دانلود فایل (سوالات ازمون پذیرش کانادا کبک همراه با پاسخ تشریحی)

دانلود پذیرش کانادا کبک زبان فرانسه با پاسخنامه

این مجموعه شامل 14 سوال اصلی در مصاحبه پذیرش کبک کانادا میباشد که به همراه پاسخ تشریحی انها برای مهاجرین عزیز طراحی شده است

این مجموعه شامل 14 سوال اصلی در مصاحبه پذیرش کبک کانادا میباشد که به همراه پاسخ تشریحی انها برای مهاجرین عزیز طراحی شده است

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 2دانلود فایل (نمونه سوالات سه درس اول متد ادیتو)

دانلود زبان فرانسه سه درس اول متد edito

این سوالات شامل سه درس اول متد ادیتو به زبان فرانسه میباشد که در قالب 20 سوال و با فرمت pdfطراحی شده است

این سوالات شامل سه درس اول متد ادیتو به زبان فرانسه میباشد که در قالب 20 سوال و با فرمت pdfطراحی شده است

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 4دانلود فایل (مجموعه سوالات متد ادیتو edito A1 به زبان فرانسه دروس 4و5و6)

سوالات A1 زبان فرانسه دانلود EDITO

این مجموعه شامل 30 سوال متد ادیتوEDITOبه زبان فرانسه برای دورهA1بوده که به صورت فایل PDFبرای دانشجویان دانشگاه ها و زبان اموزان اموزشگاه ها طراحی شده است

این مجموعه شامل 30 سوال متد ادیتوEDITOزبان فرانسه برای دورهA1بوده که به صورت فایل PDFبرای دانشجویان دانشگاه ها و زبان اموزان اموزشگاه ها طراحی شده است

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 5دانلود فایل (مجموعه سوالات مصاحبه فرانسه برای پذیرش کانادا (کبک))

مصاحبه دانلود کانادا کبک سوالات زبان فرانسه

مجموعه سوالات مصاحبه فرانسه برای پذیرش کانادا(کبک)

این مجموعه کامل شامل143 سوال در قالب پی دی اف در 11 صفحه به زبان فرانسه برای مهاجرین عزیز به کشور کانادا طراحی شده است

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 11دانلود فایل (نمونه سوالات متد کافه کرم فرانسه همراه با پاسخنامه)

زبان دوم فرانسه کافه کرم متد دانلود سوال

این مجموعه شامل 54 سوال زبان فرانسه از متد کافه کرم همراه با پاسخنامه برای دانشجویان رشته گردشگری و دانشجویان زبان فرانسه اموزشگاه ها طراحی شده است

ین مجموعه شامل 54 سوال زبان فرانسه از متد کافه کرم همراه با پاسخنامه برای دانشجویان رشته گردشگری و دانشجویان زبان فرانسه اموزشگاه ها طراحی شده است

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 8دانلود فایل (کامل ترین ترجمه کتاب READ THIS 2)

ترجمه read this رید دیس;کتاب زبان خارجه دانشگاهی

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS2 (سومین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS2 (سومین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم. این ترجمه توسطمجرب ترین اساتید زبانانجام شده است و شامل ترجمه فارسی متن تمامی قسمت های Reading کتاب می باشد. این ترجمه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است

با این ترجمه کتاب read this 2 را یک شبه قورت دهید!

فرمت فایل : PDF

حجم : 1.5mb

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 34دانلود فایل (ترجمه کتاب READ THIS 3)

ترجمه read this رید دیس;کتاب زبان خارجه دانشگاهی

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS3 (چهارمین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS3 (چهارمین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم. این ترجمه توسطمجرب ترین اساتید زبانانجام شده است و شامل ترجمه فارسی متن تمامی قسمت های Reading کتاب می باشد. این ترجمه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است

با این ترجمه کتاب read this3 را یک شبه قورت دهید!

فرمت فایل : PDF

حجم : 1.6mb

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 34دانلود فایل (کاملترین ترجمه کتاب READ THIS INTRO)

ترجمه read this رید دیس;کتاب زبان خارجه دانشگاهی

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS INTRO (اولین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS INTRO (اولین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم. این ترجمه توسطمجرب ترین اساتید زبانانجام شده است و شامل ترجمه فارسی متن تمامی قسمت های Reading کتاب می باشد. این ترجمه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است

با این ترجمه کتاب read this INTRO را یک شبه قورت دهید!

فرمت فایل : PDF

حجم : 1.5mb

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 34دانلود فایل (کاملترین ترجمه کتاب READ THIS 1)

ترجمه read this رید دیس;کتاب زبان خارجه دانشگاهی

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS1 (دومین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم

کاملترین ترجمه کتاب READ THIS1 (دومین کتاب از مجموعه چهار سطحی Read This ) به زبانی بسیار شیوا و کامل و قابل فهم. این ترجمه توسطمجرب ترین اساتید زبانانجام شده است و شامل ترجمه فارسی متن تمامی قسمت های Reading کتاب می باشد. این ترجمه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است

با این ترجمه کتاب read this 1 را یک شبه قورت دهید!

فرمت فایل : PDF

حجم : 1.5mb

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 30دانلود فایل (ترجمه کتاب READ THIS 2)

دانلود ترجمه کتاب رید دیس;کاملترین ترجمه کتاب READ THIS 2

ترجمه نیمه ی اول کتاب READ THIS 2

ترجمه نیمه ی اول کتاب READ THIS 2 از درس 1 تا 5 به زبانی ساده و شیوا برای دوستان و دانشجویانی که از این کتاب استفاده میکنند

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 16