دانلود فایل (دانلود پاورپوینت روش های هوازی و بی هوازی در تصفیه آب)

روش های تصفیه هوازی آب ;روش تصفیه بی هوازی آب;روش های جدید تصفیه فاضلاب

صنایعی که فرایند تولیدشان نیاز به مصرف آب فراوان دارد موجب ایجاد پساب با حجم وغلظت آلودگی بالا می گرددوبه این ترتیب برای محیط زیست وبه خصوص برای آبهای زیرزمینی خطرات فراوان دارندفرایندهای بی هوازی از جمله روشهای تصفیه این فاضلابها محسوب می شود ،

روش های

بی هوازی

روش های جدید تصفیه فاضلاب:

همواره توسعه جوامع بشری ورشد صنعت وفناوری مشکلات زیست محیطی به همراه داشته است. آلودگی حاصل ازفعالیتهای اجتماعی وصنعتی انسان موجب به مخاطره افتادن منابع آب هوا وخاک گردیده است.

امروزه بیشتر کشورهای دنیا در حال صنعتی شدن هستند. کشورما نیز از این مقوله عقب نمانده وصنایع با فناوری های نوین رو به گسترش هستند.این صنایع به دنبال خود آلاینده هایی رابه محیط دفع می کنند که چنانچه چاره ای برای دفع بهداشتی آن اندیشیده نشود در کوتاه مدت و دراز مدت موجب بحرانهای آلودگی خواهند شد.

صنایعی که فرایند تولیدشان نیاز به مصرف آب فراوان دارد موجب ایجاد پساب با حجم وغلظت آلودگی بالا می گرددوبه این ترتیب برای محیط زیست وبه خصوص برای آبهای زیرزمینی خطرات فراوان دارند. از جمله این صنایع می توان فاضلاب کشتارگاهها وفاضلاب صنعت نوشابه سازی را نام برد.

فرایندهای بی هوازی از جمله روشهای تصفیه این فاضلابها

محسوب می شود.

این سیستم برای بارهای الی COD = 5000 _15000 میلی گرم

بر لیتر به کار میرود زمان ماند هیدرولیکی 4 _12 ساعت

قادر به کاهش 75 _85 درصد از COD میباشد

واحد UASB

یکی از پیشرفت های قابل توجه در تکنولوژی مربوط به سیستمهای تصفیه بی هوازی راکتور UASB می باشد که در اواخر دهه 70 میلادی در هلند شکل گرفت. در این فرایند، فاضلاب از انتهای راکتور UASB وارد آن شده و از میان واحد روکش لجن به سمت بالا جریان پیدا می کند. اجزای اصلی راکتور UASB سیستم توزیع فاضلاب ورودی، جداکننده فازگاز از جامد و طرح خروج پساب تصفیه شده می باشد. ویژگی اصلی سیستمهای UASB که به آن این امکان را می دهد تا در مقایسه با سایر فرایندهای بی هوازی از فاضلاب با بار COD بسیاربالاتری استفاده کند، تولید لجن به صورت گرانوله می باشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای UASB به چندماه زمان احتیاج دارد که این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، می توان کاهش داد

اجزای سیستم UASB عبارتند از:

۱- حوض یکنواختی

۲- راکتور UASB

حوض یکنواختی :

یکی از اجزای مهم UASB است که به منظورارتقاء سطح کمی وکیفی فاضلاب ارسالی به راکتور مورد استفاده قرار میگیرد. در این حوض در صورت لزوم PHفاضلاب به حدی که مورد نیاز UASB است اصلاح خواهد شد.

تنظیم PH باعث یکنواختی حوض در فاضلاب ورودی می گردد.وبرای تنظیم PH از محلول 50/. _ 25/.

درصد سود (NaOH ) پتاس KOH ) ) ویا هیدروکسید منیزیم Mg(OH)2 استفاده می کنند.

روش های هوازی

واحد SBR
واحد SBR از یک راکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت می گیرد و علاوه بر آن هوادهی و ته نشینی که بعد از مرحله واکنش می باشد،در یک تانک انجام می شود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5 مرحله ای که در ادامه می آید، بصورت متوالی انجام می شود.
1- پرشدن،
2- واکنش(هوادهی)،
3- ته نشینی،
4- تخلیه ،
5- آزاد.
در طی مرحله پرشدن، فاضلاب به سیستم وارد می شود. در طی فرایند پر شدن سطح مایع موجود در راکتور از 75درصد در انتهای مرحله آزاد به 100درصد می رسد. در خلال پرشدن، محتویات راکتور در حال مخلوط شدن و یا مخلوط و هوادهی شدن توامان هستند تا به واکنشهای بیولوژیکی در حال انجام در داخل راکتور سرعت ببخشند.
در طی فرایند واکنش، واکنشهای آلی تحت شرایط کنترل شده محیطی بر روی مواد آلی موجود در فاضلاب انجام می شود.
در طی فرایند ته نشینی، مواد جامد تحت شرایط سکون شروع به ته نشینی می کنند و نتیجه آن پساب تصفیه شده ایست که آماده تخلیه از سیستم SBR است.
پساب تصفیه شده در طی مرحله تخلیه از سیستم خارج می شود. برای تخلیه پساب تصفیه شده از مکانیزمهای متعددی از جمله دریچه های سرریز می توان استفاده نمود.
مرحله آزاد در یک سیستم SBR که از چند تانک استفاده می کند، زمان لازم را برای پرشدن یک تانک قبل از اینکه مرحله بعدی (واکنش) شروع شود، فراهم می سازد. به دلیل اینکه این مرحله چندان ضروری نیست، گاهی از سیستم SBR حذف می شود.
در مورد فاضلابهای با جریان دائمی، حداقل به 2 تانک نیاز است تا زمانی که یک تانک در حال پرشدن است، تانک دیگر در حال انجام مرحله تصفیه باشد

