دانلود فایل (فرایند های شیرین سازی گاز طبیعی و تشریح کلی آن به کمک فرایند آمین گاز شیرین)

محلول کربنات سدیم;محلول کربنات سدیم گاز;گاز طبیعی ترش شیرین;شیرین سازی آب;گاز اسیدی;گازد ی اکسید گوگرد;سولفید هیدروژن گوگرد گاز طبیعی خام

در نگاه اول به نظر می رسد فرایندهای زیادی برای بررسی وجود دارند در واقع قابلیت کاربرد این فرایندها در بخش هایی از صنعت شیمیایی و گاز، باعث کشف و توسعه آنها شده است

مقدمه:
علاوه بر جدا کردن آب ، نفت وNGLیکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دیاکسیدکربن و گوگرد می باشد. گازهایی که از منابع نفتی حاصل میشوند، عمدتا حاوی مقادیر متفاوتی سولفید هیدروژن و دیاکسید کربن هستند. این گاز طبیعی به دلیل بوی بد حاصل از محتویات گوگردی آن«گاز ترش»نامیده می شود.

گاز ترش به علت محتویات گوگردی آن که می تواند برای تنفس بسیار خطرناک و سمی باشد گاز نامطلوبی بوده و به شدت باعث خوردگی می شود. علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبی به فروش برسد.

عوامل موثر در انتخاب فرایند شیرینسازی:

uنوعناخالصی که باید از گاز جدا گردد
uمیزان غلظت ناخالصی و حد نشانه خلوص گاز
uجذب انتخابی گازهای اسیدی
uمیزان گاز ترش و شرایط دما و فشار گاز
uعملی بودن و مطلوب بودن واحد بازیافت گوگرد
uاقتصادی بودن فرایند

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 87دانلود فایل (گاز ترش و شیرین سازی آن)

گاز طبیعی;گاز شیرین شده;گاز ترش تصفیه پتروشیمی ناخالصی;خطوط لوله انتقال گاز خوردگی;فرسایش تجهیزات طبیعی شیرین سازی

• بخش بزرگی از گاز طبیعی شیرین شده خوراک صنعت پتروشیمی می گردد غلظت بیش از حد استاندارد گازهای اسیدی فرآیند های پتروشیمیایی را با اختلال مواجه می کند

 • گاز ترش به نوعی از گاز طبیعی گفته می‌شود که شامل مقدار اندکی هیدروژن سولفید (H2S) و گاهی اوقات دی اکسید کربن (CO2) است.
 • وجود این دو ناخالصی در خطوط لوله انتقال گاز موجب خوردگی و فرسایش شدید تجهیزات می شود. به منظور زدودن این مواد از گاز طبیعی از فرآیندی به نام شیرین‌سازی گاز استفاده می‌شود.
 • گاز ترش به دلیل خورندگی بالا، سمی بودن، و پائین بودن کیفیت مورد فرایند شیرین سازی قرار می گیرد.
 • خوردگی: با حل شدن گازهای اسیدی در فاز مایع که در کف لوله ها ی خطوط انتقال و تجهیزات ضمن افت فشارجریان تشکیل می گردد محیط فاز مایع اسیدی شده (کاهش PH) و دیواره فلزی خطوط و تجهیزات که اغلب از آلیاژهای آهن می باشند تحت تاثیر فرآیند خوردگی اسیدی قرار می گیرد و سبب خرابی و توقف در جریان می شود و تداوم خوردگی به معنی از دست دادن سرمایه در صنعت محسوب می شود.
 • نشت گاز سمی و بوی نامطبوع: نشت گاز ترش و استنشاق آن توسط جانداران خصوصا انسان سبب حمله گاز اسیدی H2S به مخاط بینی شده و در زمان بسیار کوتاهی کارایی یاخته های مخاط بینی را کاهش می دهد و در نتیجه حس بویایی را از کار می اندازد و در غلظت زیاد سبب مرگ می شود. در اغلب جریانات گاز طبیعی ترکیبات گوگردی دیگری بنام مرکاپتان( R-S-S-R ) وجود دارند که با نشت گاز در محیط بوی نامطبویی پراکنده می شود.

