دانلود فایل (پاورپوینت تاثیر رنگ ها در بازاریابی)

مهندسی صنایع ;اصول بازریابی;پاورپوینت تاثیر رنگ ها در بازاریابی ;بازاریابی; بازاریابی رنگ ها; ارائه

پاورپوینت تاثیر رنگ ها در بازاریابی مناسب ارائه درس اصول بازاریابی

پاورپوینت تاثیر رنگ ها در بازاریابی مناسب ارائه درس اصول بازاریابی

رنگ بازتابی از نور است که به شکلهای متفاوتی در میآید و این بازتاب مجموعه وسیعی را شامل میشود.

اگر یک ناحیه باریک از طول موجهای نور مرئی توسط ماده جذب شود رنگ بوجود می آید.

مباحث بررسی شده شامل :

 • رنگ چیست؟؟؟
 • تاریخچه
 • روانشناسی رنگ در بازاریابی
 • رنگ و احساسات
 • رنگ ها در بازاریابی وتبلیغات و طراحی برند
 • جنسیت و سلیقه رنگی
 • طعم رنگ ها
 • محدودیت های بهره گیری از رنگ ها
 • گزینش رنگ متناسب با جنس محصول
 • تاثیر رنگ در وبسایت
 • نتیجه گیری و توصیه ها

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 40دانلود فایل (مروری بر روشهای تامین مالی پروژه ها)

انواع تقسیم بندیهای روشهای تامین مالی;تامین مالی پروژه ای;انواع روشهای استقراضی ;فاینانس ;اوراق قرضه;وامهای بین المللی;روشهای سرمایه گذاری خارجی;معاملات جبرانی;بیع متقابل

نقش سرمایه به عنوان یكی از اركان اصلی رشد و توصعه‌ی اقتصادی پذیرفته شده است یكی از مسائل مهم مرتبط با تشكیل سرمایه و سرمایه‌گذاری،تامین مالی آن است و نقش دولت در این تامین و تشكیل سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود

راهكارهای ایجاد رشد و توسعه‌ اقتصادی، شناخته شده است و می‌توان گفت فراهم‌سازی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و توسعه‌ای توسط دولت، سریعترین راه و مناسبترین روش برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی می‌باشد؟ اما سوال دیگری نیز باید در این راستا جواب داده شود و آن سوال این است كه دولت، چگونه، از چه “منابعی” و به چه “راه‌هایی” می‌تواند سرمایه مالی مورد نیاز جهت انجام سرمایه‌گذاری جهت توسعه را فراهم نماید؟

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 22دانلود فایل (پاورپوینت کارآفرینی و تجارت الکترونیکی (37 اسلاید))

تجارت کارآفرینی الکترونیکی اقتصاد پولساز

این پاورپوینت شامل 37 اسلاید پیرامون کارآفرینی و تجارت الکترونیکی و ایجاد فروشگاه اینترنتی و مزایای آن برای فروشندگان و خریداران و می باشد و هر اسلاید و محتوای آن انیمیشن مجزا دارد

این پاورپوینت شامل 37 اسلاید پیرامون کارآفرینی و تجارت الکترونیکی و ایجاد فروشگاه اینترنتی و مزایای آن برای فروشندگان و خریداران و می باشد و هر اسلاید و محتوای آن انیمیشن مجزا دارد

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 37دانلود فایل (بازاریابی در ایران)

بازاریابی

وجود واسطه‌ها در فرایند بازاریابی به علت دوری تولید كننده و مصرف كننده از یكدیگر امری ضروری است واسطه‌های موجود در زنجیره بازاریابی زیره و زرشك شامل عمده فروشان، خریداران‌محلی، نمایندگان عمده فروش، میدان داران، دلالان و خرده فروشان می‌باشند خریداران محلی به خرید، جمع آوری، حمل و نقل و فروش زیره و زرشك می‌پردازند در حالی كه عمده فروشان دارای فعالیت

مقدمه 3

مواد و روشها 5

ضریب هزینه بازاریابی 5

كارایی بازاریابی 6

مدلهای حاشیه بازاریابی 6

شفافیت بازار 7

نتایج و بحث 7

مسیر بازاررسانی زیره 10

قیمت گذاری زیره در مسیرهای مختلف بازاریابی 10

حاشیه بازاریابی در مسیرهای مختلف بازاریابی 11

هزینه بازاریابی زیره در مسیرهای مختلف بازاریابی12

سود بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی 14

ضریب هزینه بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی14

ضایعات زیره در مراحل مختلف بازاریابی 15

عدم كارایی بازاریابیزیره در مسیرهای مختلف بازاریابی 16

مدلهای حاشیه بازاریابی زیره 17

شفافیت بازار زیره 18

مسیر بازاررسانی زرشك زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 19

قیمت گذاری زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 19

حاشیه بازاریابی زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 20

هزینه های بازاریابی زرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 21

سود بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 23

ضریب هزینه بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 23

ضایعات زرشك در مراحل مختلف بازاریابی 24

عدم كارایی بازاریابیزرشك در مسیرهای مختلف بازاریابی 25

مدلهای حاشیه بازاریابی زرشك 26

شفافیت بازار زرشك 27

مشكلات اساسی موجود در بازابابی زیره و زرشك 28

پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشك 29

منابع مورد استفاده 31

جدول شماره (1): قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی یك كیلوگرم زیره در

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال) 12

جدول شماره (2): حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی وكل بازاریابی زیره در

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال) 14

جدول شماره(3): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (114

جدول شماره(4): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (215

جدول شماره(5): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زیره سبز در مسیر (315

جدول شماره(6): سود حاصل از فرایند بازاریابی زیره در مسیرهای

مختلف بازاریابی به ازاء هركیلوگرم (ریال) 16

جدول شماره(7): ضریب هزینه بازاریابی زیره در مسیرهای

مختلف بازاریابی دراستان خراسان(ریال 17

جدول شماره(8): متوسط ضایعات زیره در استان خراسان (درصد) 18

جدول شماره(9): عدم كارایی فنی، قیمتی وكل زیره دراستان خراسان (درصد)18

جدول شماره(10): مقایسه قیمت سر مزرعه، هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی زیره

در هر یك از مسیرهای بازاریابی خراسان (ریال) 21

جدول شماره(11): قیمت سر مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی یك كیلوگرم زرشك پفكی و معمولی

در مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال)…………………………………… 22

جدول شماره(12): حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه كل بازاریابی‌زرشك‌معمولی و پفكی در……………………………..

