دانلود فایل (جزوه دست نویس درس ماشین های الکتریکی 1 و 2)

جزوه دست نویس درس ماشین های الکتریکی 1 و 2

جزوه دست نویس درس ماشین های الکتریکی 1 و 2

جزوه دست نویس درس ماشین های الکتریکی 1 و 2

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 18دانلود فایل (دانلود پاورپوینت فلسفه ریاضی)

فلسفه ریاضی ;فلسفه ;ریاضی ;روش جدید ریاضی ;ماهیت فلسفه ;بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات ;فلسفه های ریاضی ;ذوات ریاضی ;آشنایی با اعداد اصلی رواقیون

فلسفه ریاضی ، فلسفه ، ریاضی ، روش جدید ریاضی ، ماهیت فلسفه ، بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات ، فلسفه های ریاضی ، ذوات ریاضی ، آشنایی با اعداد اصلی ، رواقیون

فهرست مطالب

فصل یک : ماهیت فلسفه

فصل دو : روش جدید ریاضی

فصل سه : منطق نمادی

فصل چهار : بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات

فصل پنج : فلسفه های ریاضی

فصل شش : ذوات ریاضی

فصل هفت : بحثی فلسفی در باب اصل موضوع انتخاب

فصل هشت : آشنایی با اعداد اصلی

فصل نه : رواقیون

مراجع

اهداف آموزشی درس

بررسی ماهیت فلسفه

ارائه فلسفه های اصلی ریاضیات

نقد فلسفه های موجود

تحلیل فلسفی فلسفه

تاثیر شناخت فلسفی در آموزش ریاضی

آشنایی با بحرانهای ریاضی

اهداف فصل

آشنایی با روش جدید ریاضی
فرمول بندی نظریه های منطقی
ارایه مثالی ساده ازشاخه ای ازریاضیات
بیان سه کاربرد شاخه فوق الذکر
ارایه ویژگیهای مجموعه های بنداشتی
مبنای روش : قیاس واستنتاج
منشا روش : هندسه وجبر
کاربران روش : صاحبان تئوری بنداشتی یا قیاسی
شناخت سریع روش : بهره برداری ازروشهای جبروهندسه
بنیانگذاران روش : هیلبرت، لباچفسکی، اقلیدس، پوانکاره، کلاین، گاوس، بویویی

فایل پاورپوینت اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 192دانلود فایل (دانلود مقاله نقد و بررسی انواع روش تدریس ریاضی)

نقد و بررسی;انواع روش تدریس ریاضی;نقد بررسی روش تدریس ریاضی

بحث در روش تدریس ریاضی به زمان ما منحصر نمی شود از هنگامی كه تدریس ریاضی مطرح بوده است، روش تدریس آن نیز مورد بحث و مطالعه بوده است با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، ملاحظه می كنیم كه همواره دو نوع آموزش درمقابل هم قرار داشته اند

بحث در روش تدریس ریاضی به زمان ما منحصر نمی شود. از هنگامی كه تدریس ریاضی مطرح بوده است، روش تدریس آن نیز مورد بحث و مطالعه بوده است. با مطالعه تاریخ آموزش و پرورش، ملاحظه می كنیم كه همواره دو نوع آموزش درمقابل هم قرار داشته اند. دسته اول، روشهای تدریس سنتی، كه در گذشته های دور به كار می رفته اند و دسته دوم، روشهای مبتنی بر یافته های روانشناسی است كه به طور عمده از قرن بیستم به بعد تكوین یافته اند و به روشهای جدید شهرت دارند. از میان روشهای سنتی می توان از روش سقراطی و روش مكتبخانه ای در ایران و دیگر كشورهای اسلامی نام برد. از روش های جدید در تدریس ریاضی می توان به روش توضیحی، روش سخنرانی، روش اكتشافی، روش حل مساله، روش بحث در كلاس، روش پرسش و پاسخ، روش فعال، روش قیاسی و استقرایی آموزش مهارتهای فراشناختی نام برد. در این فصل انواع روشهای تدریس ریاضی كه به پنج دسته، روش كلامی، روش مكاشفه ای، روش مفهومی، روش فعال و روش الگوریتمی مورد بررسی و نقد قرار می گیرند. در پایان این فصل از خوانندگان انتظار می رود كه بتواند با تكیه بر انواع روشهای تدریس ذكر شده، در یك یا چند موضوع درسی، تدریسی را طراحی نمایند و در صورت امكان آن را اجرا نمایند تا به نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند و نقاط قوت خود را در تدریس های بعدی، پر رنگ تر نموده و برضعف های خود چیره شوند.