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 19دانلود فایل (دانلود تحقیق پالایش نفت)

پالایش نفت;نفت خام ;پالایشگاه ;بنزین و مواد سنگین مانند قیر;تفکیک پذیری روی نفت خام

نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بیرون آوردند با لوله یاكشتی و غیره به پالایشگاه حمل میكنند تا درآنجا پالایش و به تركیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی توان استفاده كرد

نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بیرون آوردند با لوله یاكشتی و غیره به پالایشگاه حمل میكنند تا درآنجا پالایش و به تركیبات مفید و قابل استفاده تبدیل شود زیرا نفت خام را به همان صورت اولیه نمی توان استفاده كرد .

همان طوری كه بیان شد نفت خام مخلوطی از هیدروكربورهای مختلف بوده كه در ان مواد سبك مانند بنزین و مواد سنگین مانند قیر وجود دارد كه در هم حل شده اند . برای استفاده باید این مواد از هم تفكیك گردند و به این جهت لازم است كه عمل تفكیك پذیری روی نفت خام انجام گیرد .بعد از عمل تفكیك در مورد بعضی از فراورده ها ، جهت قابل استفاده شدن لازم است كه عملیات ثانویه روی آنها انجام گیرد .

برای هر یك از مراحل پالایش دستگاههای خاصی لازم است ودركل عمل پالایش شامل سه مرحله اصلی می باشد كه عبارتند از :تفكیك یا عمل جداسازی ،عمل تبدیل و تصفیه .

قبل از پرداختن به هر یك از مراحل لازم است توضیحات مختصری در مورد بعضی تعاریف و قوانین داده شود .

 • فاز: محیط یا قسمتی ازماده است كه تمام خصوصیات فیزیكی و شیمیایی آن یكسان باشد.
 • نقطه جوش : درجه حرارتی است كه مایع در ان درجه حرارت به حالت غلیان در می آید و درهمه نقاط مولكولها می خواهندبه فاز گاز وارد شوند .
 • حالت تعادل : به حالتی از سیستم گفته می شود كه خواص ماكروسكوپی آن مانند :

دما، فشار ، غلظت ، حجم و …در ان حالت ثابت باشد ، تعادل دینامیكی دارد و در اشل میكروسكوپی تحولات دردو جهت با سرعت مساوی انجام می گیرد.

 • فشار بخار : در سیستم بسته روی سطح مایع در هر درجه حرارتی مقداری بخار مایع ایجاد می شود كه این بخار تولید فشار می كند . وقتی كه بین فاز مایع و فازگازی تعادل برقرار گردد فشار ایجاد شده را فشار بخارمایع گویند كه تنها بستگی به دما دارد ودرهردمایی برای هر مایع مقداری ثابت است ودر صورت تغییرد ما مقدار ان نیز تغییر می كند و رابطه آن به صورت زیر می باشد :

در این رابطه P فشار بخار بر حسب اتمسفر t دما بر حسب درجه كلوین و آنتالپی تبخیر مولی بر حسب ژول برمول و R ثابت گازها كه برابر 314/8 ژول بر درجه كلوین مول است .

در محدوده دمایی كه H 8 ثابت باشد رابطه زیر كه به نام ( كلازیوس – كلاپیرون ) معروف است را خواهیم داشت :

فشار جزئی : در مورد مخلوط گازها ، فشاری را كه هر گاز وقتی كه به تنهایی تمام ظرف را اشغال كند فشار جزیی آن گاز گویند وبا نشان می دهند مجموع فشارهای جزئی گازها مساوی فشار كل سیستم است :

و

دراین روابط فشار كل و كسرمولی سازنده i می باشد .