مسیرهای مختلف بازاریابی در استان خراسان (ریال)…………………………. 22

جدول شماره(13): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك معمولی در مسیر (1)…………………………………………………. 23

جدول شماره(14): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك معمولی در مسیر (2)…………………………………………………. 23

جدول شماره(15): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك پفكی در مسیر (1)……………………………………………………… 24

جدول شماره(16): هزینه خدمات بازاریابی یك كیلوگرم زرشك پفكی در مسیر (2)……………………………………………………… 24

جدول شماره(17): سود حاصل از فرایند بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در مسیرهای مختلف……………………………………….

بازاریابی به ازاء هر كیلوگرم (ریال)………………………………………………………………………………….. 25

جدول شماره(18): ضریب هزینه بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در مسیرهای…………………………………………………………….

مختلف بازاریابی دراستان خراسان(ریال……………………………………………………………………….. 26

جدول شماره(19): متوسط ضایعات زرشك پفكی در استان خراسان(درصد)……………………………………………………………….. 27

جدول شماره(20): متوسط ضایعات زرشك معمولی در استان خراسان(درصد)…………………………………………………………… 27

جدول شماره(21): عدم كارایی فنی، قیمتی و عدم كارایی كل مسیرهای مختلف………………………………………………………………..

بازاریابی زرشك معمولی و پفكی در استان خراسان (درصد)……………………………………………………………………………………… 28

جدول شماره(22): مقایسه قیمت سر مزرعه، هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی………………………………………………………..

زرشك معمولی و پفكی در هر یك از مسیر های بازاریابی خراسان (ریال)……………………………………………………………………. 30

مقدمه

كشور ایران‌ با تنوع‌ وسیع‌ آب‌ و هوایی‌ در پاره‌ای‌ از مناطق‌ آن‌ در زمینه‌ تولید برخی‌ از محصولات‌ كشاورزی نظیر پسته‌، خرما، كشمش‌، بادام‌، گردو، زعفران‌ و زیره‌ و زرشك‌ از مزیت‌ نسبی‌ قابل‌ توجهی‌ برخوردار است ‌، لذا جهت‌ اتخاذ سیاست‌های‌ مطلوب‌ در زمینه‌ بهبود نظام‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ و توسعه‌ صادرات‌ آنها نیاز به ‌مطالعات‌ اقتصادی‌ به‌ صورت‌ علمی‌ حائز اهمیت‌ می‌باشد (تركمانی، 1378) .ایران‌ به‌ عنوان‌ بزرگترین‌ تولید كننده‌ زیره‌ و زرشك‌ دنیا هنوز در بازار جهانی‌ جایگاه‌ مشخص‌ و روشنی ندارد و مجبور است‌ به دلایلی‌ از جمله‌ تبلیغات‌ منفی‌ رقبا محصول‌ خود را به‌ كمتر از نصف‌ قیمت‌ جهانی‌ به‌فروش‌ رساند لذا در این‌ مطالعه‌ وضعیت‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ این‌ محصولات‌ به‌ صورت‌ مطالعه‌ای‌ موردی‌ در مناطق‌ عمده‌ كشت‌ استان‌ خراسان‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.از جمله اهداف این مطالعه: بررسی‌ و شناخت‌ عملیات‌ بازاررسانی‌ زیره‌ و زرشك‌، تعیین‌ مسیر، حاشیه‌، سود، كارایی‌ و ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشك، برآورد هزینه‌ خدمات‌ بازاریابی‌ و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشك و ارائه‌ راهكارهای‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود وضعیت‌ بازاریابی‌ زیره‌ و زرشك‌ می باشد. با توجه ‌به‌ فقدان‌ انتشار مطالعات‌ اقتصادی‌ جامع‌ در زمینه‌ های‌ فوق‌، در مورد زیره‌ سبز و زرشك‌ ایران‌ ضرورت‌ و اهمیت‌ این‌ تحقیق‌ را نیز ایجاب‌ می‌نماید. در این تحقیق جامعه آماری مورد مطالعه زیره كاران و زرشك كاران استان خراسان می‌باشد. برای انجام تحقیق شهرستان‌های سبزوار، اسفراین، تربت‌حیدریه قائنات و بیرجند انتخاب و جمعا 100 پرسشنامه تولید كننده زیره و زرشك، 25 پرسشنامه عمده فروش و 50 پرسشنامه خرده فروش تكمیل گردیده است. انتخاب كشاورزان با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات و تكمیل پرسشنامه‌ها به صورت مقطعی در سال زراعی 1380 انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مدل‌های مورد استفاده از بسته نرم افزاری Eviews استفاده شده است. برخی‌ از مطالعات‌ و تحقیقاتی‌ كه‌ در زمینه‌ بازاریابی‌ و بازاررسانی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ در داخل ‌و خارج از كشور انجام‌ شده‌، در زیر عنوان‌ گردیده‌ است:

Charles and Gray (1993) برای‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر حاشیه‌ بازاریابی‌، 4 مدل‌ حاشیه‌ بازاریابی‌ استفاده‌ كردند. این‌ دو بر این‌ باورند كه‌ حاشیه ‌بازاریابی‌ به‌ قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، قیمت‌ سرمزرعه‌ و هزینه‌ نهاده‌های‌ بازاریابی‌ بستگی‌ دارد. Rajagopal (1992) در تحقیقی‌ در ناحیه‌ باستار هندوستان‌، كارایی‌ اقتصادی‌ بازاریابی‌ ذرت‌ را بررسی‌ كرد. نتیجه‌ این‌ تحقیق‌ نشان‌ ‌داد كه‌ در اغلب‌ بازارها، ضریب‌ همبستگی‌ بین‌ میزان‌ تولید و مازاد قابل‌ فروش‌ معنی‌ دار است،‌ اما رابطه‌ بین‌ حاشیه‌ سود و حجم‌ فروش‌ معكوس‌ می‌باشد به طوریكه‌ افزایش‌ حاشیه‌ سود در مكانهایی وجود دارد كه‌ مازاد قابل‌ فروش‌ كمتری‌ وارد بازار گردد. محقق‌ در پایان‌، جهت‌ بهبود سیستم‌ بازاریابی‌، پیشنهاد می‌كند كه‌ در ناحیه‌ مورد بررسی‌، باید مسیر بازاررسانی‌ این ‌محصول‌ تغییر كند.

