دانلود فایل (پروتکل درمان اختلال دو قطبی)

اختلال دوقطبی پروتکل درمانی

پروتکل درمان اختلال دو قطبی

پروتکل درمان اختلال دو قطبی شامل جلسه مقدماتی، جلسه 1، جلسه 2، جلسه 3، جلسه 4، جلسه 5، جلسه 6، جلسه 7، جلسه 8، جلسه 9، جلسه 10

فهرست

معرفی اختلال دوقطبی I بر اساس DSM5

سنجش و ارزیابی اختلال دوقطبی I

تبیین اختلال دوقطبی I

پروتکل درمانی اختلال دوقطبی I

پیوست: کاربرگ ها

معرفی اختلال دوقطبی I بر اساس کتاب DSM-5 (هامایاک آوادیس یانس)

برای تشخیص اختلال دو قطبی I باید ملاک های زیر برای دوره مانیا احراز شود. امکان بروز حملات افسردگی اساسی یا هیپومانیا قبل یا بعد از حملات مانیا وجود دارد…

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 30دانلود فایل (پاورپوینت روش تدریس پیشرفته)

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته;روش تدریس پیشرفته;تحقیق روش تدریس پیشرفته;مقاله روش تدریس پیشرفته;بررسی روش تدریس پیشرفته;آموزش تدریس;تدریس بر خط;یادگیری وب محور;ویژگی های یادگیری فعال;محورهای یادگیری;استراتژیهای یادگیری نوین;عوامل اصلی و موثر در آموزش و طراحی آموزش

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تدریس پیشرفته، در قالب ppt و در 265 اسلاید، قابل ویرایش، شامل آموزش، تدریس، تدریس(یاددهی) بر خط، یادگیری، یادگیری وب محور، ویژگی های یادگیری فعال، محورهای یادگیری، مقایسه رویکردهای سنتی آموزش و رویکردهای نوین یادگیری آموزشی، استراتژیهای یادگیری نوین، عوامل اصلی و موثر در آموزش و طراحی آموزش، رویکرد اکتشافی، اهداف رویک

دانلود پاورپوینت با موضوع روش تدریس پیشرفته، در قالب ppt و در 265 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول: مقدمه

آموزش

تدریس

تدریس(یاددهی) بر خط

یاد گیری

یادگیری وب محور

ویژگی های یادگیری فعال

محورهای یادگیری

مقایسه رویکردهای سنتی آموزش و رویکردهای نوین یادگیری آموزشی

استراتژیهای یادگیری نوین

عوامل اصلی و موثر در آموزش و طراحی آموزش

رویکرد اکتشافی

اهداف رویکرد اکتشافی

روش پژوهش

ویژگیهای روش پژوهش

رویکرد عرضه مطالب

الگوی طرح درس

بحث گروهی

هدف بحث گروهی

گام اصلی در بحث گروهی

گروه های حل مسئله

بررسی گروهی

طوفان مغزی

چهار قاعده اساسی بارش یا طوفان مغزی

مزایای روش بارش مغزی

محاسن روش های مباحثه و اثر آن بر یاد دهی – یادگیری

روش پرسش گری ( پرسش و پاسخ )

محاسن روش پرسش گری و کنش آن بر یاد دهی – یادگیری

روش فعال یاد دهی – یادگیری مبتنی بر IT و ICT

مدارس هوشمند

جایگاه IT در آموزش و پرورش ایران

نقش معلم در مدارس هوشمند

نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند

برنامه های مدرسه در مدارس هوشمند

اجرای نقش یا ایفای نقش

شبیه سازی

فهرست منابع

بخش دوم: ماهیت تدریس و رابطه آن با یادگیری

دیدگاه اول : نفی رابطه ضروری میان یاددهی و یادگیری

گاه دوم : رابطه ضروری میان یاددهی – یادگیری

جمع بندی

بخش سوم: ماهیت مبنای علمی تدریس

اولین فرضیه نیوتون

دومین فرضیه نیوتون

تمثیل نقشه

ماهیت مبنای علمی قلمرو تدریس

دیدگاه علم تدریس

دیدگاه مبنای علمی برای تدریس

دیدگاه قائل به دانش متكی بر پژوهش دانشگاهی ( علم تدریس )