 • محلول : به یك مخلوط یكنواخت و همگن محلول گویند كه دارای یك فاز می باشد .
 • محلول ایده آل : محلولی را گویند كه آنتالپی انحلال آن مساوی صفر باشد :
 • تعادل فازها در محلول دوتایی : وقتی كه دو ماده را در هم حل می كنیم در حالت كلی دو حالت اتفاق می افتد :
 • دو ماده در هر دو فاز سنگین و سبك ( به عنوان مثال ، حالت مایع و حالت گاز ) درهم حل
  می شوند .
 • دو ماده در فاز سنگین نا محلول و در فاز سبك محلول هستند ( صرفا در فاز مایع نامحلول ودر فاز گاز محلول هستند . )

دروهله اول ، ما حالتی را در نظر می گیریم كه هم در فاز سبك و هم در فاز سنگین محلول هستند و اشاره ای به روابط و قوانین موجود در این شرایط می كنیم .

وقتی كه مخلوط ایده آل ازدو مایع داشته باشیم ،در فاز بخار و بر اساس قانون دالتون خواهیم داشت :

و
و براساس قانون رائولت ، فشار بخار هر سازنده از روی غلظت آن در فاز مایع مساوی است با :

در این رابطه فشار بخار جسم A در فازی گازی ، فشار بخار خالص جسم A و كسر مولی در فاز مایع و كسرمولی در فاز بخار است .

از مجموع این دو رابطه خواهیم داشت :

در مخلوطهای دو تایی ایده آل در حالت تعادل بین مایع و بخار خواهیم داشت :

و

در این رابطه k ضریب تعادل و x1 و x2 جز مولی اجزا 1و2 در فاز مایع وy1 y2

جز مولی اجزا 1و2 در فاز بخار می باشد و همیشه در مورد آنها داریم :

و

نسبت فشار خالص دو جسم را ضریب فرایت گویند كه معادل است با :

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی

عوامل تغییر كننده در مخلوطهای دو تایی عبارتند از دما t ، فشار p و تركیب مخلوط c یا همان x برای نمایش تغییرات پارامترها بر روی صفحه وبررسی اثر آنها در روی فازها معمولا دو پارامتر درنظر گرفته می شود و بقیه پارمترها ثابت می مانند .

در مخلوطهای دو تایی كه از قانون رائولت پیروی می كنند ، یعنی اینكه آنتالپی انحلال مساوی صفر است ، محلول ایده ال است و خواهیم داشت :

دراین رابطه فشار بخار جسم A در روی محلول و فشار بخار همان جسم بصورت خالص و كسر مولی ان در فاز مایع است .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21دانلود فایل (GS-EP-EXP-101 ترجمه فارسی)

ICAPSTOTAL PRECOMPrecommissioning Execution;توتال پیش راه اندازی

ترجمه فارسی دستورالعمل پیش راه اندازی شرکت توتال

ترجمه فارسی دستورالعمل پیش راه اندازی شرکت توتال

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 90دانلود فایل (دانلود پاورپوینت خواص دیزل گازوئیل)

خواص دیزل گازوئیل ;گازوئیل زیست دیزل ;زیست ‌توده;نقطه ریزش ;فیلتراسیون گازوئیل

سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می‌شود که در موتورهای دیزلی بکار روداین سوخت بیشتر از روش ویژه‌ای در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می‌آید اما روش‌های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره‌گیری نفت وجـود دارد

سوخت دیزل

سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می‌شود که در موتورهای دیزلی بکار رود.این سوخت بیشتر از روش ویژه‌ای در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می‌آید اما روش‌های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره‌گیری نفت وجـود داردکه ازجمله آنها می‌توان :

به زیست‌دیزل، زیسـت ‌تــوده به

مـایـع (BTL) و گـاز به مـایع

(GTL) اشاره داشـت.

نقطه ریزش

نقطه ریزش یک مایع پایین ترین دمایی است که در آن مایع تحت شرایط تعیین شده روان و جاری می گردد.