شیروانیان‌ و نجفی‌ (1378)، به‌ بررسی‌ بازاریابی‌ گوجه‌ فرنگی‌ در استان‌ فارس‌ پرداختند همچنین‌ در این ‌مطالعه‌ عرضه‌ و تقاضا، عملكردها، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ فروش‌ این‌ محصول‌ در سطوح ‌مختلف‌ بازاریابی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نتایج‌ نشان‌ داد كه‌ در زمینه‌ عملكرد بازاریابی‌ و قیمت‌ها مشكلات ‌عمده‌ای‌ وجود دارد از طرفی‌ به‌ علت‌ اینكه‌ دولت‌ در ارائه‌ اطلاعات‌ بازاریابی‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ نمی‌دهد گروه‌ بارباركن‌ها وارد بازار شده‌اند. این‌ گروه‌ به‌ علت‌ آگاهی‌ از وضعیت‌ بازارهای‌ موجود و قیمت‌ها به‌ صورت ‌مقطعی‌ وارد نظام‌ بازاریابی‌ شده‌ و بازار را در تسلط‌ خود در آورده‌اند. دولت‌ به جای‌ اینكه‌ به‌ نظارت‌ و مراقبت ‌بازار بپردازد، اقدام‌ به‌ دخالت‌ در امور بازار نموده‌ كه‌ این‌ امر پیامدهای‌ نامطلوبی‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌. لذا در پایان‌ پس‌ از بررسی‌ ویژگی‌های‌ تولید، سازمان‌ بازاریابی‌، انواع‌ بازارها و قیمت‌ محصول‌ در سطوح‌ مختلف بازاریابی‌، نتیجه‌ گرفتند كه‌ دخالت‌ مستقیم‌ دولت‌ در فرآیند بازاریابی‌ مطلوب‌ نبوده‌ و نظارت‌ دولت‌ را سفارش‌می‌نمایند. سالم‌ (1379)، در پژوهشی‌ مسائل‌ بازاررسانی‌ انار در استان‌ یزد را مورد بررسی‌ قرار داد. در این‌ پژوهش‌ 8 مسیر مهم‌ بازاریابی‌ شناسایی‌ گشت‌ كه‌ 4 مسیر آن ‌منجر به‌ صادرات‌ و باقی‌ مانده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ داخلی‌ ختم‌ می‌شود. نتایج‌ حاصل‌ از این‌ بررسی‌ نشان‌ داد در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ به‌ طور مستقیم‌ محصول‌ خود را در اختیار خرده‌ فروش‌ قرار می‌دهد، كمترین‌ حاشیه‌ و در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ محصول‌ خود را در اختیار عمده‌ فروش‌ قرار داده‌ و عمده‌ فروش‌ محصول‌ را به‌ میدان‌تره‌ بار و دیگر نقاط‌ می‌برد بیشترین‌ حاشیه‌ بازار وجود دارد. همچنین‌ در مسیری‌ كه‌ تولید كننده‌ محصول‌ خود را به‌ خرده‌ فروش‌ داده‌ او نیز صادر می‌نماید، بیشترین‌ سهم‌ تولیدكننده‌ و در مسیری‌ كه‌ محصول‌ از طریق‌ تولیدكننده‌ صادر می‌شود كمترین‌ سهم‌ تولید كننده‌ مشاهده‌ می‌گردد.

دانشور و مظهری‌ (1379)، در تحقیقی‌ تحت‌ عنوان‌ «نگرش‌ اقتصادی‌- اجتماعی‌ بر جایگاه‌ محصولات‌ كشاورزی‌ راهبردی‌ ویژه‌ خراسان‌» نقشی‌ را كه‌ تولید زرشك‌ در ایجاد درآمد، اشتغال زایی‌ و كمك‌ به‌ توسعه ‌اقتصادی‌ – اجتماعی‌ منطقه‌ داشته‌، بررسی‌ نمودند. نتایج‌ نشان‌ داد كه‌ تولید زرشك‌ باعث‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ كار، كاهش‌ نرخ‌ بیكاری ‌پنهان‌ در بخش‌ كشاورزی‌ و… می‌گردد لذا‌ توجه‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ تولید كشاورزی ‌زرشك‌ و افزایش‌ سطح‌ زیر كشت‌ آن‌ در استان‌ و سرمایه‌گذاری‌ در راستای‌ صنایع‌ وابسته‌ به‌ آن ‌، روند توسعه اقتصادی‌ – اجتماعی‌ مناطق‌ محروم‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را بهبود خواهد بخشید. در ضمن‌ این‌ مطالعه‌ ارزش‌افزوده‌ حاصل‌ از زرشك‌ خشك‌ در كل‌ منطقه‌ بیرجند و قاین‌ را 6/5 میلیارد ریال‌ و ارزش‌ افزوده‌ زرشك‌ تبدیل ‌شده‌ به‌ افشره‌ در كل‌ منطقه‌ بیرجند و قائن‌ را 22 میلیارد ریال‌ ذكر نموده‌ است

مواد و روشها

در تعاریفی‌ كه‌ برای‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ ارائه‌ شده‌، دو دیدگاه‌ وجود دارد. دیدگاه‌ نخست‌، تعاریفی‌ كه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ را كلیه‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ می‌داند. دیدگاه‌ دوم‌ در بر گیرنده‌ تعاریفی‌ است‌ كه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ را در مفهومی‌ وسیع‌تر از دیدگاه‌ فوق‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهد. به طوریكه‌ بازاریابی‌ محصولات‌ كشاورزی‌ از مرحله ‌برنامه‌ریزی‌ برای‌ تولید آغاز می‌گردد. زیرا، در انتخاب‌ میزان‌، نوع‌ و چگونگی‌ تولید محصول‌، توجه‌ به‌ بازار و تقاضای‌ مصرف‌ كننده‌ لازم‌ است نجفی‌ (1377).

مسیر بازاررسانی

نحوه قرارگرفتن و ارتباط واسطه‌ها و عوامل بازاریابی كه به وسیله آن محصول از دست تولیدكنندگان به دست مصرف كنندگان می‌رسد تحت عنوان مسیر بازاررسانی مشخص می‌گردد. ترسیم این مسیرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسیری كه قسمت عمده محصول را به بازار هدایت می‌كند در مركز نمودار ترسیم شده است و سایر مسیر ها به صورت فرعی در طرفین مسیر اصلی قرار دارد.

ضریب هزینه بازاریابی

در فاصله‌ بین‌ تولید تا مصرف‌ محصولات‌ كشاورزی‌، فعالیت‌ها و خدماتی‌ بر روی‌ آنها انجام‌ می‌گیرد. بطور كلی‌، به‌ مجموع‌ هزینه‌ فعالیت‌ها و خدمات‌ انجام‌ شده‌ بر روی‌ محصول‌ در فاصله‌ بین ‌تولید تا مصرف‌، كه‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ محصول‌ ارائه‌ شده‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ است‌، ضریب‌ هزینه ‌بازاریابی‌ گویند. فرم‌ ریاضی‌ این‌ ضریب‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:

R = (CM / PR) * 100

كه‌ در آن‌ R: ضریب‌ هزینه‌ بازاریابی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌ و CM: هزینه‌ بازاریابی‌ است‌. رابطه‌ فوق ‌بیانگر سهم‌ هزینه‌های‌ بازاریابی‌ از قیمت‌ پرداختی‌ مصرف‌ كننده‌ است (زارع، 1376) (شكری خانقاء، 1376).