دیدگاه دانش متكی بر پژوهش كلاس درس ( هنر تدریس )

مراحل اقدام پژوهی از دید زهوریك :

جمع بندی

بخش چهارم: رویكردهای یاددهی – یادگیری مكاتب رفتارگرایی ٬ شناخت گرایی و انسان گرایی

رویكردهای یاد دهی – یادگیری

الگوی مواجهه عمدی

معرفت شناسی

اقسام معرفت شناسی

اهداف نظام آموزشی

هدف های رفتاری غیر آشكار

مبانی معرفت شناسی مكتب انسان گرایی

رویكردهای یاد دهی – یادگیری مكتب رفتارگرایی

یادگیری از نظر پیاژه

جمع بندی

پیشنهادات

قسمتی از متن:

اگر هدف از تدریس را، یادگیری فرا گیرندگان بدانیم. با توجه به دیدگاه جان دیوئی هدف و شیوه و روش های رسیدن به هدف را نمی توان از هم جدا کرد، و شیوه و هدف به صورت واحد در می آیند. در این حالت می توان کنش های یاددهی – یادگیری را یک فعل واحد دانست.

……

ویژگی های یادگیری فعال:

1- یادگیرندگان بطور فعال در فرایند یادگیری مشارکت دارند.

2- فرایند یادگیری از علائق، خواسته ها و اداراکات یادگیرندگان آغاز می شود.

– محیط یادگیری بنحوی سازمان یابد که در آن یادگیری فراگیر – محور جریان داشته باشد.

4-تجارب یادگیری باید بنحوی سازمان یابد که یادگیرنده را در روشن سازی و بیان نیازهایشان کمک می کند.

5- هر کسی بتواند بر اساس تجارب و اطلاعات خود در یادگیری نقش مهمی را ایفا کند.

6- معلم به همان اندازه از شاگردان یاد بگیرد که هر شاگرداز وی و سایر یادگیرندگان یاد بگیرد.

…….

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” روش تدریس پیشرفته” می باشد که در حجم 265 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 265دانلود فایل (پاورپوینت تکامل کودک سالم بر مبنای سن مدرسه)

پاورپوینت تکامل کودک سالم بر مبنای سن مدرسه;تکامل کودک سالم بر مبنای سن مدرسه;رشد وتکامل سن مدرسه ;دوران مدرسه;مرحله قبل از بلوغ;رشد جسمانی;رشد جسمی;تغییرات صورت;تکامل سیستم ها;تکامل حرکتی;تکامل روانی جنسی;اخلاق و معنویات

دانلود پاورپوینت با موضوع تکامل کودک سالم بر مبنای سن مدرسه، در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش، شامل رشد وتکامل سن مدرسه 126 سالگی، دوران مدرسه، مرحله قبل از بلوغ، رشد جسمانی، رشد جسمی، تغییرات صورت، تکامل سیستم ها، تکامل حرکتیف 117سالگی مرحله عملیات عینی یا ملموس(عملکرد واقعی)، 76 سالگی تکامل شناختی(پیش عملکردی)،

دانلود پاورپوینت با موضوع تکامل کودک سالم بر مبنای سن مدرسه، در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

رشد وتکامل سن مدرسه 12-6 سالگی

دوران مدرسه

مرحله قبل از بلوغ

رشد جسمانی

رشد جسمی

تغییرات صورت

تکامل سیستم ها

تکامل حرکتی

11-7سالگی مرحله عملیات عینی یا ملموس(عملکرد واقعی)

7-6 سالگی :تکامل شناختی(پیش عملکردی)

تکلم

حس سازندگی (احساس مفید بودن وتوانایی در انجام کار)

تکامل روانی جنسی

مسائل جنسی

اخلاق ومعنویات

تکامل معنوی

قهرمان پرستی

مشکلات دوران مدرسه

مدرسه واثرات آن بر رشد وتکامل کودکان

راههای تاثیر انظباط

رفتار های متقلب

راههای کاهش استرس

مشکلات بهداشتی کودک سن مدرسه

اختلال کم تمرکزی بیش فعالی

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” تکامل کودک سالم بر مبنای سن مدرسه ” می باشد که در حجم 57 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 57دانلود فایل (پاورپوینت تحلیلی مختصر بر روابط دختر و پسر)

