دانلود فایل (دانلود پاورپوینت ظهور پارکها و مراکز رشد علم و فناوری-وجه تمایز دانشگاه سنتی و مدرن)

مراکز رشد;علم و فناوری;پارک علم و فناوری;تاریخچه مراکز رشد در جهان;تاریخچه پارکها و مراکز رشد در ایران

مراکز رشد علم و فناوری پارک علم و فناوری تاریخچه مراکز رشد در جهان تاریخچه پارکها و مراکز رشد در ایران

فهرست مطالب:

مفهوم رشد و مراکزشد ر
مراکزرشدفناوری
پارکعلم وفناوری
تاریخچهمراکز رشد در جهان
تاریخچه پارکهاو مراکز رشد در ایران
دستهبندیانواعمختلف مراکز رشد
چارچوبهای موجودبرای سنجش اثربخشی
ارتباط مراکزرشد و کارآفرینی
عوامل مؤثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد دانشگاهها
مفهومرشد و مراکز رشد

-آخرینتعریف ازمرکزرشدتوسط انجمن ملی مراکز رشد تجاری آمریکا(2009)شدهاست.طبق این تعریفرشدکسبو کارنوعیحمایتتجاری است که افزایش نرخ رشد و سرعتتوسعهشرکتهاینوپا را بوسیله بال و پر دادنبهشرکتهاتوسطمنابع و خدمات گوناگون فراهم میآورد.

-اینخدماتمعمولاً فرآیندی است که بوسیله مدیرانمراکزرشداز طریق شبکهسازی در مراکز رشد فراهم میشود.

-هدف اصلییک مرکز رشد حمایتموفقیتآمیز ازشرکتهاینوپا است طوریکه بتوانند در بازار رقابتیدوامآوردهو روی پای خود بایستند.

فایل پاورپوینت 13 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 13دانلود فایل (دانلود پاورپوینت نقش مراکز رشد در توسعه کار افرینی و تاثیر آن در تایلند)

مراکز رشد;ژوزف مانسکو;خدمات مراکز رشد;انواع مراکز رشد

مراکز رشد ژوزف مانسکو خدمات مراکز رشد انواع مراکز رشد

پیش گفتار

مرکز رشد چیست؟

مقاله مورد بحث

چکیده
چارچوب نظری
سیاست های دولت برای حمایت از فن آوری تجاری سازی
نتیجه گیری
پیش گفتار
ژوزف مانسکو
تأسیس اولین مرکز رشد جهان به سال 1959 میلادی در نیویورک بر می‌گردد.
خدمات مراکز رشد
خدمات عمومی و دفتری
خدمات اداری و اجرایی
خدمات تجهیزاتی و تسهیلاتی
خدمات فنی و تخصصی
انواع مراکز رشد
مرکز رشد صنعتی
مرکز رشد دانشگاهی
مرکز رشد مجازی
مرکز رشد بین‌المللی
چکیده
در این پژوهش به بررسی نقش مراکز رشد در توسعه کار افرینی و تاثیر آن در تایلند می پردازد.
بررسی تاسیس مراکز رشد توسط دانشگاه های پیشرو و ارائه فضای اداری، تجهیزات، خدمات مشاوره و همچنین سایر پشتیبانی اداری برای کمک به تشکیل سرمایه گذاری های جدید
و………..
فایل پاورپوینت 23 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 23دانلود فایل (مراکز رشد benchmarking)

مرکز رشد;مراکز رشد;benchmarking;مقاله;پژوهش;تحقیق;پروژه;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق;دانلود پروژه;مقاله مراکز رشد benchmarking;پژوهش مراکز رشد benchmarking;تحقیق مراکز رشد benchmarking;پروژه مراکز رشد benchmarking

در این نوشتار سعی شده به برخی از موارد مهم در خصوص مراکز رشد بخصوص benchmarking ارزیابی و نظارت بر مراکز رشد اشاراتی گردد از آنجا که در مورد benchmarking مانند بسیاری موارد دیگر معادل فارسی واحدی صورت نگرفته، واژه انگلیسی آن بکار می رود

مراکز رشد benchmarking

مقدمه:
در این نوشتار سعی شده به برخی از موارد مهم در خصوص مراکز رشد بخصوص benchmarking ارزیابی و نظارت بر مراکز رشد اشاراتی گردد. از آنجا که در مورد benchmarking مانند بسیاری موارد دیگر معادل فارسی واحدی صورت نگرفته، واژه انگلیسی آن بکار می رود. برای ورود به بحث ابتدا تعریفی از این واژه صورت خواهد گرفت. در تعریف benchmarking گفته شده که استاندارد یا مبنای رجوع که براساس آن تخمین ها زده می شود و راهنمایی است که براساس آن تصمیمات اتخاد می گردد. مواردی که در benchmarking مراکز رشد غیر خصوصی مد نظر است می تواند از این قرار باشد:
ماموریت و اهداف، شهرت، نتایج نظرخواهی دیگران، میزان مشارکت و شکل حقوقی، موقعیت جغرافیانی، تامین بودجه، مدیریت، طراحی کسب وکار، بازار هدف و ارتقای آن، معیار پذیرش و خروج، تعداد کل متقاضیان و پذیرفته شده ها و نیز تعداد فارغ التحصیل شده های موفق، فضا و خدمات مرکز رشد، استانداردهای کیفی، نرخ راه اندازی و بقا، اثرات استخدام، عملکرد شرکت ها، نتایح نظرخواهی از فارغ التحصیلان پس از سه سال

در بخش های بعدی به مراکز رشد می پردازیم. در مورد اهداف آن گفته شده که محلی است که:
فرصت های شغلی ایجاد و در رقابت شرکت می کند
به مراکز تحقیق و توسعه کمک می کنند تا دانش فنی را تجاری کنند
به شرکت ها کمک می کنند تا فعالیت های off-spin داشته باشند
به افراد و گروه های نیازمند کمک می کنند

نقش دولت ها و مقررات باید بگونه ای باشد که: مقررات را ساده کرده و زمان و هزینه پذیرفته شدن را کمتر کنند. برای اخذ اعتبار و وام مکانیسم های منعطف و مناسبی بوجود آورند. از نظر مالیات و ایجاد سرمایه تشویق هایی در نظر بگیرند. تقویت سیستم های مرتبط با حقوق شرکت ها و مالکیت فکری ایده.