حاشیه بازاریابی

دیگبی‌ (Digby 1989) حاشیه‌ بازاریابی‌ را به‌ صورت‌ اختلاف ‌قیمت‌ بین‌ حلقه‌های‌ زنجیره‌ بازاریابی‌ تعریف‌ نموده است‌. بر این‌ اساس‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، خرده‌فروشی‌ و حاشیه‌ كل‌ بازاریابی‌ قابل‌ تمیز است‌. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یك‌ از این‌ سه‌ نوع‌ حاشیه‌ به‌ صورت‌ زیر است‌:

MM = PR – PP

MW = PW – PP

MR = PR – PW

كه‌ در آن‌ MM: حاشیه‌ كل‌ بازاریابی‌، MW: حاشیه‌ عمده‌ فروشی‌، MR: حاشیه‌ خرده‌ فروشی‌، PR: قیمت‌ خرده‌ فروشی‌، PP: قیمت‌ تولید كننده‌ و PW: قیمت‌ عمده‌ فروشی‌ می‌باشد.

كارایی بازاریابی

براساس‌ برخی‌ از تئوری‌های‌ اقتصادی‌، كارایی‌ بازاریابی‌ صرفاً وابسته‌ به‌ طبیعت‌ رقابت ‌در بازار می‌باشد. هرچه‌ رقابت‌ بیشتر بر بازار حكمفرما باشد كارایی‌ بیشتر خواهد بود. این‌ امر از یك‌ طرف‌، رضایت‌ خاطر مصرف‌ كنندگان‌ و از طرف‌ دیگر، كاهش‌ هزینه‌ها و ضایعات‌ بازاریابی‌ را در پی‌ خواهد داشت‌. با توجه‌ به‌این مطالب‌ شریواستاوا و رانادهیر(Shrivastavaand Ranadhir 1995) سه‌ نوع‌ عدم‌ كارایی‌ بازاریابی‌ شامل‌ عدم‌ كارایی‌ فنی‌ (Technical Inefficiency)، عدم‌ كارایی‌ قیمتی‌ (Price Inefficiency) و عدم‌ كارایی‌ كل‌ (Overall Inefficiency) را معرفی‌ نمودند. روابط‌ مربوط‌ به‌ هر یك‌ از انواع‌ عدم‌ كارایی‌ بصورت‌ زیر است‌:

عدم‌ كارایی‌ فنی ‌: T inef =CW / M

عدم‌ كاریی‌ قیمتی‌: Pinef =CM / MM

عدم‌ كارایی‌ كل‌ : Oinef=CW+CM)/MM

كه در توابع فوق :CW میزان ضایعات CM : هزینه بازاریابی، MM: حاشیه كل بازاریابی، :Tinef عدم‌ كارایی‌ فنی، Pinef: عدم‌ كارایی‌ قیمتی و Oinef: عدم‌ كارایی‌ كل می باشد.

مدلهای حاشیه بازاریابی

به منظور تعیین عوامل مؤثر و تعیین كننده حاشیه بازاریابی از الگوهای متعددی استفاده می‌گردد كه ذیلاً به چهار مدل مشهور شامل مدل‌های Mark UP، Relative Margin، Marketing Cost، و Rational Expectation اشاره می‌گردد:

الف) الگوی مارك- آپ (Mark up Model) MM=f(RP Z)

ب) الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)MM=f(RP TR Z)

ج) الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost Model) M=f(Q Z)

د) الگوی انتظارات عقلایی (Rational Expectation Model) MM=f(PFt Et(PFt+1) Z r g)

كه در كلیه توابع فوق::MM حاشیه بازاریابی، :PR قیمت خرده‌فروش،PR : قیمت خرده‌فروشی، TR ارزش كالای فروخته شده، Q: میزان محصول عرضه شده، :PFt قیمت سر مزرعه در دوره جاری، (PFt+1):E ارزش مورد انتظار قیمت سر مزرعه در دوره آینده، r: نرخ بهره،g : نسبت موجودی به فروش و Z بردار هزینه‌های بازاریابی می‌باشند.

شفافیت بازار

از جمله معیارهایی كه جهت بررسی ساختار بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیار تعیین شفافیت بازار است. شایان ذكر است كه در حالت استاتیك، یا در یك زمان مشخص چنانچه قیمت در خرده فروشی با مجموع قیمت سرمزرعه و هزینه‌های بازاریابی برابر باشد، نتیجه گیری میشود كه بازار شفاف و رقابتی است

نتایج و بحث

در فرآیند بازاریابی زیره و زرشك، بازارهای موجود به سه نوع بازار سر مزرعه، بازار عمده‌فروشی و بازار خرده فروشی تقسیم می‌شود. بازار سر مزرعه بازاری است كه مزارع و باغات زیره و زرشك را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. اغلب معاملات این بازار در رابطه با زیره، مربوط به سر مزرعه و در رابطه با زرشك در محل روستا می‌باشد و بندرت در سر مزرعه انجام می‌شود. اكثر این معاملات به صورت نقدی و در زمان برداشت صورت پذیرفته است، در مواردی نیز معاملات مدت دار و سلف‌فروشی نیز مشاهده شده است. عرضه كنندگان زیره و زرشك در این بازار صرفاً تولید كنندگان و خریداران زیره و زرشك، اغلب عمده فروشان و نمایندگان عمده فروش می‌باشند. بازار عمده فروشی محدودتر از بازار سر مزرعه است. تمركز این بازار در شهرستانها می‌باشد. در استان مورد مطالعه بازار عمده‌فروشی نسبت به بازار سر مزرعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. عرضه كنندگان به این بازار، شامل كشاورزان، خریداران محلی، عمده فروشان و نمایندگان عمده فروشان، دلالان و میدان داران می‌باشند و خریداران بازار عمده فروشی زیره به ترتیب اولویت شامل صادركنندگان، عمده فروشان دیگر شهرستان‌ها، خرده فروشان، دلالان و و مصرف كنندگان می‌باشند. عمده معاملات زیره در این بازار به صورت مدت دار و علی الحساب و عمده معاملات زرشك نیز به صورت نقدی می‌باشد. تمامی معاملات زیره و زرشك در بازار خرده فروشی در فصول بعد از برداشت و به صورت نقدی انجام می‌پذیرد.