روابط دختر و پسر;هویت یابی جنسی نوجوانان;انواع برخورد های اجتماعی بین دختر و پسر ;وضعیت مطلوب در روابط دختر و پسر

روابط روابط دختر و پسر هویت یابی جنسی نوجوانان انواع برخورد های اجتماعی بین دختر و پسر وضعیت مطلوب در روابط دختر و پسر

فهرست مطالب

هویت یابی جنسی نوجوانان

انواع برخورد های اجتماعی بین دختر و پسر

دوستی های دختران و پسران

عوامل بوجود آورنده برخوردهای نا مطلوب میان دختران و پسران

وضعیت مطلوب در روابط دختر و پسر

هویت یابی جنسی نوجوانان

یکی از وظایف مهم در تعلیم و تربیت یک نسل ، یاری دادن آن برای یافتن هویت خویش است . روانشناسان دوره نوجوانی ، یعنی حد فاصل بین دوازده تا هجده سالگی را دوره حساسی برای یافتن هویت می دانند . در صورت شکل نگرفتن هویت در این سن ، نوجوان دچار آشفتگی نقش خواهد شد و هر چند صباحی به رنگی و شکلی در می آید . یکی از مسائل مهم در هویت یابی ، هویت یابی جنسی است ، که نوجوان باید در مورد جنسیت خویش و نقش های آن ، به تصور روشنی دسترسی پیدا کنم و وظایف خود را در برابر جنس مخالف خود درک کند .

فایل پاورپوینت 13 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 13دانلود فایل (پایه و اصول و روش قصه گویی)

قصه گویی پایه اصول فلسفه

موثرترین قالب برای انتقال مفاهیم از زمان غار نشینی تاکنون قصه بوده است و منسوخ نشدن این قالب دلیلی دیگر بر اهمیت آن است

قصه برای عینیت بخشیدن به مسایل نا محسوس و ماوراء الطبیعة

یا جامه محسوس پوشاندن بر حقایق نامحسوس است.

ویژگی قصه گو:

1- آشنایی با فنون قصه گویی

2- داشتن صدای مناسب

3- داشتن فیزیک مناسب

4- داشتن زمینه ذوق و استعداد

5- تسلط بر کلمات و واژه ها

6- آشنایی با مسائل تربیتی و آموزشی

7- مهارت گویش با لهجه و زبان ها

8- مهارت تقلید و تغییر صدا

9- تسلط کامل بر قصه

10- آشنایی بافرهنگ محیط

11- اخلاق و رفتار پسندیده

12- ابتکار و خلاقیت

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 39دانلود فایل (پاورپوینت نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون)

پاورپوینت نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون ;نظریه روانی و اجتماعی اریک اریکسون ;تعریف شخصیت;رشد شخصیت ;نظریه اریکسون ;مراحل رشد اجتماعی هیجانی اریکسون;نظریه روانی اجتماعی اریکسون;تحقیق نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون;مقاله نظریه روانی اجتماعی اریکسون;تحلیل نظریه روانی اجتماعی اریکسون

دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف شخصیت، رشد شخصیت، نظریه اریکسون، مراحل رشد اجتماعی هیجانی اریکسون، طفولیت ( اعتماد در برابر بی اعتمادی )، اوایل کودکی ( خودگردانی در برابر شرم و تردید )، سن بازی ( ابتکار در برابر احساس گناه )، سن مدرسه (کوشایی دربرابر احساس حقارت)،

دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف شخصیت

رشد شخصیت

نظریه اریکسون

مراحل رشد اجتماعی هیجانی اریکسون

طفولیت ( اعتماد در برابر بی اعتمادی )

اوایل کودکی ( خودگردانی در برابر شرم و تردید )

سن بازی ( ابتکار در برابر احساس گناه )

سن مدرسه (کوشایی دربرابر احساس حقارت)

نوجوانی ( هویت در برابر سردگمی )

جوانی ( صمیمیت در برابر انزوا )

فهرست منابع

قسمتی از متن:

اریک اریکسون روانکاو معروف و پیرو فروید است . از دیدگاه او رشد شخصیت در طول زندگی ادامه دارد . مراحلی را که او برای رشد شخصیت در نظر می گیرد ، یک روند روانی – اجتماعی است . « اریکسون معتقد است که شخصیت افراد در مراحل مختلف به طور وسیع و گسترده در تعامل اجتماعی رشد پیدا می کند . او برهمبستگی های روانی – اجتماعی تاکید داشت .»