مفهوم نقطه ابری شدن Cloud point :

هنگام سرد شدن محصولات نفتی،دمایی که در آن ابر یا هاله ای از کریستال های ترکیبات پارافینی در داخل محصول نفتی ظاهر شود.(در این دما نمونه سیالیت خود را از دست نداده و قابل استفاده است)

گازوئیل دارای حداقل نقطه اشتعال 54°C و ماکزیمم نقطه ریزش 0°C می‌باشد . دانسیته آن در دمای 15.6°C برابر با 820-860kg/m3 می‌باشد. مهمترین مشخصه آن عدد ستـان است که باید بیشـتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.

فیلتراسیون گازوئیل

یکی از مسائل مهم در ماشین آلات استفاده از سوخت مناسب و عاری از هر گونه ناخالصی می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده سوخت مورد استفاده شرکت ها به دلایلی از قبیل تانکرهای حمل و نقل، تانک های ذخیره نامناسب و آلوده، شرایط جوی منطقه و…. دچار آلودگی می گردد.

عملکرد دستگاه فیلتراسیون گازوئیل :

ابتدا خروجی گازوییل مخازن به پمپ دستگاه وصل شده و از طریق پمپ وارد فیلتر ذرات می گردد.این فیلتر قادر است ذرات را تا 10 میکرون از سوخت جدا نماید.پس از آن سوخت وارد فیلترکوالسر(جداساز آب)می گردد.در سیستم کوالسر آب موجود در سوخت از آن جدا شده و در پایین مخزن کوالسر جمع آوریمی گرددو در نهایت گازوئیل با عبور از یک سپریتور کاملا خالص سازی می شود .با این روش آب و ذرات با رانـدمان بسیار منـاسب از سوخـت

پالایش شده و در نتیجه عمر قطعات حساس

از قبیل انژکتـورها و پمپ گازویـیل افزایـش

می یابد.

عدد ستان چیست ؟

عدد ستان (به انگلیسی: (Cetane number یک معیار اندازه گیری جهت نشان دادن زمان تاخیر، احتراق سوخت می‌باشد بدان معنی که زمان تاخیر میان شروع پاشش به داخل محفـظه احتراق

شروع احتراق سوخـت که درطی این

تاخیرزمان،سوخت جمع شده و سپس

محترق می گردد .

عدد اکتان سوخت :

عدد اکتان از نسبت میزان اکتان سوخت به هپتان بدست می آید . هپتان خاصیت متراکم شدن ضعیف دارد لذا عدد صفر برای آن در نظر می گیرند و در مقابل اکتان قابلیت متراکم شدن بسیار بالا دارد که به آن عدد 100 می دهند .

عدد اکتان در سوخت های مختلف معیاری است که نشان می دهد تا چه میزان سوخت در مقابل فشار و حرارت مقاوم می باشد و بطور خودبخود محترق نمی شود.

فایل پاورپوینت 15 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 15دانلود فایل (دانلود پاورپوینت برج های سینی دار)

برج های سینی دار;ماندگی;پدیده طغیان;پدیده انسداد;Weeping;Dumping

برجهای سینی داراستوانه هایی عمودی هستند كه در آنها مایع و گاز به صورت مرحله ای در سینی ها و یا صفحات ، تماس حاصل می نمایند به این صورت كه گاز از پایین به بالا و از طریق روزنه های موجود در صفحات به صورت حباب درآمده وبه درون مایع پراكنده می شود و ایجاد كف می كند

برجهای سینی دار استوانه هایی عمودی هستند كه در آنها مایع و گاز به صورت مرحله ای در سینی ها و یا صفحات ، تماس حاصل می نمایند . به این صورت كه گاز از پایین به بالا و از طریق روزنه های موجود در صفحات به صورت حباب درآمده وبه درون مایع پراكنده می شود و ایجاد كف می كند .
گاز و مایع سپس از یكدیگر جدا شده و به سمت صفحات بعدی حركت می كنند .