روش های متداول هوازی

صافی چكنده

یكی از قدیمی ترین مدل های فیلترهای بیولوژیكی، صافی چكنده می باشد كه در سال 1800 با بسترهای سنگی و زغالی برای تصفیه فاضلاب ساخته شدند. صافی چكنده به طور نمونه شامل پكینگ یا مدیا داخل یك مخزن می باشد. فاضلاب مورد تصفیه از بالای مدیا اسپری شده و در زیر مدیا در انبار فاضلاب جمع آوری می شود. سطح مدیا یا پكینگ ،محلی برای رشد بیوفیلم آماده می كند. در بعضی از سیستم ها، هوا توسط فن به داخل فیلتر دمیده می شود. اگرچه بیشتر فیلترها متكی به انتقال طبیعی هوا از داخل فیلتر هستند.

صافی های چكنده از لحاظ ابعادی بزرگ هستند ولی راه اندازی آسان دارند. آنها توانایی تصفیهمحدوده متنوعی از nutrient levels را دارند.

یكی از منافع بزرگ صافی چكنده این است كه آب با اكسیژن بیشتری نسبت به آنچه وارد شده از آن خارج شود، چراكه صافی چكنده، واسطه بزرگی برای آب و هوا است همچنین به آرامی گازهای H2S N2 CO2 یا دیگر گازهای سبك و بخارشدنی نامطلوب را جدا می كند.

تنها مشكل بزرگ صافی چكنده، هزینه زیادی است كه برای پمپاژ آب تا بالای فیلتر مورد نیاز است. درصورتیكه فواصل فیلتر خیلی باریك باشد، فضای زیادی را ذخیره می كند ولی به انرژی پمپاژ بیشتری نیاز دارد. یك فیلتر با وسعت كم، انرژی كمتری صرف خواهد كرد ولی فضای بیشتری را نیز اشغال می كند.

اولین قدم در طراحی یك صافی چكنده قرار دادن پكینگ یا مدیای صحیح می باشد. در سال های گذشته، مواد بسیار متنوعی در صافی چكنده استفاده شده است اما امروزه، بهترین آن، مدیا می باشد.

ساختمان مدیا تركیبی از ورق های rigid PVC شیار دار است كه به یكدیگر چسبیده شده و به شكل بلوك درآمده اند.یكی از مزایای ساختار این مدیا قابل انعطاف بودن و سهولت استفاده است. از مدیا می توان در ساختن یك بیوفیلتر مناسب بدون مخزن استفاده كرد. مخزن بیشترین هزینه بیوفیلتر را به خود اختصاص می دهد، بنابراین، بیوفیلتر بدون مخزن یك ذخیره كننده مالی بسیار خوب می باشد. این پكینگ ها خود ساپورت هستند و می توانند بر روی frame work یا هر سطح صافی حتی در بالای مخزن كشت میكروب واقع شوند.

فایل پاورپوینت 21 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 21دانلود فایل (دانلود پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب)

تصفیه آب و فاضلاب;تصفیه آب;فاضلاب ;انواع فاضلاب;فاضلاب خانگی ;فاضلاب صنعتی

ناپایدار نمودن آلاینده های موجود در فاضلاب و ته نشین نمودن آنها اساس تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهد

اهدف کلی تصفیه فاضلاب
تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
پاک نگهداری محیط زیست
بازیابی فاضلاب
تولید کود طبیعی
تولید انرژی
انواع فاضلاب
فاضلاب خانگی
فاضلاب صنعتی
پس آب ناشی از سیلابها
فاضلاب کشاورزی
فاضلاب خانگی

ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.

در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و… نیز جمع آوری می شود.

مشخصات فاضلاب خانگی
رنگ فاضلاب
بوی فاضلاب
pH فاضلاب
دمای فاضلاب
ناخالصیهای موجود در فاضلاب
وزن مخصوص فاضلاب
موجودات میکروبیولوژی موجود در فاضلاب
فاضلاب صنعتی

مشخصات بستگی به فرآیند مورد استفاده در صنعت دارد

تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی
امکان وجود ترکیبات سمی در فاضلاب صنعتی
خورندگی بیشتر فاضلاب صنعتی
خاصیت قلیایی یا اسیدی فاضلاب صنعتی بیشتر است
احتمال کمتر وجود میکروارگانیسم ها در فاضلاب صنعتی
تشابه فاضلاب های صنعتی

تنها بخش مشابه فاضلاب های صنعتی، فاضلاب ناشی از سیستم خنک کننده می باشد

آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی
آلاینده های موجود در فاضلاب ناشی از معادن، کارخانه های فولاد سازی و… بیشتر از نوع معدنی هستند.
آلاینده های موجود در فاضلاب ناشی از کارخانه های تهیه مواد غذایی، کارخانه های نشاسته سازی و… بیشتر آلی هستند.
فاضلاب های ناشی از سیلاب ها
این فاضلاب ها در اثر برف، باران و ذوب یخ ها و روان شدن آنها در شهرها ایجاد می شوند.
در برخی موارد درجه آلودگی اینگونه فاضلاب ها از فاضلاب خانگی بیشتر است.
تصفیه فاضلاب

ناپایدار نمودن آلاینده های موجود در فاضلاب و ته نشین نمودن آنها اساس تصفیه فاضلاب را تشکیل می دهد.

