دانلود فایل (دانلود پاورپوینت با موضوع بندهای خاکی با هدف حفظ آب)

دانلود;پاورپوینت;بندهای خاکی ;پاورپوینت بندهای خاکی;حفظ آب;تعریف بند خاکی;مهار سیلاب;پس زننده ی سیلاب;اجزای بند خاکی ;سرریز;ترانشه آب بند;هسته ی رسی ;مخازن تاخیری;بند مخزنی;منابع طبیعی و آبخیزداری

دانلود پاورپوینت با موضوع بندهای خاکی با هدف حفظ آب

دانلود پاورپوینت با موضوع بندهای خاکی با هدف حفظ آب

بخشی از فایل:

موقعیت خطیر منابع آب و خاک در کشور و نقش زیر بنایی این منابع حیاتی در تولیدات صنعتی و ایجاد رفتار متعادل در محیط زیست و به طور کلی نقش اساسی آن در زندگی ، ایجاب می نماید که ضمن جدی گرفتن آبخیز داری در برنامه های آن مشارکت نمائیم. uمدیریت و بهره برداری هماهنگ ، یکپارچه و قانونمند از منابع طبیعی ، کشاورزی ، انسانی و اقتصادی یک آبخیز را آبخیزداری گویند.

فعالیت های آبخیزداری به سه گروه تقسم می شود:

بیولوژیکی

بیومکانیکی

مکانیکی

و……

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 27