نتیجة كلی ، یك تماس چند مرحله ای متقابل است . با وجود آنكه در هر مرحله یك جریان متقاطع گاز مایع وجود خواهد داشت ، هر صفحة برج به منزله یك مرحله در نظر گرفته می شود ، زیرا تماس كافی بر روی هر صفحه انجام شده و پس از نفوذ فازها از یكدیگر دو فاز از هم جدا می شوند .
بروز پدیده هایی كه درزیر آورده شده است سبب كاهش راندمان یك برج سینی دار خواهد شد:
1- ماندگی ( Entrainment ) :
سرعت بالای گاز سبب می شود تا قطرات ریزی از مایع به طرف سینی بالا حركت كنند كه در نتیجة این عمل كاهش اختلاف غلظت ( عامل اصلی انتقال جرم ) ودر نهایت كاهش راندمان سینی خواهد بود .
2) پدیدة طغیان ( Flooding ) :

در اثر افزایش شدت گاز افت فشار افزایش یافته و سطح مایع در محل ریزش باز هم بالاتر خواهد رفت ، تا همسطح مایع موجود در سینی بالایی گردد ، اگر باز هم شدت گاز افزایش یابد ، مایع از بالای برج خارج می شود.

3) پدیدة انسداد ( Priming ) :

در این حالت در اثر سرعت زیاد گاز كفی پایدار در فضای بین صفحات ایجاد شده و مقدار زیادی از مایع توسط گاز از یك سینی به سینی دیگر حمل می شود .
4) Coning :

اگر شدت مایع بسیار كم باشد ، گازی كه از درون منافذ صفحه به بالا می رود ، مایع را نیز با خود به سمت بالا خواهد كشید .

5 ) Weeping :

درصورتی كه شدت گاز خیلی كم باشد، قسمت اعظم مایع از منافذ به سمت پائین می بارد.

6) :Dumping

درصورتیكه شدت گاز فوق العاده كم باشد، تمام مایع ازمنافذ به سمت پائین خواهد ریخت واصولاً مایعی به محل ریزش نمی رسد.

فایل پاورپوینت 101 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 101دانلود فایل (دانلود پاورپوینت جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی)

جایگزینی الکلها ;سوختهای فسیلی ;سوخت الکلی متانول و اتانول;سوخت الکلی;سوخت فسیلی در مقایسه با الکلی

گرچه الکل سوخت مناسب برای موتور محسوب میگردد ، لیکن برای مصارف خانگی یا مصرف کننده های غیر متحرک انرژی ، سوخت جایگزین مناسبی نیست زیرا برای تولید آن باید انرژی مصرف شود و در مصارف گرمایی بهتر است این انرژی بطور مستقیم مصرف شود