باکتریهای موجود در فاضلاب

باکتریهای هوازی

باکتریهای بی هوازی

آزمایش های فاضلاب

برای نشان دادن درجه آلودگی فاضلاب از شاخص های مختلفی استفاده می گردد که با آزمایش های مختلف مشخص می گردند.

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب
اکسیژن خواهی بیولوژیک (BOD)
اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)
کل کربن آلی (TOC)
کل مواد معلق (TSS)
اکسیژن محلول (DO)
سایر روش ها
تعریف BOD

تعیین مقدار اکسیژن لازم که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نمایند

مقدار BOD به عوامل زیر وابسته است
مقدار مواد آلی موجود در آب
میزان فعالیت باکتری ها
درجه حرارت
توربولانس یا اختلاط فاضلاب
منحنی تغییرات BOD
مرحله اول: اکسیداسیون مواد آلی کربن دار
مرحله دوم: اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار
اکسیداسیون مواد آلی کربن دار

این مرحله از اولین لحظات کار باکتریها آغاز شده و به مدت 20 شبانه روز ادامه می یابد. در این مرحله کربن موجود در محیط ناپایدار شده و به ترکیبات پایداری همچون CO2 تبدیل می شوند.

اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار

این مرحله همزمان با اکسیداسیون ترکیبات آلی کربن دار شروع شده و از پیرامون دهمین روز از آغاز فعالیت باکتریها شدت می گیرد.

فایل پاورپوینت 158 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 158دانلود فایل (دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال)

تصفیه فاضلاب;روش لجن فعال ;روشهای صنعتی تصفیه بیولوژیکی ;تصفیه هوازی فاضلاب ;فاضلاب شهری ;فاضلاب صنعتی

جن فعال دراثر وجود مواد غذایی کافی درفاضلاب ومقدار کافی اکسیژن ازرشد وتکثیر انواع مختلف باکتری ها وهمچنین میکروارگانیسم های دیگر به وجود می آید لجن به طور معمول شامل ذراتی است( فلوک ها) که درداخل وروی آن ها فرآیندهای زیستی بیولوژیکی انجام می گیرد

فاضلاب

فاضلاب به دودسته تقسیم می شود :

.1 فاضلاب شهری
.2فاضلاب صنعتی

تصفیه به سه روش انجام می شود.

.1 فیزیکی
.2شیمیایی
.3بیولوژیکی

1- تصفیه فیزیکی

تصفیه فیزیکی ازیک رشته فرآیند هایی تشکیل شده است که درآنها فقط ازخواص مکانیکی وفیزیکی برای جدا سازی مواد خارجی مطلق درفاضلاب استفاده می شود. مهم ترین روشهای مکانیکی متداول درتصفیه خانه های فاضلاب عبارتند از:

الف ) گذارنیدن فاضلاب ازصافی ها وگرفتن مواد معلق موجود درآن

ب) ته نشین کردن مواد معلق درفاضلاب وجداسازی آنها

ج ) شناور نمودن مواد معلق وگرفتن آنها ارسطح فاضلاب

2- تصفیه شیمیایی

اساساً کاردرتصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده ازمواد شیمیایی وافزودن آنها به جریان فاضلاب برای مقاصد مختلف می باشد. درتصفیه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مختلفی برحسب نیاز مورد استفاده قرار می گیرد که رایجترین آن کلر می باشد. همچنین ازمنعقد کننده هایی مثل آهک ، آلومنیوم ، نمکهای فریک استفاده می شود که باعث چسبیدن ذرات به یکدیگر وتشکیل ذارت بزرگتر شده وبه آسانی ته نشین شود.

3- بیولوژیکی

رایج ترین نوع تصفیه فاضلاب درسراسر دنیا تصفیه بیولوژیکی است که با استفاده ازقدرت میکروارگانیسم ها درجذب وتثبیت مواد آلی انجام می گیرد. فاضلاب شهری وصنعتی معمولاً محلول های ناقص مواد مغذی است علاوه براینکه مقدار مواد مغذی موجود درآن ها نسبتاً کم است. ترکیبمواد موجود نیزهمواره تابع نوساناتی است که هیچ گاه حالت محیط کشت ایده آل ندارد. اساس کار درروشهای بیولوژیکی فراهم نمودن شرایط مساعد برای تشدید اعمال طبیعی توسط میکروارگانیسم هاست.

فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی براساس نیاز باکتری ها به وجود اکسیژن محلول درانجام تصفیه به دوگروه عمده تقسیم می شوند :

– فرآیندهای هوازی تصفیه فاضلاب

– فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب

BOD

BOD مخفف Biochemical oxygen demand یا اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی است واشاره برمیزان اکسیژنی دارد که باید دراختیار باکتریهای هوازی قرار بگیرد تا آنها بتوانند مواد آلی موجود در فاضلاب درکه قابل تجزیه بیولوژیکی هستند تجزیه وتثبیت نمایند. بنابراین BOD یک آلوده کننده نیست بلکه بیانگر میزان وشدت آلودگی بوده وهر قدر مقدار این عدد بالاترباشد نشانگر آن است که فاضلاب دارای مواد آلی بیشتر بوده ودرتنیجه تصفیه آن مشکلتر است مقدار BOD برحسب میلی گرم درلیتر بیان می شود ، که میلی گرم اکسیژنی که باید به ازای هرلیتر فاضلاب تامین شود رابیان می دارد.