اصولا مراکز رشد مفید تلقی شده و اعتقاد بسیاری بر این است که می تواند محلی باشد برای تجمع افراد خلاق و کارآفرین، ایجاد فرصت های شغلی، تجاری شدن تکنولوژی های برتر و مطرح و نیز پیشرفت و توسعه مسائل حقوقی. شرکت ها به مراکز رشد روی می آورند بدلایل زیر: داشتن فضا و چهره موجه، کیفیت قیمت و داشتن واحدهای قابل تغییر، در اختیار گذاشتن خدمات حرفه ای و ایجاد فرصت های شبکه شدن و یافتن همکاران.

برای ورود به بحث لازم است ابتدا تعریقی از مرکز رشد صورت پذیرد سپس موارد مهم آن مورد مطالعه دقیقتر قرار گیرد. در خصوص تعریف یک مرکز رشد مطالب مختلفی گفته شده که ذیلا به برخی از آنها اشاراتی می نمائیم:
براساس تعریف الن و مک کلاسکی (1990) یک مرکز رشد جایی است که موارد زیر را فراهم می سازد:
داشتن فضای فیزیکی قابل پرداخت، به همراه امکانات مشترک اداری و مساعدت های کسب و کار آنهم در فضائی که منجر به ایجاد، بقا و رشد مشخص در یک کسب جدید می شود.
براساس تعریف دیگر مرکز رشد عبادرت است از جایی که شرکت های تازه تاسیس در فضای محدود دور گرد هم می آیند، هدف مراکز رشد افزایش بقا و رشد این شرکت ها از طریق در اختیار گذاشتن فضای اداری و خدمات مشترک مانند تلفن فاکس و تجهیزات کامپیوتری، حمایت های مدیریتی و خدمات پشتیبانی می باشد. البته تاکید اصلی بر توسعه اقتصاد محلی و ایجاد فرصت های شغلی است.
براساس تعریف انجمن ملی مراکز رشد آمریکا، مرکز رشد یک روند پویای توسعه تجاری است. مراکز رشد به شرکت های نوپا کمک می کنند تا در مراحل آسِیب پذیری اولیه، رشد و بقای بهتری داشته باشند و در این مسیر از حمایت های مستقیم مدیریتی، تامین سرمایه و حمایت های فنی برخوردار می شوند. همچنین خدمات اداری مشترک، دسترسی به تجهیزات، پرداخت اجاره بهای قابل انعطاف و فضای اداری قابل توسعه را همه زیر یک سقف جمع کرده است.

در حدود 3000 مرکز رشد با این تفکیک تقریبی در جهان داریم: آمریکا 1000، اروپا 900، شرق دور 600، آمریکای جنوبی 200، اروپای شرقی 150 و بقیه 150 عدد. 20% مراکز رشد آمریکا با دانشگاه ها و یا پارک های علمی همکاری دارند. این مراکز ابتدا بصورت مفهومی ایجاد شده بودند سپس بصورت مراکز رشد چند منظوره رشد کردند در پی آن مراکز رشد تخصصی شکل گرفت. نسل بعدی عبارت بود از مراکز رشد تکنولوژیک، مراکز رشد بدون دیوار، و مراکز رشد مختص یک بخش. در حال حاضر مراکز رشد مجازی و نیز مراکز رشد اقتصاد نوین منتسب به لالکاکا مشهورترند. نوع دیگری از مرکز رشد هم در آمریکا وجود دارد که 18 درصد کل مراکز رشد را تشکیل و داده و معروف به مرکز رشد پیوندی می باشد. در این مرکز رشد، امکانات دولتی در کنار تسهیلات بخش خصوصی جمع شده است. البته مراکز رشد دیگری هم داریم که معمول نیست از جمله مراکز رشد ایجاد شده توسط کلیسا ها و یا اتاق های بازرگانی که 8درصد کل مراکز رشد آمریکا را تشکیل می دهد. از نظر استفاده از دیگران، برخی از این مراکز رشد مانند مرکز رشد پاناسونیک در آمریکا به دنبال یافتن همکارانی از بیرون است در حالیکه مرکز رشد رویتر به کارکنان خود اتکا نموده است. در سوئد بیش از نیمی از مستاجران مرکز رشد جدا شده های (spin off) دانشگاهها می باشند.
در آمریکای جنوبی برزیل پیشتاز می باشد. در حالیکه در شرق پس از کمک های UNDP چین با 160 مرکز رشد، بزرگترین مراکز رشد را در بین کشورهای در حال توسعه داراست و اکنون 160 مرکز رشد دارد. در ژاپن تخمین زده می شود که تا سال 2010 تعداد مراکز رشد به 300 عدد و تعداد مدیران تربیت شده به سقف 500 نفر و فرصت های شغلی به 150000 برسد. هند، کره، مالزی، اندونزی، ازبکستان و ایران نیز بدنبال بقیه هستند. در آفریقا، مصر، افریقای جنوبی، غنا، جامائیکا نیز مراکز رشد بنا نهاده اند. در اروپا بالاترین مرکز رشد را به ترتیب آلمان، فرانسه و انگلیس با 300، 190 و 150 عدد دارا هستند.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26