۲-۱ روش كلامی (زبانی)

در این روش معلم به اصطلاح متكلم وحده است. همه چیز را بیان می كند، قواعد را بررسی می كند، نتیجه گیری می كند و طراح مساله است. خلاصه معلم همه كاره و دانش آموز هیچ كاره است. معلم مساله گو و شاگرد مساله حل كن، معلم متكلم و شاگرد مستمع است. این نكته جالب است كه طرفداران این روش دو گروه مخالفند، عده ای موافق روش زبان ماشینی و عده ای موافق روش زبانی استدلالی هستند.

الف) روش تدریس زبان ماشینی (قاعده گویی):

این گروه اعتقاد دارند كه دانستن قواعد و فنون محاسبه برای دانش آموزان كافی است. اگر دانش آموز ادامه تحصیل دهد آنگاه برایش استدلال خواهد شد و مطالب را خواهد فهمید و در صورتی كه ادامه ندهد این محاسبات هست كه به دردش می خورد و چه كار دارد كه چرا فلان مطلب چنین است و چنان نیست. حسن این روش در آن است كه تدریس به سرعت انجام می شود ولی معایب آن عبارتند از:

۱- دانش آموز قواعدی را بدون آنكه آنها را درك كرده و منطقی بودن آنها را پذیرفته باشد، آنها را حفظ می كند و به همین سرعت هم فراموش می كند.

۲- نسبت به مطالبی كه می خواند احساس بیگانگی می كند و نسبت به آنچه یاد گرفته است علاقه ای نشان نمی دهد.

۳- این آموزش پاسخگوی نیازهای طبیعی دانش آموز به كنجكاوی و حقیقت جویی نمی باشد.

۴- طرفداران این روش جالب پرورش را به طور كلی نادیده می گیرند.

ب) روش تدریس زبان استدلالی:

طرفداران این شیوه برخلاف گروه قبل تدریس ریاضی را توام با استدلال قبول دارند. آنها معتقدند كه ریاضی با منطق آمیخته است. پس باید با استدلال و برهان به امر تدریس ریاضی همت گماشت. ابتدا باید تعریف و اصول گفته شود و به دنبال آن می توان نتیجه گیری ها را با استفاده از قوانین منطق آغاز نمود. حسن این روش آن است كه با طبیعت ریاضی سازگاری دارد ولی معایب آن عبارتند از:

۱- از روش استدلالی در هر سنی نمی توان استفاده نمود.

۲- قدرت ابتكار رشد نمی كند و دانش آموز جستجوگر نخواهد شد.

۳- معلم و شاگرد به تدریج از جهان واقعی دور می شوند.

نقد و خلاصه روش های كلامی (زبانی):

روشهای زبانی همان طور كه از نامشان پیداست، بر زبان و كلام معلم تكیه دارد. در این روشها، معلم و مدرس متكلم وحده است و كمتر مجال سئوال كردن، توضیح دادن، درك و فهم واقعی به دانش آموزان داده می شود.

تنها مزیت ظاهری روشهای زبانی این است كه تصور می شود كه دانش آموزان به ظاهر در درس پیش می روند. این باور درست نیست، زیرا در دراز مدت، اثرات نادرستی در پرورش فكر و استعداد دانش آموزان می گذارد و در سنین بالاتر اگر مطالب ریاضی را دیر می فهمند، علت عمده اش این است كه قبلا در آموزش مطالب بنیادی به آنها عجله كرده ایم. به عبارت دیگر، در مراحل بعدی آموزش، دانش آموزان ناچارند از معلوماتی استفاده كنند كه قبلاً آنها را خوب فرا نگرفته و به درستی نفهمیده اند.