تصفیه هوازی فاضلاب :

روشهای تصفیه زیستی باکمک باکتری های هوازی رامی توان به سه گروه تقسیم کرد.

الف) روشهای طبیعی تصفیه بیولوژیکی

اساس این روشها بر استفاده ازقدرت تصفیه خود به خودی منابع آب استوارمی باشد ومهم ترین آنها عبارتند ازوارد فاضلاب تصفیه نشده به دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها ومنابع آب زیرزمینی

ب) روشهای نمیه صنعتی تصفیه بیولوژیکی

مانند لاگونهای هوادهی یا نیزارهای مصنوعی ، یک محیط زیست طبیعی یا مشابه آن که محصولات بیولوژیکی آن مورد استفاده هستند برای تصفیه فاضلاب درنظرگرفته می شود.

ج) روشهای صنعتی تصفیه بیولوژیکی :

دراین روشها باکمک وسایل مکانیکی وایجاد سازه های ویژه ورساندن مقدار کافی ازهواواکسیژن ، تصفیه بیولوژیکی سرعت یافته ودرنتیجه عمل تثبیت مواد آلی درزمان کوتاهتروفضای محدود تری انجام می شود. انواع سیستم های لجن فعال ، صافی های چکیده ودیسک های بیولوژیکی چرخان ( RBC ) مهم ترین این روشها می باشد.

تصویر شماتیک فرآیند تصفیه صنعتی فاضلاب ، روش لجن فعال

سیستم لجن فعال

لجن فعال چیست ؟

لجن فعال دراثر وجود مواد غذایی کافی درفاضلاب ومقدار کافی اکسیژن ازرشد وتکثیر انواع مختلف باکتری ها وهمچنین میکروارگانیسم های دیگر به وجود می آید. لجن به طور معمول شامل ذراتی است( فلوک ها) که درداخل وروی آن ها فرآیندهای زیستی بیولوژیکی انجام می گیرد.

فایل پاورپوینت 40 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 40دانلود فایل (دانلود پاورپوینت آشنایی با تجهیزات تبادل جرم بین 2 فاز)

تجهیزات تبادل جرم ;تبادل بین 2 فاز ;تبادل جرم ;انتقال جرم در هر دو فاز ;انتقال جرم

بخش عمده ای از واحدهای علمیاتی انتقال جرم مربوط به تماس دو فاز غیر قابل امتزاج گاز مایع می باشد مهمترین واحدهای عملیاتی گاز مایع عبارتند از

بخش عمده ای از واحدهای علمیاتی انتقال جرم مربوط به تماس دو فاز غیر قابل امتزاج گاز – مایع می باشد. مهمترین واحدهای عملیاتی گاز- مایع عبارتند از تقطیر، جذب، رطوبت زنی و رطوبت گیری. واحدهای عملیاتی فوق الذكر می توانند توأم با انتقال جرم و حرارت باشند. از طرفی در بعضی گرادیان غلظت و نفوذ در هر دو فاز قرار می گیرد و حداقل یك جزء در دو فاز نفوذ می كند( مانند جذب جزء خاص از مخلوط گازی توسط حلال مایع) و در بعضی انتقال جرم در هر دو فاز صورت می گیرد و كلیه اجزاء در هر دو فاز نفوذ می كنند.( مانند تقطیر) . لذا پیچیدگی واحدهای فوق از تقطیر تا رطوبت گیری كاهش می یابد.

دستگاههای مختلفی برای تماس هر چه بهتر و انتقال جرم با راندمان بالاتر برای سیستم گاز – مایع استفاده شده اند. از جمله این دستگاهها می توان ظروف مجهز به توزیع كننده گاز (Sparger) ظوف مجهز به بهم زن مكانیكی ، شوینده های ونتوری، ستونهای دیواره مرطوب، ستونهای پاشنده، ستونهای سینی دار و ستونهای پر شده را نام برد. در بسیاری از این دستگاهها به منظور بالا بردن سطح تماس بین دو فاز، یكی از فازهاره صورت حبابهای گازی در فاز مایع در تماس با فاز مداوم دیگر قرار می گیرد( مانند پراكندگی گاز به صورت حبابهای گازی در فاز مایع درون ظرف مجهز به بهم زن یا پراكندگی فاز مایع در فاز گاز در ستون پاشنده و یا ایجاد فیلم مایع در ستونهای دیواره مرطوب یا برجهای پر شده). سطح تماس و نحوه پراكندگی یك فاز دیگر (فاز مداوم) از پارامترهای مهم در طراحی هستند.

در این بخش اشاره مختصری به بعضی از پارامترهای هیدرودینامیكی در دستگاههای مجهز به توزیع كننده گاز و دستگاههای مجهز به بهم زن مكانیكی خواهد شد . البته مطالب جامع تر در این خصوص در كتب مربوطه در مكانیك سیالات وجود دارد . نگاهی گذرا به شوینده های ونتوری و ستونهای پاشنده و ستونهای دیوراه مرطوب خواهیم داشت و بیشتر به طراحی هیدرولیكی ستونهای سینی دار و ستونهای پر شده می پردازیم كه بسیار با اهمیت هستند و موارد استفاده فوق العاده زیادی دارند. توضیح دستگاهها بر اساس پراكندگی گاز در مایع( دستگاههای مجهز به sparger- دستگاههای مجهز به هم زن مكانیكی – ستونهای سینی دار) و نیز پراكندگی مایع در گاز به صورت قطره یا به صورت فیلم مایع( شوینده های ونتوری، ستونهای پاشنده، ستونهای دیوراه مرطوب و ستونهای پر شده ) خواهد بود.