عملیات بازاریابی زیره و زرشك در استان شامل انباری داری، حمل و نقل، بسته بندی ، درجه‌بندی و سرمایه است. زرشك معمولی و پفكی بدلیل خاصیت فساد پذیری آنها، انبارداری چندانی ندارند. بدین ترتیب هیچگونه فرصت و موقعیتی برای سوء استفاده عوامل بازاریابی و واسطه‌ها باقی نمی‌ماند. در مناطق مورد مطالعه اغلب كشاورزان فاقد انبار مناسب بوده به عبارت دیگر در بازار سر مزرعه و یا در محل روستا انبار مناسبی كه بتواند محصول زیره و زرشك را از تابش نور خورشید و دیگر عوامل محیطی محفوظ نگه دارد كمتر یافت می‌شود. در بازاریابی زیره و زرشك حمل و نقل از سر مزرعه و محل روستا آغاز می‌گردد و در صورت فروش زیره و زرشك در بازار سر مزرعه، حمل و نقل آن به بازار عمده فروشی توسط خریدار صورت می‌گیرد، اما در صورت ارائه زیره و زرشك در بازار عمده فروشی، حمل و نقل به عهده كشاورز می‌باشد و هزینه آن بسته به توافق طرفین قسمتی یا تماماً توسط خریدار یا كشاورز پرداخت می‌شود. معمولاً وسیله حمل و نقل در فاصله بازار سر مزرعه و محل روستا تا بازار عمده فروشی نیسان، وانت و به ندرت خاور می‌باشد. بسته به نوع بازار، موقعیت و اهیمت درجه بندی متفاوت است به طوریكه زیره و زرشك در بازار سرمزرعه بدون درجه بندی و در بازار عمده‌فروشی اغلب براساس درجه مبادله می‌شوند.

درجه بندی زیره در بازار عمده فروشی در محل كارخانجات زیره پاك كنی انجام می‌شود. عدم كنترل و بازرسی شیوه درجه بندی و درجات تهیه شده برای زیره و زرشك موجب سوء استفاده برخی از كارخانه داران و تصفیه كنندگان شده است. برخی از كشاورزان برای مقابله با این موضوع، محصول خود را به چندین كارخانه عرضه می‌نمایند. زرشك را می‌توان متناسب با وزن آن در ظروف با پوشش‌های مناسب از قبیل سلوفان، نایلون و یا كارتن با لفاف داخلی مناسب بسته بندی نمود. بسته‌های زیره باید به صورت كیسه‌های دو لفاف، كه لفاف بیرونی از جنس گونی یا الیاف صنعتی و لفاف داخلی از كرباس یا متقال تشكیل شده است، باشد. بسته‌ها باید از موادی ساخته شوند كه بر محتویات درونی خود بی اثر باشند. لوازمی كه جهت بسته بندی زیره و زرشك استفاده می‌شود، باید سالم، تمیز، خشك و بدون بو باشد و روش بسته بندی باید طوری باشد كه حفاظت كامل علیه هر گونه فساد، نفوذ رطوبت و آفات تأمین گردد. بسته‌ها، گونی‌ها و یا كارتن‌های زیره و زرشك باید در انبارهای سر پوشیده نگهداری شوند كه از تابش آفتاب و بارش باران و حرارت زیاد محفوظ بمانند. اطاق انبار باید خشك و عاری از بوهای ناپسند بوده و در برابر ورود حشرات و كرمها مصون باشد. تجهیزات تهویه باید نوعی تحت بازبینی قرار گیرد كه در شرایط خشك تهویه خوبی انجام گیرد و در شرایط كاملاً بسته باشد. در اطاق انبار باید تجهیزات لازم جهت تبخیر و سوزاندن و دود كردن مواد ضد عفونی كننده موجود باشد.

وجود واسطه‌ها در فرایند بازاریابی به علت دوری تولید كننده و مصرف كننده از یكدیگر امری ضروری است. واسطه‌های موجود در زنجیره بازاریابی زیره و زرشك شامل عمده فروشان، خریداران‌محلی، نمایندگان عمده فروش، میدان داران، دلالان و خرده فروشان می‌باشند. خریداران محلی به خرید، جمع آوری، حمل و نقل و فروش زیره و زرشك می‌پردازند در حالی كه عمده فروشان دارای فعالیت‌های گسترده تر و قابل ملاحظه تری در فرایند بازاریابی زیره و زرشك می‌باشند، به طوریكه بر اساس سطح فعالیت می‌توان عمده فروشان را به دو گروه تقسیم نمود: گروه نخست عمده فروشان زیره و زرشك بوده وصرفاً فعالیت‌های مشابه خریداران محلی انجام می‌دهند. گروه دوم عمده فروشان تصفیه‌كننده بوده، این گروه فعالیت خود را توسعه داده و به تصفیه، پاك كردن و درجه بندی زیره و زرشك می‌پردازند. نمایندگان عمده فروش، گروه دیگری از واسطه‌های بازاریابی محصول زیره و زرشك می‌باشند. دوره فعالیت این گروه به هنگام برداشت محصول است این گروه افرادی را در بر می‌گیرد كه اطلاع كامل از بازار و قیمت در مكان‌های مختلف را دارا می‌باشند .كشاورزانی كه محصولاتشان افزون بر میزان خرید خریداران محلی است با بستن قرارداد‌های ویژه محصول خود را به نمایندگان عمده فروش می‌فروشند. انگیزه فروش محصول به نمایندگان عمده فروش، ارائه قیمت بیشتر از سوی این گروه نسبت به دیگر گروه‌هاست. از طرفی خرید كلی و بدون صرف وقت است. این افراد با توجه به اطلاعاتی كه در زمینه بازار دارند، بیشترین سود بازاریابی را به خود اختصاص می‌دهند. میدان داران عاملین دیگری نیز در مراكز تولید محصول زیره و زرشك دارند كه واسطه‌ ها می‌باشند. این واسطه‌ها با سرمایه ای كه میدان دار در اختیار آنان قرار می‌دهد محصولات زیره و زرشك تولید كننده را پیش خرید و یا در موقع برداشت، محصول را از تولید كننده خریداری می‌كنند، این گونه واسطه‌ها در ازای خدمات از میدان داركارمزد دریافت می‌كنند. یكی از مهمترین عاملان بازاررسانی زیره و زرشك، دلالان می‌باشند. این افراد در حقیقت نقش اصلی را در ساختار بازار به عهده داشته و به عنوان رابطین تولید كنندگان و خریداران هستند و بدلیل داشتن اطلاعات وسیع در مورد قیمت انواع محصولات و همچنین به جهت دارا بودن مهارت در شناسایی ارقام مختلف محصول ( كه به لحاظ قیمتی تفاوت دارند ) نقش مشاوره را برای فروشندگان و خریداران ایفا می‌نمایند و در قبال آن حق الزحمه دریافت می‌كنند. خرده فروشان زیره و زرشك به دو صورت سیار و ثابت به فعالیت مشغولند. خرده فروشان ثابت، همان مغازه داران پراكنده در سطح شهرستانها هستند. خرده فروشان سیار نیز اغلب با استفاده از وسایل نقلیه مانند نیسان اقدام به خرده فروشی می‌نمایند. این گروه محصول خود را از سطح مزارع و مركز عمده فروشی شهرستان‌ها تهیه می‌كنند. تهیه محصول از سطح مزرعه شیوه ایست كه بیشتر خرده فروشان در فصل برداشت به آن روی می‌آورند، در دیگر فصول این گروه محصول خود را از مراكز عمده فروشی فراهم می‌سازند.