عناوین و فهرست مطالب
مقدمه
سوختهای الکلی – متانول – اتانول
گاز طبیعی
گاز طبیعی فشرده(CNG)
گاز طبیعی مایع(LNG)
گاز مایع(LPG)
سوختهای سری P
مقدمه:
تا کنون مهمترین و معمول ترین سوخت جهت استفاده در سرویس های حمل و نقل، در بسیاری از کشورهای دنیا بنزین و گازوئیل بوده است. اتومبیل هایی که سوخت بنزین یا گازوئیل مصرف می کنند موجب انتشار مواد مضر و آلاینده با ترکیبات شیمیایی پیچیده می شوند که بنوبه خود، سبب تولید اوزون در سطح جو زمین می شوند. با آنکه تمهیدات مختلف جهت کاهش آلودگی اعم از برنامه های معاینه فنی خودورها یا نصب سیستم های کنترل انتشار آلاینده در اگزوز خودروها در کشورهای پیشرفته بکار گرفته شده، لیکن این برنامه ها در شهرهای بزرگ مسئله تولید اوزون و سایر آلاینده ها را به حد کافی کاهش نداده است.
وقتی سوختهای فسیلی با ترکیب هیدروکربورهای مختلف بطور کامل می سوزد یعنی با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می شود، تولید دی اکسید کربن و آب می کند. حال اگر عمل سوختن کامل نباشد، بجای مقداری از دی اکسید کربن CO2)، منواکسید کربن CO )تولید می شود که ماده ای بسیار سمی است. همچنین برخی از اتمهای کربن موجود در ترکیبات سوخت به صورت نسوخته و ذرات جامد کربن روی هم انباشته شده، همراه هیدروکربورهای نسوخته از اگزوز اتومبیل ها به صورت دوده خارج می شود. هیدروکربورهای نسوخته نیز بهمراه مقادیری از سوخت که پیش از ورود به موتور تبخیر شده و به هوا منتشر می شود در مجاورت نور خورشید با ترکیبات اکسیدهای نیتروژن حاصل از عمل احتراق در موتور، ترکیب شده و تولید اوزون می کند. اوزون اگرچه در لایه استراتوسفر مانع از عبور نور ماورای بنفش و رسیدن آن به سمت زمین می شود لیکن در سطح زمین از مهمترین عوامل ایجاد مه دودشیمیایی(SMOG) و تولید کننده مواد سمی مضر برای سلامتی انسان محسوب می گردد.
در این راستا، سوختهای پاک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ذاتی هستند که آنها را پاک تر از بنزین با ساختار و ترکیبات فعلی در عمل احتراق می نماید. بطور کلی این سوختها حین احتراق، هیدروکربور (نسوخته) کمتری تولید کرده و مواد منتشره حاصل از احتراق آنها دارای فعالیت شیمیایی کمتر برای تشکیل اوزون و مواد سمی دیگر می باشند. استفاده از سوختهای جایگزین، همچنین شدت افزایش و انباشته شدن دی اکسید کربن که سبب گرم شدن زمین می شود را نیز کاهش می دهد.
البته در بنزین اصلاح ساختار یافته (Reformulated Gasoline) انتشار مواد آلاینده تا 25 درصد نسبت به بنزین موجود کاهش می یابد لیکن با توجه به وابستگی آن به منابع نفت خام، بعنوان سوخت جایگزین مطرح نمی باشد.
به این ترتیب، معرفی سوختهای جایگزین و مطالعه در خصوص امکان استفاده و بهره برداری از سوختهای جایگزین، با توجه به ملاحظات فنی- اقتصادی و منابع گسترده موجود برخی از آنها در ایران، همچنین بدلیل روند روبه رشد مصرف سوختهای مایع هیدروکربوری در کشور که هر ساله موجب ضرر و زیان هنگفت به بودجه عمومی و محیط زیست کشور می شود از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.
سوخت های الکلی:

استفاده ازسوختهای الکلی در موتورهای احتراق داخلی بعنوان سوخت، موضوع جدیدی نیست.

در سال 1872 که OTTO موتورهای احتراق داخلی را اختراع نمود ، بنزین بعنوان یک سوخت هنوز در دسترس نبود و اتیل الکل سوخت این موتور محسوب می شد. سوختهای الکلی (متانول و اتانول) ، سوختهای مایع با راندمان و عدد اکتان بالا می باشند که در عین حال میزان انتشار مواد آلاینده و ترکیبات تولید کننده اوزون در گازهای حاصل از احتراق آنها در حد پایین است ، لذا بعنوان سوختهای جایگزین مطرح و در مناطقی نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.

گرچه الکل سوخت مناسب برای موتور محسوب میگردد ، لیکن برای مصارف خانگی یا مصرف کننده های غیر متحرک انرژی ، سوخت جایگزین مناسبی نیست. زیرا برای تولید آن باید انرژی مصرف شود و در مصارف گرمایی بهتر است این انرژی بطور مستقیم مصرف شود.