برج های سینی دار، استوانه های قطوری هستند كه در داخل آنها تعدادی سینی به فاصله های معینی از یكدیگر نصب شده اند . وجود سینی ها به منظور ایجاد تماس بهتر بین فاز گاز و فاز مایع است . فاز مایع معمولاً از بالای برج وارد شده و تحت اثر نیروی ثقل به سمت پایین جریان می یابد. اگر جهت جریان ها متقابل باشد ، فاز گاز از پایین برج وارد شده و در ضمن عبور به سمت بالای برج با فاز مایع در تماس قرار می گیرد.

فایل پاورپوینت 54 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 54دانلود فایل (دانلود پاورپوینت جداسازی غشایی گازها)

جداسازی غشایی گازها ;گازها;غشا گازها ;جداسازی غشایی ;طبقه بندی غشاها ;جداسازی گازها توسط غشاهای متخلخل

ویژگیهای قابل ملاحظه فرایند جداسازی غشایی، جداسازی بدون تغییر فاز می باشد لذا از تشكیل فاز دوم اجتناب شده و صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی به عمل می آید

فهرست مطالب

بخش اول:كلیات
كلیات
lبخش دوم : غشاها

طبقه بندی غشاها

تقسیم بندی براساس ماهیت

تقسیم بندی بر اساس مورفولوژی و ساختار

lبخش سوم: جدا سازی غشایی گازها

جداسازی گازها توسط غشاهای متخلخل

جدا سازی گازی توسط غشاهای غیر متخلخل

مراجع

1-1- کلیات

فرایند غشایی از دهه 1960 كاربردهای صنعتی یافته و برخی از آنها مانند جدا سازی غشایی گازها عمری كمتر و حدود 25 سال دارند. عمده ترین مزایای فرایند غشایی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود.

1- مصرف انرژی كمتر برای انجام جداسازی

2- امكان انجام عملیات جداسازی در دمای محیط

3- سهولت دستیابی به كلیه فازهای جدا شده

4- انجام عملیات جداسازی توسط تجهیزاتی با وزن و حجم كم

5- نصب و عملیات ساده

6- حداقل نیاز به كنترل، بازرسی، تعمیر و نگهداری

7- طبیعت مدو لار بودن فرایند و بنابراین انعطاف پذیری بالای فرایند برای پاسخ گویی به انواع نیازهای جداسازی

8- عدم نیاز به استفاده از مواد شیمیایی برای جداسازی و بنابراین عدم وجود مسائل زیست محیطی ناشی از مصرف مواد شیمیایی

9- ایده آل برای مناطقی دور دست و موقعیت هایی كه امكان فراهم آوردن تسهیلات جانبی فرایندها موجود نباشد.

10- قابلیت اتصال آن به سایر فرایندهای جداسازی

این فرایند در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی كاربرد زیادی دارد، علاوه بر استفاده از این فناوری درتصفیه آب و چاپ این صنایع در تولید و پالایش نیز كاربردهای زیادی پیدا كزده و قابل رقابت با فرایندهای كلاسیك جداسازی می باشد.

مهمترین زمینه های رقابت فناوری فشایی با فرایند كلاسیك در صنعت نفت عبارتنداز:

1- شیرین سازی گاز ترش (طرف CO2 وH2 S از گاز طبیعی )

2- بازیافت و خالص سازی هیدروژن از جریان های گازی نظیر بازیافت هیدروژن از گازهای خروجی واحدهای پالایشگاهی هیدرو كراكر،هیدروتریتر، fec و…

3- بازیافت هیدروژن از گازهای خروجی واحدهای تولید آمونیاك

4- تنظیم نسبت H2/CO در گاز سنتز به منظور استفاده در انواع فرایندهای تبدیلات گازی

5- فرض بخار آب از گاز طبیعی و سایر جریانهای گازی

6- بازیافت و جداسازی هیدروكربنهای سنگینی از جریان گازی و سایر جریانهای گازی

7- تولید نیتروژن از هوا

8- تولید هوای غنی از اكسیژن

ویژگیهای قابل ملاحظه فرایند جداسازی غشایی، جداسازی بدون تغییر فاز می باشد لذا از تشكیل فاز دوم اجتناب شده و صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی به عمل می آید.

فایل پاورپوینت 24 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 24دانلود فایل (دانلود آزمایش اندازه گیری آنتالپی استاندارد انحلال)

دانلود آزمایش;اندازه گیری آنتالپی;استاندارد انحلال;انحلال بنزوییک اسید در آب

هدف آزمایش تعین آنتالپی استاندارد انحلال بنزوییک اسید در آب بر اساس قابلیت انحلال آن در دماهای مختلف

مقدمه :

-هدف آزمایش: تعین آنتالپی استاندارد انحلال بنزوییک اسید در آب بر اساس قابلیت انحلال آن در دماهای مختلف.

