد های مورد نیاز را بصورت تصویری ارائه می کند و جهت یاد گیری مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی مرتبط با مهندسی شیمی مفید است

برخی از سر فصل ها :

برنامه ریزی بهینه راکتور

طراحی بهینه سیستم خنک کننده صنعتی

بهینه سازی عملکرد واحد اکلیلاسیون

کنترل بهینه مخزن اختلاط

طراحی بهینه شبکه تبادل حرارت

جداسازی غیر حاد

و ….

زبان : انگلیسی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 62