فایل ورد 9 ص

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 9دانلود فایل (تحقیق لگاریتم طبیعی)

لگاریتم طبیعی ;دانلود لگاریتم طبیعی ;لگاریتم

دانلود فایل در مورد لگاریتم طبیعی (فاقد منبع) در قالب ورد و قابل ویرایش

لگاریتم طبیعی لگاریتمی است با پایهٔ e که ثابت مشخصی‌است با مقدار تقریبی ۲٫۷۳ (مقدار دقیق ۲٫۷۱۸۲۸۱۸۲۸۴). لگاریتم طبیعی را می‌توان برای همهٔ اعداد حقیقی مثبت x بصورت ناحیهٔ زیر منحنی y = 1/t از ۱ تا x تعریف نمود. همچنین آن را برای اعداد مختلط غیر صفر می‌توان تعریف کرد. تابع لگاریتم طبیعی همچنین می‌تواند به عنوان تابع معکوس تابع نمایی تعریف شود، که منجر به تابع همانی می‌شود.به بیان دیگر تابع لگاریتم یک نگاشت دو سویی است از مجموعه اعداد حقیقی مثبت به مجموعه همه اعداد حقیقی. دقیق‌تر این است که یک ایزومورفیسم (یکریختی) از یک گروه از اعداد حقیقی مثبت تحت عمل ضرب به گروهی از اعداد حقیقی تحت عمل جمع است.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19دانلود فایل (پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها 303 اسلاید)

بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها;اسلاید بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها ;پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

اسلاید بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

توضیحات :

دارای 303 اسلاید

قیمت بسیار مناسب

بخشی از متن :

آشنایی دانشجویان با:

مفاهیم بهره وری و جایگاه آن

سطوح بهره وری و جایگاه هر سطح

آشنایی با مفاهیم مدیریت فراگیر بهره وری

مفهوم مدیریت بهره وری کل

اندازه گیری بهره وری و شاخصهای آن

روشهای بهبود بهره وری

بهره وری نیروی انسانی

مدیریت سیستمها

اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن

مقدمه :

تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه در بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه یی جهت ارتقا بهره وری به طور مستمر برای تداوم حیات و رشد توسعه آغاز شده است. از این پس جهان به دو دسته کشورهای تند و کند از نظر پیشرفت در مدیریت بهره وری تقسیم می شوند .

در دنیای رقابت آمیز امروز بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراژی بهبود، مهمترین هدف سازمان را تشکیل می دهد که می تواند همچون زنجیری فعالیت های کلیه آحاد جامعه را در برگیرد .

دارای 303 اسلاید کامل و بسیار مفید

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 303دانلود فایل (پاورپوینت بازاریابی بین المللی 294 اسلاید)

اسلاید بازاریابی بین المللی ;پاورپوینت بازارایابی بین المللی;اسلاید درباره بازاریابی بین المللی ;پاورپوینت درباره بازارایابی بین المللی

اسلاید بازاریابی بین المللی پاورپوینت بازارایابی بین المللی اسلاید درباره بازاریابی بین المللی پاورپوینت درباره بازارایابی بین المللی

دارای 294 اسلاید همراه با تصاویر و نموداره با قیمت بسیار مناسب

فهرست مطالب :

فصل اول

كلیات بازاریابی بین‌المللی

فصل دوم

محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی

فصل چهارم

محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی

فصل پنجم

تحقیقات بازاریابی بین‌المللی

فصل ششم

استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین‌المللی

فصل هفتم

سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی

فصل هشتم

کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی

فصل نهم

تبلیغات در بازاریابی بین المللی

فصل دهم

قیمت گذاری در بازارهای بین المللی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 294دانلود فایل (به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان)

معادلات;انتگرال ;روش تجزیه آدومیان و آشفتگی هموتوپی ;معادلات براتو ;کاربرد روش آشفتگی هموتوپی

معادلات انتگرال روش تجزیه آدومیان و آشفتگی هموتوپی معادلات براتو کاربرد روش آشفتگی هموتوپی

مقدمه:

در این اینجا ضمن آشنایی با معادلات انتگرال خطی و غیر خطی روش هایی را برای حل معادلات مذکور که معروف به

روش تجزیه آدومیان و آشفتگی هموتوپی می باشند ارائه می دهیم.