مسیر بازاررسانی زیره

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32دانلود فایل (پاورپوینت بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل موثر بر آن)

پاورپوینت بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین ;پاورپوینت عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده آن لاین;رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل موثر بر آن;رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین;رفتار خرید آن لاین;نیروهای تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده آن لاین;کیفیت در محیط آن لاین

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل مؤثر بر آن، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین، فرآیند یادگیری و دریافت اطلاعات و تصمیم گیری، رفتار خرید آن لاین، نیروهای تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده آن لاین، رضایت و وفاداری، عواملی که می توانند رضایت و وفاداری مشتری را در مح

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل مؤثر بر آن، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین

فرآیند یادگیری و دریافت اطلاعات و تصمیم گیری

رفتار خرید آن لاین

نیروهای تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده آن لاین

رضایت و وفاداری

عواملی که می توانند رضایت و وفاداری مشتری را در محیط آن لاین افزایش دهند

کیفیت در محیط آن لاین

خشنودی و مطلوبیت مشتری در محیط مجازی

نتیجه گیری

فهرست منابع

قسمتی از متن:

در بحث رفتار مصرف کننده در محیط آن لاین با استفاده از ادبیات موجود در حوزه بازاریابی می توان به مباحث زیر اشاره کرد.

هدف ارتباطات بازاریابی، ساخت و نگهداری، وفاداری و تعهد رابطه بین مصرف کننده و سازمان می باشد. مطالعات نشان داده اند که انواع روابط با تعهد به مشتری باعث افزایش وفاداری در او می شود. چینگ و دیگران درمطالعات خود نشان دادند که تعهدات مالی، اجتماعی و ساختاری بر تعهدات و الزامات مشتری اثر مثبتی دارد.

تعهدات مالی بیشتر باعث تقویت الزامات و تعهدات مشتری کالاهای تحقیقی می شود تا کالا و خدمات تجربه ای یا مطمئن، اما تعهدات ساختاری بیشتر برای کالاهای مطمئن و تجربه ای مناسب می باشند. و تعهدات اجتماعی برای هر سه نوع کالا اعم از تحقیقی، مورد اطمینان و تجربه ای مناسب می باشند.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” بررسی رفتار خرید مصرف کننده آن لاین و عوامل مؤثر بر آن” می باشد که در حجم 48 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های مجموعه مدیریت به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 48دانلود فایل (پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل)

پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل ;استراتژی های ورود به بازار بین الملل ;بازاریابی خارجی;تفاوت بازاریابی داخلی و خارجی ;اهمیت بازاریابی بین الملل ;مهمترین سوالات هنگام ورود به بازار ;استراتژی های ورود به بازار ;تجزیه وتحلیل بازار های خارجی ;مزایای ورود به بازارجهانی ;موانع فراروی بنگاه ها درانجام تجارت خارجی

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های ورود به بازار بین الملل، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل بازاریابی خارجی، تفاوت بازاریابی داخلی و خارجی، اهمیت بازاریابی بین الملل، مهمترین سوالات هنگام ورود به بازار، استراتژی های ورود به بازار، تجزیه وتحلیل بازار های خارجی، فرهنگ

دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های ورود به بازار بین الملل، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بازاریابی خارجی

تفاوت بازاریابی داخلی و خارجی

اهمیت بازاریابی بین الملل

مهمترین سوالات هنگام ورود به بازار

استراتژی های ورود به بازار

تجزیه وتحلیل بازار های خارجی

فرهنگ

محیط سیاسی وحقوقی

شرایط اقتصادی

مزایای ورود به بازارجهانی

موانع فراروی بنگاه ها درانجام تجارت خارجی

نتیجه گیری

منابع

قسمتی از متن:

استراتژی های ورود به بازار:

1) صادرات

الف) صادرات مستقیم

ب) صادرات غیر مستقیم

2) مشارکت

الف) اعطای امتیاز

ب) روش قرارداد تولیدی

پ) قرارداد مدیریت

3) سرمایه گذاری مستقیم

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” استراتژی های ورود به بازار بین الملل” می باشد که در حجم 28 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های مجموعه مدیریت به عنوان ارائه کلاسی ( سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 28دانلود فایل (پاورپوینت کارآفرینی و بازاریابی موفق)

کارآفرینی و بازاریابی موفق;پاورپوینت کارآفرینی و بازاریابی موفق;بازاریابی موفق;کارآفرینی موفق;بازاریابی;آموزش بازاریابی;بازاریابی اینترنتی;کسب و کار ;آموزش بازاریابی و فروش;آموزش بازار یابی اینترنتی;آموزش کارآفرینی در منزل

پاورپوینت آموزشی کارآفرینی و بازاریابی موفق

99 بار می اندیشم،اما پاسخ را نمی یابم سپس دست از فکر کردن برمیدارم و غرق در سکوت می شوم. حقیقت خودش به ذهنم می آید.آلبرت انیشتین
درمسیر تحقق اهداف تان گام اول همیشه سخت ترین گام است. گام اول را بردارید گام های بعد خود به خود نمایان می شوند.برایان تریسی

سرفصل ها:
هفت کار کلیدی مدیران

شش نکته برای غلبه برتنبلی
شش راه برای رشد شخصیتی
چرا برای موفقیت باید الگو برداری کنیم
محصولات دیجیتالی که می توانید با آنها درآمد آنلاین داشته باشید
برترین ایده های محتوا برای کسب و کارهای کوچک
نکات مهم برای پیشرفت کسب و کار
چگونه بطور حرفه ای زمان را مدیریت کنیم
چهار دلیل شکست کسب و کارها
شش مهارتی که کار آفرین ها نیاز دارند
چرا بعضی از افراد موفقیت بیشتری دارند
چطور خلاقیت بیشتری داشته باشیم
ده عادت عالی برای موفقیت
کاربرد رنگ ها در بازاریابی
چگونه کارهایمان را تمام کنیم
چهار نکته برای تولید محتوا
چرا بیشتر مردم در فروش ناموفق هستند
یازده اشتباه که می تواند یک استارت آپ را به نابودی بکشاند
مزایای راه اندازی کسب و کار اینترنتی
چهار روش مقابله با مشتری عصبانی
مهمترین معیارهای گوگل برای رتبه بندی وب سایت ها
بیست و سه استرانژی بازاریابی اینترنتی
کسب درآمد از سایت
نکته ای در مورد ارائه قیمت به مشتری
قدم های ضروری برای راه اندازی کسب و کار کوچک
هفت اصل استرانژی مشتری مداری
چگونه بدون هیچ تلاش جدی مشتریان را از دست بدهیم
چند توصیه اقتصادی برای صاحبان کسب و کار در شرایط امروزی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 35دانلود فایل (دانلود پاورپوینت برند یا مارک تجاری)