تئوری:

مقدمهبرحلالیت:

حلالیت از مهمترین و کاربردی ترین مفاهیم مورد استفاده در شیمی و مهندسی شیمی است .در این پدیده ذرات حلال اطراف ذرات حل شونده را احاطه کرده و با برقراری پیوند با آنان سعی در جدا نمودن ذرات حل شونده از هم می کنند اگر ذرات از هم جدا شده و توسط حلال احاطه شوند انحلال صورت پذیرفته است در غیر اینصورت جسم بطور کامل حل نمی گردددر چنین حالتی سه حالت مختلف بوجود می آید .حل شونده می تواند به میزان بسیار کم در جلال حل شود در چنین مواردی گفته می شود که جسم حل نمی شود اگر چه حتی در این حالت هم به مقدار بسیار کم حل شونده حل می گردد .اگر حل شدن به مقدار بیشتر از این حالت حل شود در این حالت گفته می شود که جسم کم محلول است و جسم می تواند به مقدار بسیار خوبی هم حل شود در این حالت گفته می شود که جسم حل شونده است .حلالیت را از دیدگاههای مختلفی می توان طبقه بندی نموده و مورد بررسی قرار دهیم . از یک دیدگاه می توان انواع انحلال را به چند دسته اصلی تقسیم کرد .

با افزایش دما حلالیت افزایش می یابد در حالتی که سیستم اشباع شده استپتانسیل شیمیایی جزء حل شده در فاز جامد و فاز مایع با هم برابرند و فرایند به حالت تعادل رسیده است . در چنین حالتی تعادل در مقیاس ماکروسکوپیک ایستا ولی در مقیاس میکروسکوپیک فرایند دینامیک است و ذرات وارد فازی شده و از فاز دیگری خارج می شوند اما سرعت تبادل ذرات بین دو فاز باهم برابر است و تغییری در سیستم دیدهنمی شود .افزایش دمای سیستم یعنی گرما دادن به ترکیب تعادل را طبق اصل لوشاتلیه در جهتی جابجا می کند که تغییر اعمال شده را تعدیل کند و بنا به گرمازایی و یا گرماگیری فرایند ، واکنش بسمت تولید محصولات بیشتر یا بطرف مواد اولیه رانده می شود .

معمولاٌ انحلال همراه با کاهش و یا افزایش دمای سیستم است اگر فرایند گرمازا باشد گرمای آزاد شده به ذرات سیستم داده می شود و سبب افزایش دمای کلی سیستم می گردد و در صورتیکه فرایند گرماگیر باشد گرمای مورد نیاز خودرا از محیط اطراف خود یعنی محلول گرفته و سبب کاهش دمای کلی سیستم شده و در اصطلاح سیستم را سرد می کند . گرمای آزاد شده و یا مصرف شده را گرمای انحلال می نامندو باHنمایش می دهند .در این آزمایش هدف یافتن مقدارHانحلال جامدی مانند اسید بتزوئیک در حلالی مانند آب و در دماهای مختلف است . در این آزمایش با انحلال مقدار مشخصی اسید بنزوئیک جامد بعنوان جامد مورد آزمایش در آب و تیتر کردن آن بوسیله بازNaOHدر دماهای مختلف مقدار با داشتن مقدار سود مصرفی و بدست آوردن مقدار مولالیته اسید بنزوئیک در هر دما با ترسیم داده ها در نمودارLog msبر حسب 1/TمقدارH?انحلال اسید بنزوئیک را بدست می توان آورد .

آنتالپی :

همه کم و بیش درکی شهودی از مفاهمیم گرما ، فشار و حتی انرژی درونی داریم اما به نظر می رسد در خصوص مفهوم فیزیکی آنتالپی این گونه نباشد! برای نزدیک شدن به این درک ، قانون اول ترمودینامیک را در نظر بگیرید. همان طور که می دانیم این قانوندر واقع بیانی است از قانون پایستگی انرژی و با این توضیح اضافیکه گرما نیز صورتی از انرژی است. این قانون را به طور کمی به صورت dQ=dU+dW بیان می کنند که در آنdمعرف تفاضل یا اختلاف است. همچنین کمیت هایW U Qبه ترتیب گرما ، انرژی درونی و کار را نشان می دهند. هر گاه در فشار ثابت حجم دستگاهی به مقدار کوچکی تغییر کند، دستگاه به اندازه ی dW=PdV روی محیط کار انجام می دهد و یا بر عکس از طرف محیط روی دستگاه کار انجام می شود. حال فرض کنید در یک فرایند هم فشار انرژی درونی و حجم دستگاهی تغییر کند. در این صورت به کمک قانون اول ترمودینامیک و رابطه ی کار در فرایند هم فشار به سادگی به رابطه ی (dQ=d(U+PV می رسیم که کمیت داخل پرانتز یعنیU+PVرا باHنشان می دهند و آن را آنتالپی می نامند. در این صورت داریم dQ=dH . بنابراین ، هرگاهفرایندی هم فشار بر رویدستگاهی انجام شود گرمای داده شده یا گرفته شده از دستگاه با تغییر انتالپی آن برابر است. از همین رو آنتالپی را محتوای گرمایی دستگاه نیز می نامند! از آنجا که در شیمی و مهندسی بیشتر فرایندها در فشار ثابت انجام می شود مفهوم آنتالپی کاربرد زیادی دارد.