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون ” می باشد که در حجم 22 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 22دانلود فایل (دانلود پاورپوینت روان شناسی نوجوانان)

روان شناسی نوجوانان ;ویژگیهای نوجوانان;نیازهای نوجوانان;مشکلات نوجوانان;مشکلات جنسی نوجوانان

روان شناسی نوجوانان ویژگی‌های نوجوانان نیازهای نوجوانان مشکلات نوجوانان مشکلات جنسی نوجوانان

فهرست مطالب

نوجوان در روایات
ویژگی‌های نوجوان
نیازهای نوجوان
مشکلات نوجوان
آسیب‌های نوجوانان از تلفن همراه
انواع مشکلات جنسی
نوجوانان در روایات

پیامبر اکرم(ص):«من به شما سفارش می‌کنم که به نوجوانان و جوانان نیکی کنید، زیرا آنان دلی رقیق‌تر و قلبی فضیلت پذیرتر دارند».) رفتار پیامبر(ص) با کودکان و نوجوانان، ص65)

امام صادق(ع):«نوجوانان را دریابید زیرا زودتر از دیگران به كارهای خیر روی می‌آورند».(وافی، ج1، ص210)

امام علی علیه‌السلام:

اولی الاشیاءِ أن یتعلّمها الأحداثُ ، الاشیاءَ التی اذا صاروا رجالا إحتاجوا الیها؛ بهترین چیزی که نوجوانان باید فراگیرند، آنهایی است که در بزرگسالی به آنها نیاز خواهند داشت.

حکمت نامه جوان، حدیث 51

فایل پاورپوینت 31 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 31دانلود فایل (دانلود پاورپوینت روان شناسی نوجوانان)

روان شناسی نوجوانان;ویژگیهای نوجوان ;نیازهای نوجوان;مشکلات نوجوان;مشکلات جنسی نوجوانان

روان شناسی نوجوانان ویژگی‌های نوجوان نیازهای نوجوان مشکلات نوجوان مشکلات جنسی نوجوانان

فهرست مطالب

نوجوان در روایات
ویژگی‌های نوجوان
نیازهای نوجوان
مشکلات نوجوان
آسیب‌های نوجوانان از تلفن همراه
انواع مشکلات جنسی
نوجوانان در روایات

پیامبر اکرم(ص):«من به شما سفارش می‌کنم که به نوجوانان و جوانان نیکی کنید، زیرا آنان دلی رقیق‌تر و قلبی فضیلت پذیرتر دارند».) رفتار پیامبر(ص) با کودکان و نوجوانان، ص65)

امام صادق(ع):«نوجوانان را دریابید زیرا زودتر از دیگران به كارهای خیر روی می‌آورند».(وافی، ج1، ص210)

امام علی علیه‌السلام:

اولی الاشیاءِ أن یتعلّمها الأحداثُ ، الاشیاءَ التی اذا صاروا رجالا إحتاجوا الیها؛ بهترین چیزی که نوجوانان باید فراگیرند، آنهایی است که در بزرگسالی به آنها نیاز خواهند داشت.

حکمت نامه جوان، حدیث 51

فایل پاورپوینت 31 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 31دانلود فایل (پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی)

پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی;تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی;تعلیم و تربیت از دیدگاه پیاژه;رابطه دانش آموزش و پرورش با روانشناسی از دیدگاه پیاژه;اصول آموزش و پرورش از دیدگاه پیاژه;روشها و برنامه های آموزش و پرورش;تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیویی;پراگماتیسم یاعمل گرایی

دانلود پاورپوینت با موضوع تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی، در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعلیم و تربیت از دیدگاه پیاژه، رابطه دانش آموزش و پرورش با روانشناسی از دیدگاه پیاژه، اصول آموزش و پرورش از دیدگاه پیاژه، روشها و برنامه های آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیویی، پراگماتیسم یاعمل گرایی، تجربه وتفکر از نظر دیویی،

دانلود پاورپوینت با موضوع تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی، در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعلیم و تربیت از دیدگاه پیاژه