– متانول:

متانول سوخت الکلی است که از گاز طبیعی و سایر منابع طبیعی نیز تولید می شود. متانول یا الکل متیلیک که در آن عامل هیدروکسیل (OH) جایگزین یک اتم هیدروژن شده است با وزن مولکولی 04/32 و چگالی 796/0 سنگین تر از بنزین و دارای عدد اکتان 107 می باشد. به لحاظ انرژی حرارتی 7/1 گالن متانول معادل یک گالن بنزین خواهد بود. متوسط قیمت تولید متانول از گاز طبیعی در جهان مشابه بنزین است. متانول از چوب و زغال سنگ نیز قابل تولید است البته تولید آن از منابع طبیعی و تجدید شونده در مقایسه با گاز از لحاظ اقتصادی گران تر است.

فایل پاورپوینت 38 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 38دانلود فایل (دانلود پاورپوینت مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی)

صنعت نفت;سازمانهای چابک;ویژگیهای سازمانهای چابک;ابعاد تولید چابک

صنعت نفت سازمانهای چابک ویژگیهای سازمانهای چابک ابعاد تولید چابک

امروزه محیط سازمانها آبستن تغییرات، فرصتها و چالشهای زیادی است که توانائی و قابلیت رویارویی با آنان را می توان از سازمانها انتظار داشت. از یک طرف نگاه استراتژیک به تغییرات و فرصتهای حاصل از تغییرات و از طرف دیگر بهبود توانائیها و زیرساختهای سازمان میتواند سازوکار مناسبی برای موفقیت بلندمدت و پایدار سازمان باشد.

شرایط قرن 21

سرعت غیر قابل کنترل

تغییر و تحولات سریع

انتقال سریع مفاهیم و اطلاعات

گسترش ارتباطات

تسلط روز افزون عامل دانش و دانائی

مشتری مداری

افزایش رقابت

تغییرات فناوری (بویژه شبکه ای شدن)

حرکت اقتصادی و جهانی بسوی سراسری شدن و یکپارچگی

ویژگیهای سازمانهای چابک

انعطاف پذیر هستند

مبتنی بر اطلاعات می باشند

تمرکز فعالیتها بر شایستگی ها

حذف هزینه های سربار

خلاق

فقدان سلسله مراتب

اعتماد بین همکاران

فایل پاورپوینت 23 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 23دانلود فایل (دانلود شرح اجزاء مختلف یک سیستم تراکمی)

دانلود مقاله شرح اجزا سیستم تراکمی با فرمت word;دانلود مقاله کمپرسور سیستم های تبرید;دانلود مقاله درباره کندانسور;دانلود تحقیق کندانسور پیستونی

اجزاء مختلف یك سیستم تراكمی شامل كمپرسور كندانسور اواپراتور و شــیر انبســـاط می باشد كه قلب یك سیستم تراكمی بوده كه ممكن است 1 ـ در ماشینهای مبرد تبخیری كمپرسورهای پیستونی2 ـ كمپرسوردورانی با پیستون گردنده (رتور) 3 ـ كمپرسورهای گریز از مركز یا توربو كمپرسورها و 4 ـ كمپرسورهای مارپیچی بكار روند

این فایل شامل تقسیم بندی کمپرسورهای پیستونی

اجزاء کمپرسور پیستونی تناوبی

سیلندرها

پیستون

رینگ های پپیستون

واسطه ( کریسکف)

شاتون

میل لنگ

چرخ طیّار

کاسه نمد

سوپاپ های مکش و رانش کمپرسور

سوپاپ محافظ

بای پاس (میان بر)

سیستم روغن کاری

سیستم خنک کننده کمپرسور

كمپرسورهای پیستونی تراكم یك مرحله ای

الف) كمپرسورهای خرد و كوچك

كمپرسورهای فریونی

كمپرسورهای بزرگ واسطه ای

ساختمان اجزاء كمپرسورهای دورانی

کمپرسورهای مارپیچی

و ….

فرمت فایل: word قابل ویرایش

تعداد صفحه:14

فایل بسیار مفید و کاربردی برای پایان نامه و پروژه و تحقیق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14دانلود فایل (جزوه آشنایی با فلنج ها)

جزوه آشنایی با فلنج ها

جزوه آشنایی با فلنج ها

جزوه آشنایی با فلنج ها

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 23