فایل ورد 13 ص

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 13دانلود فایل (بنزین و مدیریت مصرف سوخت)

بنزین ;چگالی بنزین;بنزین سوپر ;مدیریت مصرف سوخت

بنزین چگالی بنزین بنزین سوپر مدیریت مصرف سوخت

مقدمه

از زمان شناخت بنزین به عنوان مایع حرکت و سرعت در خودرو ها زندگی صنعتی امروزی، تغییرات زیادی در ترکیب ساختاری آن و موتور خودروهای وابسته به آن ایجاد شده است.برخی از این تغییرات جهت افزایش راندمان و کارایی خودروها بوده و برخی دیگر جهت حفظ سلامت و جلوگیری از تهدید آلاینده ها و فاجعه های مریی و نامرئی حاصل از آنها.
متداول ترین سوختی که در خودرو ها مورد استفاده قرار میگیرد بنزین است.
بنزین ترکیبی از پنتان،هگزان،هپتان،نونان و دکان است.است.این سوختن را نخستین بار در آلمان بنزین نامیدند.
بنزین هم از طریق پالایشگاه نفت خام در طبقات بالای برج تقطیر و هم از طریق روش کراکینگ به دست می آید. در روش کراکینگ با شکستن مولکول های هیدروکربن بزرگ وسنگین،مولکول های هیدروکربن کوچک تری بوجود می آید.ماده ای که با تقطیر از نفت جدا میشود بنزین طبیعی نام دارد.
پیش از اختراع موتورهای درون سوز درنیمه های قرن نوزدهم بنزین را در شیشه های کوچک برای کشتن شپش و تخم آن میفروختند و این روش درمان به علت خطر شعله ور شدن و ایجاد حساسیت های پوستی برای مدت طولانی به کار نمیرفت. همچنین در طول جنگ های فرانسه_پروس در پاریس جهت استفاده علیه حمله احتمالی پادشاهی پروس در شهر بنزین ذخیره شد.
فایل پاورپوینت 15 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 15دانلود فایل (دانلود تحقیق نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیک سازما نها)

دانلود تحقیق نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیک سازما نها

دانلود تحقیق نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیك سازما نها

نقش فرهنگ در پیشبرد اهداف استراتژیك سازما نها

چكیده

فرهنگ را میتوان مجموع رفتارهای اكتسابی و ویژگیهای اعتقادی اعضای یك جامعه معین تعریف كرد . فرهنگ مجموعه به هم پیوسته ای از شیوه های تفكر ، احساس و عمل است كه كم و بیش مشخص است و توسط تعداد زیادی از افراد فراگرفته میشود و بین آنها مشترك است و به دو شیوه عینی و نمادین به كار گرفته میشود تا این اشخاص را به یك جمع خاص و متمایز مبدل سازد .

از سوی دیگر در مباحث مدیریت استراتژیك سازمانها میبایست به این نكته توجه كنند كه اگرچه طرحهای استراتژیك سازمانها توسط متخصصین و استراتژیست ها بنا نهاده میشود ولیكن در مرحله اجرا لزوم همكاری و همراهی مدیران عالی ، مدیران میانی و پرسنل اجرایی سازمان را طلب میكند ، درمراحل مختلف تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژی ، سازمانها میبایست استراتژی فرهنگی را نیز لحاظ كنند تا به میزان تطابق بیرونی و انسجام درونی اهداف خود بپردازند .

با توجه به خصوصیات فرهنگ همچون اكتسابی بودن ، اشتراكی بودن ، قابل انتقال بودن ، الگویی بودن ، سمبولیك بودن ، و تطبیق پذیر بودن فرهنگ، مدیران عالی سازمان با اعمال مدیریت فرهنگ سازمان میتوانند به تشخیص باورهای و هنجارهای ناسازگار ، تغییر باورهای ناسازگار و تثبیت آن بردازند .

اگر باورها ، ارزش ها و انگیزه ها و شوق و ذوق ها در یك سازمان بصورت منسجم و یكپارچه شكل بگیرند سازمانها با همان امكانات موجود میتوانند در مقابل رقبای داخلی و حتی بین المللی خود قد برافرازند .

در این پژوهش ضمن بررسی ابعاد مختلف فرهنگ و تشریح خصوصیات اصلی یك فرهنگ به نقش همسو بودن ارزشها و باورهای افراد یك سازمان بویژه باورها و نگرش های مدیران عالی ، مدیران میانی و پرسنل اجرایی در جایگاه و موقعیت موسسات اقتصادی و تولیدی و صنعتی درجهان كنونی و كسب برتری نسبی شركت ها با همان امكانات موجود و از طریق اعمال مدیریت فرهنگی سازمان پرداخته شده است .

مقدمه

امروزه دیگر این اصل غیر قابل انكار است كه توسعه صنعتی در كل چرخش فرایند توسعه بدون گسترش مبانی فرهنگی غیر ممكن است .

به طور كلی اثر فرهنگ در اقتصاد به حدی است كه الوین تافلر در جایی مینویسد (تاریخ اقتصاد جهان سه طبقه مجزا را نشان میدهد دوران كشاورزی ، دوران صنعتی ، دوران فراصنعتی كه در هر یك از این دوره ها اقتصاد در حول یك سری از ضوابط فرهنگی مشخص شكل گرفته است . نمیتوان در دوران فراصنعتی زندگی كرد اما از الگوهای فرهنگی دوران كشاورزی تبعیت كرد.

سازمانها تا زمانی كه فرهنگ صنعتی و الزامات فرهنگ صنعتی را نشناسند امكان ندارد بتوانند پیشرفت كنند و در سطح ملی و بین المللی به رقابت با سایر شركتها بپردازند .نبود فرهنگ صنعتی ذوق و قدرت تحقیق و خلاقیت درونی بنگاههای صنعتی را دچار بحران كرده است . در چنین واحدهای صنعتی آنچه اتفاق میافتد اینستكه آنان نمیتوانند از درون برای ادامه حیات خود تلاش كنند و مدیریت آنان دچار نوعی بی تفاوتی ناشی از فرهنگ روستایی است .