رابطه دانش آموزش و پرورش با روانشناسی از دیدگاه پیاژه

اصول آموزش و پرورش از دیدگاه پیاژه

روشها و برنامه های آموزش و پرورش

تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیویی

پراگماتیسم یاعمل گرایی

تجربه وتفکر از نظر دیویی

هدف تربیتی از دیگاه دیویی

دموکراسی بعنوان هدف آرمانی

اصول آموزش وپرورش

روش آموزش وپرورش

معلم وتربیت

نقد دیویی بر تعاریف گوناگون تعلیم وتربیت

هدف وویژگیهای تعلیم وتربیت

قسمتی از متن:

رابطه دانش آموزش و پرورش با روانشناسی از دیدگاه پیازه:

وی معتقد است که آموزش و پرورش تجربی به روانشناسی نیاز دارد همچنانکه پزشکی بر زیست شناسی مبتنی است و قاطعانه می گوید که هر گاه آموزش و پرورش تجربی بخواهد نتیجه کار خود را دریابد مسلم است که باید به روانشناسی علمی و دقیق و نه روانشناسی عامیانه توسل جوید. بنابراین نظریه او در باره آموزش و پرورش را نمی توان بدون شناختن بینش او در باره روانشناسی کودک و حتی معرفت شناسی دریافت.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” تعلیم و تربیت از دیدگاه روان شناسی” می باشد که در حجم 36 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 36دانلود فایل (پاورپوینت یادگیری و شرطی سازی)

پاورپوینت یادگیری و شرطی سازی;یادگیری و شرطی سازی;تحقیق یادگیری و شرطی سازی;مقاله یادگیری و شرطی سازی;تعریف یادگیری;انواع یادگیری ;شرطی سازی کلاسیک ;اصول شرطی سازی کلاسیک ;کاربرد پدیده شرطی سازی ;فرایند تقویت در شرطی سازی عامل ;انواع تقویت;برنامه های تقویت پاره ای ;شرطی سازی آزارنده;یادگیری شناختی

دانلود پاورپوینت با موضوع یادگیری و شرطی سازی، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف یادگیری، انواع یادگیری، خوگیری، شرطی سازی کلاسیک، اصطلاحات شرطی سازی کلاسیک، اصول شرطی سازی کلاسیک، فراگیری، خاموشی، کاربرد پدیده شرطی سازی، شرطی سازی عامل ( وسیله ای)، قانون اثر، فرایند شرطی سازی عامل، فرایند تقویت در شرطی سازی عامل

دانلود پاورپوینت با موضوع یادگیری و شرطی سازی، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

تعریف یادگیری

انواع یادگیری

خوگیری

شرطی سازی کلاسیک

اصطلاحات شرطی سازی کلاسیک

اصول شرطی سازی کلاسیک

فراگیری

خاموشی

کاربرد پدیده شرطی سازی

شرطی سازی عامل ( وسیله ای)

قانون اثر

فرایند شرطی سازی عامل

فرایند تقویت در شرطی سازی عامل

انواع تقویت

برنامه های تقویت پاره ای

شرطی سازی آزارنده

یادگیری شناختی از طریق نقشه شناختی

یادگیری شناختی از طریق بینش

قسمتی از متن:

اصطلاحات شرطی سازی کلاسیک:

محرک غیر شرطی: محرکی که خودبخود بدون شرطی سازی قبلی، معمولا به وسیله بازتاب، پاسهی را فرا می خواند.

پاسخ غیر شرطی: پاسخی است اساسا به محرک غیرشرطی که برای برقراری پاسخ شرطی به محرک قبلا خنثی بکار میرود.

محرک شرطی: محرکی خنثی که پس از شرطی سازی از طرق پیوند با محرکی غیرشرطی، پاسخ شرطی را فرامی خواند.

پاسخ شرطی: پاسخ یادگرفته یا آموخته شده به محرکی که در ابتدا آن پاسخ را فرانمی خواند ( یعنی به محرک شرطی).

کوشش آزمایشی: هربار ارائه توأمان محرک شرطی و محرک غیر شرطی یک کوشش آزمایشی نامیده می شود.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” یادگیری و شرطی سازی” می باشد که در حجم 30 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 30