برند ;مارک تجاری;نام تجاری ;سمبل تجاری ;برند انفرادی ;برند فامیلی ;برند شرکتی ;علامت تجاری

برند یک نام،اصطلاح،علامت،سمبل یا طرح و یا ترکیبی از آنهاکه قصد آن مشخص کردن کالاو خدمات یک فروشنده و یا گروهی از فروشنده ها و نیز تفاوت گذاری بین آنها میان سایر رقباست

یک نام،اصطلاح،علامت،سمبل یا طرح و یا ترکیبی از آنهاکه قصد آن مشخص کردن کالاو خدمات یک فروشنده و یا گروهی از فروشنده ها و نیز تفاوت گذاری بین آنها میان سایر رقباست.

به طور کلی برند ها به چهار دسته تقسیم می شوند :

۱- برند انفرادی :

یک شرکت ممکن است بر اساس سیاستی تصمیم بگیرد.برندهای مشخصی را برای هر یک از محصولات خود اقتباس کند .

۲- برند فامیلی :

برنده های فامیلی به یک سر ی از محصولات خاص محدود می شود.اصطلاح برند فامیلی رجوع می کند به یک نام تجاری Brand Name که یک شرکت برای یک سری از محصولاتش اقتباس می کند.

۳- برند شرکتی :

ما ممکن است براس همه محصولات اسم شرکت کننده یا تولید کننده را بگذاریم.وقتی یک شرکت تولید کننده محصولات متعددی می باشد این نوع برند شرکتی استفاده می شود. برای مثال نساجی تاتا ( نساجی مازندران ) محصولات مهندسی ، شیمیایی و غیره.

۴- ترکیبی از همه:

خصوصیات یک برند خوب:

۱- برند می بایست چیزی از هدف تولید محصول ،کیفیت آن،منافع آن،استفاه های آن و طرز عمل آنو غیره پیشنهاد کند.

۲- برند باید ساده ،کوتاه و دارای تلفظ ساده بوده و به خاطر سپردن آن آسان باشد. برای مثال ،لوکس، ژیلت ،بی بی سی ،نایک ،مگی،بیک، و …

۳- برند باید به سادگی تبلیغ و شناسایی شود
۴- برند باید بخشی از یک حالت و طبیعت دائمی باشد
۵- برند باید ساده و شفاف و جذاب باشد
۶- باید قابل ثبت و حمایت حقوقی باشد
۷- باید مشخص و دقیق باشد
۸- باید دارای صدای لذت بخش درهنگامی که آن را می شنوید باشد.
۹- باید اقتصادی بوده و قابل تولید مجددو تکثیر باشد.

۱۰- باید اصل باشد ( غیر تقلیدی)

۱۱- نباید به چندین گونه تلفظ شود

۱۲- نباید تهاجمی (به کسی یا چیزی)و یا اهانت آمیز باشد

۱۳- باید تصویر خوبی ایجاد کند

۱۴- نباید قدیمی و کهنه باشد

برای مثال:

پپسی- سونی- بنز- دیزل- نایک- – ناسیونال- ولوو- ال جی ـ اچ پی – ژیلت– بنز- بیک-بی ام و- کوکا کولا …

سرفصل ها:

– معرفی علامت تجاری

– مدیریت علامت تجاری

– ویژگی های یک علامت تجاری خوب

– مزایای ثبت جهانی علامت تجاری

– علائمی که قابلیت ثبت شدن دارند

– دامنه محافظت از علامت تجاری

– ارزش سازی علامت تجاری در فضای تجارت ایران

– موافقتنامه و پروتکل مادرید

فایل پاورپوینت 20 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 20دانلود فایل (دانلود پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی)

اصول بازاریابی تلفنی;بازاریابی تلفنی ;بازاریابی ;مهارتهای لازم در بازاریابی تلفنی ;بازاریابی مستقیم

یکی از راههای بازاریابی مستقیم، بــازاریابی تلفنی است که بهره گیری صحیح از تلفن علاوه بر نکات پیش گفته در راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی کمک می کند در این مقاله به بازاریابی تلفنی و مهارتهای لازم برای نیل به موفقیت درمذاکرات تلفنی پرداخته شده است

اصول بازاریابی تلفنی
یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (PROMOTION) است که خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشکیل می شود. ازطرفی، باتوجه به بالارفتن ارزش وقت و لزوم مدیریت زمان برای نیل به اهداف بنگاههای اقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دوطرفه (نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم) در این مقاله، به یکی از کانال های بازاریابی مستقیم یعنی بازاریابی تلفنی پرداخته شده است.
چکیده

طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در این ارتباط، علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تلاش می کند تا بتواند تقاضای او را به سمت بنگاه سوق دهد، فرصتی فراهم می شود تا صدای مشتری را نیز بشنود که نتایج آن برای رقبا و گسترش کسب و کار حائزاهمیت است به طوری که بنگاه می تواند مشتری را بشناسد و نیاز او را بداند و در راستای کسب رضایت مشتری با نگرش برد دوجانبه حرکت کند. یکی از راههای بازاریابی مستقیم، بــازاریابی تلفنی است که بهره گیری صحیح از تلفن علاوه بر نکات پیش گفته در راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی کمک می کند. در این مقاله به بازاریابی تلفنی و مهارتهای لازم برای نیل به موفقیت درمذاکرات تلفنی پرداخته شده است.

مقدمه

یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (PROMOTION) است که خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشکیل می شود. ازطرفی، باتوجه به بالارفتن ارزش وقت و لزوم مدیریت زمان برای نیل به اهداف بنگاههای اقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دوطرفه (نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم) در این مقاله، به یکی از کانال های بازاریابی مستقیم یعنی بازاریابی تلفنی پرداخته شده است.

بازاریابی تلفنی

اگر بدون وقت قبلی به محل استقرار مشتری مراجعه کنید، زمان زیادی را در راه صرف می کنید و امکان دارد طرف در محل حاضر نباشد و یا اینکه ممکن است مدتی را در انتظار باشید ولی بازهم شما را نپذیرد. پس بهتر است ملاقاتهای حضوری حتی الامکان با وقت قبلی باشد. تلفن را دست کم نگیرید. از تلفن استفاده کنید. این وسیله سرعت کار شما را افزایش می دهد و اگر هم مشتری نبود زمان اندکی را از دست داده اید. بدانید که تلفن برای شروع ارتباط بسیار مناسب است (مگر برای مشتریان قدیمی که با تلفن سفارش می دهند(.