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 12دانلود فایل (پاورپوینت با موضوع شناسایی و تعیین ساختار های نانو)

دانلود پاورپوینت با موضوع شناسایی و تعیین ساختار های نانو;دانلود پاورپوینت شناسایی و تعیین ساختار های نانو;پاورپوینت شناسایی و تعیین ساختار های نانو;شناسایی نانو ساختار های نانو

دانلود پاورپوینت با موضوع شناسایی و تعیین ساختار های نانو دارای 54 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد

پاورپوینتبا موضوع شناسایی و تعیین ساختار های نانو

تعداد اسلاید:54 اسلاید
فرمت فایل:پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای: ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

دارای گارانتی بازگشت وجه

قسمتی ازمتن اسلایدها :

نانو تکنولوژی
شناسایی و تعیین ساختار نانو ذرات به سه طریق کلی صورت می گیرد:
1- مشاهده میکروسکوپی

2- مطالعه اثرات پراش

3- بررسی های طیف سنجی

مطالعه به کمک میکروسکوپ
میکروسکوپ نوری
Micro : ریز Scope : نگاه کردن

میکروسکوپ نوری بزرگنمایی 500X تا 1000X را دارد.
قدرت تفکیک این نوع میکروسکوپ 0.2 میکرومتر است.
نیاز دانشمندان بیولوژیست به دیدن اجزای داخل سلول مثل هسته و میتوکندری تا سال 1930 اوج گرفت.

میکروسکوپ های نوری و الکترونی

اصولا میکروسکوپ های الکترونی مشابه میکروسکوپ نوری است. اما ظاهر آن بسیار متفاوت است و بعلت داشتن منابع تامین نیروی خیلی منظم برای تولید و کنترل الکتورنی بسیار بزرکتر است. کل سیستم باید در یک خلا بسیار بالا نگهداری شود. زیرا هوا مانع حرکت الکترو ها خواهد شد.
عدسی های میکروسکوپ الکترونی میدان های قوی مغناطیسی حاصل از سیم پیچ ها هستند و با تغییر نیروی میدان در حالی که سیم پیچ ها در وضعیت ثابتی هستند تصویر به کانون آورده می شود.
در میکروسکوپ های نوری به وسیله تغییر فاصله عدسی تصویر به کانون آورده می شود.
از آنجایی که نمونه های متالوگرافی به پرتو الکترونی کدر هستند ضروری است که نقش برگردان نازکی از نمونه تهیه شده و با تکنیک های مخصوصی نقش برگردان سطح نمونه مطالعه شود.
درواقع میکروسکوپ الکترونی براساس قوانین نوری کار میکند ومانند تمام میکروسکوپها از دو عدسی شی و چشمی تشکیل شده ولی دراین دستگاه به جای نور از شار الکترون (پرتوهای الکترونی) پر انرژی استفاده میگردد از آنجایی که طول موج تابش الکترون بسیار کوتاهتر است تصاویر بدست آمده دارای بزرگنمایی بیشتری نسبت به میکروسکوپ های نوری میباشند . تمام میکروسکوپ های الکترونی دارای یک محفظه (بخش لوله‌ای شکل) خلاء تحت فشار بسیار کم نانو پاسکال هستند که که بعنوان یک منبع الکترونی عمل می کنند و کار ساخت و تمرکز الکترونها در آن صورت می گیردد. در قسمت بالای لوله یک قطب منفی الکتریکی فلزی ازجنس تنگستن نصب شده واین فلز با عبور جریان الکتریکی آنقدر داغ میشود که الکترون نشر می کند. پرتوهای الکترونی در مسیر خود از روزنه های تعبیه شده در یک فلز عبور کرده وبا عبور از لنزهای مغناطیسی بر روی شی مورد نظر تابانده شده ودر نتیجه بازتاب نور تصو یر شی دیده خواهد شد. که می توان آن را در کامپیوتر به وضوح ثبت نمود.

انواع میکروسکوپ الکترونی
(Transmission Electron Microscope (TEM
(Scanning Electron Microscope (SEM
(Scanning Probe Microscopy (SPM
TEM میکروسکوپ الکترونی عبوری
SEM میکروسکوپ الکترونی روبشی
SPM میکروسکوپهای روبشی کاوشی (نام گروهی)
Probe = کاوش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 53دانلود فایل (روش های برداشت از مخازن)

مهندسی نفت;برداشت از مخازن;رانشهای طبیعی;رانشهای مصنوعی;رانشهای ثانوی

مهندسی نفت برداشت از مخازن رانشهای طبیعی رانشهای مصنوعی رانشهای ثانوی

انرژی مخزن

وجود نفت،گاز و آب در یک مخزن به تنهایی ارزش برداشت از مخازن را تعیین
نمیکند.
چه عواملی باعث جریان سیال از یک نقطه در مخزن به محفظه‌ی چاه می‌شوند؟
عوامل
1- گرادیان فشار
2- نیروی ثقل
3- مویینگی
روشهای برداشت نفت از مخازن
1- رانشهای طبیعی(Natural Drives)
2- رانشهای مصنوعی(Artificial Lift)
3- رانشهای ثانوی(Secondary Recovery)

روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی

تزریق بخار
تزریق بخار به صورت متناوب
احتراق درجا
تزریق موادسطحی وپلیمر
تزریق پلیمر
تزریق کربن دی اکسید
تزریق گازبی اثر
تزریق امتزاجی هیدروکربن ها
فایل پاور پوینت 56 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 56