همچنین تلاش گردیده ضمن مقایسه این دو روش در محیط نرم افزاری مطلب به مزیت ها و معایب بکار گیری آنها در

حل معادلات انتگرال اعم از خطی و غیر خطی آشنا شویم.

در این پایان نامه ضمن آشنایی با روش تجزیه آدومیان به بکار گیری آن در مساله خاص مقدار مرزی و مقدار اولیه

براتو آشنا می شویم و جواب های آن را با روش مدرن و جدید آشفتگی هموتوپی مقایسه می کنیم. تلاش شده است به

مزیت ها و چالش های این دو روش در فراوری تحقیق پرداخته گردد.

به ویژه آن که محاسبات پیچیده آن با نرم افزار مطلب صورت پذیرفته است.

فصل اول: معادلات انتگرال
فصل دوم: روش تجزیه آدومیان و آشفتگی هموتوپی
فصل سوم: معادلات براتو
فصل چهارم: کاربرد روش آشفتگی هموتوپی
فایل پاورپوینت 38 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 38دانلود فایل (انتگرالهای معین و نا معین و کاربرد آنها)

انتگرالهای معین و نا معین و کاربرد آنها

انتگرالهای معین و نا معین و کاربرد آنها

انتگرالهای معین و نا معین و کاربرد آنها

مفهوم انتگرال و تابع اولیه:

در حالت کلی تابع f(x) گوئیم هرگاه بین f(x) F(x) رابطه زیر برقرار باشد .

مفهوم انتگرال و تابع اولیه

مثال : نشان دهید یک تابع اولیه برای است .

فرمولهای انتگرال نامعین :

با توجه به مفاهیم تابع اولیه و اهمیت آن در مباحث مختلف حساب دیفرانسیل و انتگرال می توان برای محاسبه انتگرال معین عبارتهای ریاضی از فرمول زیر استفاده نمود .

فرمولهای انتگرال نامعین

مثال : مقدار انتگرالهای زیر را محاسبه کنید ؟

روشهای انتگرال گیری :

با توجه به اینکه توابع یا عبارت جلوی انتگرال فقط به مدل فرمولهای قبل نمی باشند باید توسط روشهای زیر و بکار گیری روشهای جدید حاصل انتگرالهای نامعین را بدست آورد که این روشها عبارتند از :

روش انتگرالگیری 1:

اگر عبارت جلوی انتگرال به توان رسیده یا از آن ﺭﻳﺸﻪگرفته شده بود در آنصورت u را برابر با آن عبارت بدون در نظر گرفتن توان یا ریشه آن قرار دهید . سپس du را بدست آورده و كل انتگرال را

بر اساس u du نمایش دهید و از عبارت بدست آمده انتگرال گیری نمائید ، لازم به ذکر است بدلیل اینکه جواب نهایی باید بر حسب x باشد در حاصل انتگرال u را با عبارت برابر آن بر حسب x جایگزین نمایید .

کلیه فرمول ها تایپ شده و قابل ویرایش می باشد .

22 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22دانلود فایل (جزوه ریاضی 1 (دکتر عربزاده – دانشگاه امیرکبیر))

جزوه ریاضی 1;دانلود انواع جزوه;جزوه و کتاب های درسی;کتاب و جزوه دانشگاهی

جزوه دستنویس ریاضی 1(دکتر عربزاده – دانشگاه امیرکبیر)

جزوه دستنویس ریاضی 1(دکتر عربزاده – دانشگاه امیرکبیر)

بخشی از مطالب جزوه:

مجموعه اعداد مختلط

مختصات قطبی

توابع حقیقی

حد و پیوستگی

پیوستگی تابع

مشتق

قضیه کوشی

و…

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 52دانلود فایل (جزوه ریاضی 1 (دانشگاه شریف))

جزوه ریاضی;دانلود انواع جزوه;دانلود جزوات آموزشی;دانلود کتاب و جزوه

جزوه ریاضی 1 (دانشگاه شریف)

جزوه ریاضی 1 (دانشگاه شریف)

فضای حقیقی n بعدی

اعداد حقیقی

تابع های پیوسته

خواص تابع پیوسته

مفهوم حد

مفهوم مشتق

و…

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 187