برای برقراری ارتباط با افراد مهم یکی از بهترین زمانهای تماس تلفنی، صبح زود است و یکی آخر وقت که منشی ها رفته اند. منشی ها بسیار خوب هستند اما باید پذیرفت که بعضی از مواقع مانع برقراری تماس می شوند. باید تکنیک های بازاریابی تلفنی را یاد بگیرید و از آنها استفاده کنید.

فایل پاورپوینت 19 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 19دانلود فایل (دانلود پاورپوینت چگونگی راه اندازی یک کسب و کار خوب در دنیای امروز)

راه اندازی یک کسب و کار ;طرح تجاری خوب ;طرح تجاری خلاصه ;طرح تجاری کامل;طرح تجاری عملیاتی

طرح تجاری سندی است که توانایی تجارت شما را در فروش محصولات و خدمات خود برای ایجاد یک سود رضایت‌بخش، و جذابیت آن را برای تأمین کنندگان مالی به شیوه‌ی متقاعد کننده‌ای نشان می‌دهد

برای راه اندازی یک کسب وکارخوب می بایست یک
طرح تجاری خوب نوشت.
اینکه طرح تجاری چیست …
کلامی است که که امروز می بایست به آن اشاره داشت و در انتهای موضوع به این نتیجه برسیم که چگونه بازار، کسب و کار و موقعیت خودمان را حفظ نماییم!!

بدین ترتیب سه هدف عمده را نیز دنبال می کنیم :

1- ایجاد انگیزه مناسب برای نوشتن طرح تجاری

2-معرفی فرآیندی که ناخوشایند بودن نوشتن را کاهش دهد

3- ارائه خلاصه‌ای از اطلاعات مورد نیاز یک طرح تجاری موفق

طرح تجاری
یک تعریف خوب:
طرح تجاری سندی است که توانایی تجارت شما را در فروش محصولات و خدمات خود برای ایجاد یک سود رضایت‌بخش، و جذابیت آن را برای تأمین کنندگان مالی به شیوه‌ی متقاعد کننده‌ای نشان می‌دهد.
یک تعریف بهتر:
طرح تجاری یک سند فروش است که هیجان و تعهد شما نسبت به تجارتتان را به حمایت کنندگان مالی و یا سهام‌داران احتمالی منتقل می‌کند.

هشت دلیل برای نوشتن یک طرح تجاری:
1- برای فروش خود به تجارت (خود را تمام و کمال در اختیار تجارت قرار دهیم)
2- برای بدست آوردن وام بانکی
3- برای کسب پول سرمایه‌گذاری
4- برای تشکیل اتحادهای استراتژیک
5- برای کسب قراردادهای بزرگ
6- برای جذب کارمندان کلیدی
7- برای فروش یا خرید شرکت و تلفیق شرکت
8- برای ایجاد انگیزش و متمرکز ساختن گروه مدیریتی

شروع نوشتن: یک رهیافت کوتاه

سخت‌ترین بخش نوشتن یک طرح تجاری شروع کردن آن است.
برای تسهیل این بخش به دو حقیقت باید توجه کرد:
1. ارائه پرسش‌ها یا موضوعات درست و مناسب.
2.تهیه جواب‌های خلاصه و کوتاه به این سؤالات.
معمولاً پاسخ به سؤالات در چند پاراگراف یا حتی چند صفحه، بسیار آسان‌تر از خلاصه‌نویسی است. باید توجه کرد که لازم نیست سؤالات بلافاصله به طور کامل پاسخ داده شوند. تنها هر آنچه که در یک لحظه به ذهنتان خطور می‌کند به صورت اشاره بنویسید و درباره‌ی مسائل دیگری که پرسش ارائه می‌دهد بیشتر فکر کنید.
با توجه به این مطلب به برخی پرسش‌ها و موضوعاتی که باید در نوشتن طرح تجاری مورد توجه قرار گیرند اشاره می‌کنیم.

طرح تجاری باید چند صفحه باشد؟
طرح های تجاری را می توان به سه دسته تقسیم کرد
طرح تجاری خلاصه

طرح تجاری کامل

طرح تجاری عملیاتی

دو دلیل اصلی برای تهیه این نوع طرح‌های تجاری می‌تواند وجود داشته باشد:
1. شرکت‌هایی که به سرعت رشد می‌کنند. برای شرکت‌هایی که در حال حاضر پیچیده هستند و به سرعت پیشرفت می‌کنند، طرح تجاری باید تعدادی از موضوعات را به طور کامل بپوشاند.

2. بخشی از فرآیند سالانه: بسیار مهم است که تیم مدیریت روی موضوعات یکسانی متمرکز باشند. یک طرح تجاری برای اینکه بتواند همه‌ی افراد را در مسیر مشخص شده نگه دارد، باید سطحی از جزئیات را در برگیرد که در طرح‌های خلاصه و کامل ضروری نیستند. طرح عملیاتی باید وارد جزئیات توزیع، تولید، و حوزه‌های مهم دیگری شود که برای حصول اطمینان از درک همه‌ی افراد از موارد مورد انتظار، لازم هستند.

طرح تجاری چه چیزهایی را باید در برگیرد؟

صفحه رو

جدول محتوی

خلاصه اجرایی

شرکت

بازار

محصول/ خدمت

فروش و ترویج

دارایی‌ها

پیوست

شرکت:
هویت شما چیست؟
این بخش دو موضوع اساسی را بیان می‌کند:
استراتژی تجارت شما و تیم مدیریتی.
شرح استراتژی تجارت خود: استراتژی یک کلمه سازمانی است برای رویکرد کلی شرکت نسبت به تولید و فروش خدمات/ تولیدات خود و اهداف آن برای به حداکثر رساندن میزان موفقیت. در شرح استراتژی باید یک تناسب منطقی بین آنچه ادعا می‌کنید برای انجام آن برنامه‌ریزی کردید و آنچه نتایج برنامه‌ریزی تأیید می‌کنند وجود داشته باشد. بنابراین کارآفرینان باید در شرح استراتژی به سه حوزه‌ی اصلی اشاره کنند: گذشته، حال و آینده شرکت.
شرح تیم مدیریتی: موضوع اساسی این است که آیا کسانی که شرکت را اداره می‌کنند توانایی لازم را برای ارضای استراتژی شرکت دارند یا خیر. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند در شرکت هایی با محصول متوسط و افراد متبحر سرمایه‌گذاری کنند تا برعکس.

فایل پاورپوینت 30 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 30